Harput Ovası (Harput Kazası) Ermeni şehirleri ve köyleri ile, XX. yy. başı