Harput - Tamzara (dans)

Çeviren: Arlet İncidüzen, 05/07/22 (Güncelleme 05/07/22)

Bu bölümde ABD’deki Ermeni toplulukları tarafından yaşatılmış çeşitli geleneksel Ermeni danslarının kayıt altına alınması ve sergilenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla Huşamadyan bu Ermeni danslarının notasyonlarını çıkarmak üzere çalışan bir grup uzmanla işbirliği yapmaktadır. Bu uzmanlar: Carolyn Rapkievian (Bar Harbor, Maine), Susan ve Gary Lind-Sinanian (Watertown, Massachusetts), Tom Bozigian (Los Angeles, California), Robert Haroutunian (Sunyside, NY).

**********************************************************************

Tamzara, Ermeni Platosu’nun genelinde yaygın olan, 9/8’lik bir ritimde oynanan bir danstır. Köylerin ve kasabaların kendi yerel versiyonları vardı. Bazı uzmanlar, bu dansın Sivas’ın kuzeydoğu bölgesindeki Tamzara köyünde ortaya çıktığını varsayıyorlar.

Çoğu Tamzara bir hat veya açık daire şeklinde oynanır lakin Harput Tamzarası bir çift veya üçlü olarak dans edilir. Harput Tamzarasının birkaç versiyonu olsa da bu, en popüler versiyonlardan biridir ve 20. yüzyıl boyunca New England’daki (ABD'nin kuzeydoğu bölgesi) pikniklerde, danslarda ve aile etkinliklerinde yaygın olarak gerçekleştirildi.

Kaynak:1920’lerde Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ilk Ermeni Halk Dansları Topluluğunu yöneten Arevalois Deranian Kasparian. Dansı 1920’lerde New England’daki Harputlu göçmenlerden öğrenmiştir.

Müzik: Ayırt edici 9/8 ritmi 1-2,1-2,1-2,1-2-3’tür. Bu Harput Tamzarası dansı üç ölçüdür ve dansa eşlik eden Tamzara şarkısının melodisinin de üç ölçü olması muhtemeldir.

Format: Çiftler veya üçlüler (iki kadın ortasında bir erkek), kollar dans partnerinin (eşlerinin) arkasına bel hizasına sarılarak dans alanına rastgele dağılır.

Tercihi giriş: Yerinde, sağ ayak hafifçe öne doğru, sağ ayak topuğuyla topuğu yerden pek kaldırmadan hafifçe sağa vurun (Sayı 1-2), tekrar hafifçe vurun (Sayı 3-4) hafifçe sola, hafifçe vurun tekrar (5-6'ya kadar) hafifçe sağa, tekrar hafifçe sola dokunun (Sayı 7-8), duraklama (Sayı 9). Çiftin veya üçlünün lideri dansı başlatana kadar tekrarlayın.

Harput - Tamzara | Gösterimi ve Eğitimi

Temel Dans

ÖlçüSayıHareketler

1

1-2

Sağ ayakla geriye doğru adım atın

 

3-4

Sol ayağı hafifçe öne doğru kaldırın

 

5-6

Sol ayakucuna dokunun

 

7-8

Sol ayak topuğunu indirin

 

9

Duraklama

2

1-2

Sol ayakla geriye doğru adım atın

 

3-4

Sağ ayağı hafifçe öne kaldırın

 

5-6

Sağ ayakucuna dokunun

 

7-8

Sağ ayak topuğunu indirin

 

9

Duraklama

3

1-2

Sağ ayakla ileri adım

 

3-4

Sağ ayakla zıpla

 

5-6

Sol ayağınızla hafifçe öne çıkın

 

7-8

Sağ ayağa iki kez yere vurun

 

9

Duraklama

Yan Adım Arası- her bir lider, temel dansı kaç kez tekrarlayacağına ve ne zaman “Yan Adım”a geçip ardından temel dansa geri döneceğine karar verir. Bir Harput Tamzarası oynayan bir topluluk ilk bakışta kaotik görünebilir fakat tüm dansçılar genel sekans içinde değişen noktalarda aynı temel dans modelini takip ederler ve yanlarında dans eden diğer dansçılara kolayca uyum sağlayabilirler. Her grubun liderinin sorumluluklarından biri, yakındaki diğer grupların hareketlerinin farkında olmak ve çarpışmaları önlemek adına kendi grubunu “yönlendirmek”tir.

ÖlçüSayıHareketler

1

1-2

Sağ ayakla sağa adım

 

3-4

Arkadan geçerek, sol ayağınızla hafifçe sağa doğru adım atın

 

5-6

Sağ ayakla sağa adım

 

7-8

Arkadan geçerek, sol ayağınızla hafifçe sağa doğru adım atın

 

9

Duraklama

Harput Tamzarasının bu genel dans biçimi, diğer birçok geleneksel Ermeni Tamzarasına benzer. Harput Tamzarasını diğer bölgelerden keskin bir şekilde ayıran figürü, yalnızca iki veya üç dansçıdan oluşan geleneksel küçük gruplar tarafından oynanan pivot sekansıdır. Lider karar verdiğinde, grup, Sayı 3’teki temel adım dizisini kullanarak hayali bir pivot noktasında yerinde saat yönünde 360° döner. Başlangıç yönüne bakacak şekilde tam bir 360° tamamlamak için genellikle üç ile dört dizi gerekir. Ardından ikili/üçlü, lider “yan adımı” veya pivotu yapmaya karar verene kadar temel dans modeline geri döner. Pivot isteğe bağlıdır ve liderin ruh haline bağlıdır.