Harput Ovası (Harput Kazası) Ermeni şehirleri ve köyleri ile, XX. yy. başı

Harput Ovası - Yerleşim Birimi

Bu genel başlık altında, seçeceğiniz yerleşim biriminin coğrafyası, nüfus hareketleri ve tarihi tanıtılmaktadır.