Amasya kazasının genel manzarası (Kaynak: H M Eprigyan, Badgerazart pınaşkharhig pararan [Resimli Yerli Sözlük (Պատկերազարդ բնաշխարհիկ բառարան)] [Ermenice], Kısım 1, Venedik, San Lazzaro, 1900)

Din

Bu genel başlık altında, seçtiğiniz yerleşim biriminin Ermeni dini kurumları, kiliseleri ve adak yerleri, misyoner kurumları, bayramları, doğum ve vaftiz, düğün ve defin gelenekleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.