[Translate to Türkisch:] A scene from Izmit (Michel Paboudjian Collection)
İzmit şehri panoraması. (Kaynak: Michel Paboudjian arşivi, Paris).

İzmit Vilayeti'nden resimler

Bu bölümde İzmit Vilayeti'nde çekilen, çoğunluğu Osmanlı dönemine ait fotoğraflar sunuyoruz. Burada daha çok eski fotoğraflar ve gravürler bulacaksınız. Resimleri daha erişilebilir kılmak hedefiyle, vilayeti ilgili alt bölümleri ile birlikte sunduk. Gelecekte, bu resimlerin yanı sıra, editörler kurulumuz tarafından İzmit Vilayeti hakkında farklı konularda makaleler de hazırlanacaktır. Öyle ki, bu sunum şekli geçici nitelikte olacak ve bu nitelik makaleler hazırlanana kadar korunacaktır. Bu bölümdeki eski fotoğrafların rengini, tonunu ve kalitesini iyileştirmek amacıyla üzerlerinde çalıştık.

İzmit Kazası

İzmit şehrinden bir manzara. (Kaynak: Mıkhitaryan Tarikatı, San Lazzaro, Venedik)

Açıklamalar ve kaynaklar:
1) Armaş, S. Asdvadzadzin Manastırı. (Kaynak: H. S. Eprigyan, Badgerazart Pınaşkharhig Pararan, Cilt 1, Venedik, San Lazzaro, 1900) 
2) İzmit'ten bir manzara. (Kaynak: Edmund Naumann, Vom Golden zu den Quellen des Euphrat, 1893, Leipzig) 

Armaş/Akmeşe (Kaynak: Nubaryan Kütüphanesi, Paris).

Açıklamalar ve kaynaklar:
1) Bardizag (günümüzde Bahçecik) şehrinden bir manzara. (Kaynak: Nubaryan Kütüphanesi, Paris)
2) Bardizag (günümüzde Bahçecik) şehrinden bir manzara. (Kaynak: Ara Melkonyan Arşivi) 

Adapazarı Kazası

Adapazarı: Ermeni bir aile. (Kaynak: Ermeni Soykırımı Müzesi-Enstitüsü, Erivan) 

Açıklamalar ve kaynaklar:
1) Adapazarı (günümüzde Sakarya), Ermeni Protestan Kilisesi. (Kaynak: Mıkhitaryan Tarikatı, San Lazzaro, Venedik. Hray Hawk Khatcherian'a teşekkür ederiz.)
2) Adapazarı (günümüzde Sakarya), Tarakçıyan ailesi. (Kaynak: Nelida Bulğurcuyan Arşivi, Buenos Aires)