İşbirliği

İşbirliği Huşamadyan projesinin öncelikli amaçlarından biri. Sitemizi, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Ermenilerin mirasını yeniden kurgulama çalışmasına her insanın katılım gösterebileceği bir mecraya çevirmeyi amaçlıyoruz.

Öğrenciler İçin

Benzer işbirliğini özellikle okul veya okul çağındaki gençlerin devam ettiği eğitim kuruluşlarıyla tesis etmeyi amaçlıyoruz. Böylece, gençlerin bir hafızanın yeniden canlandırılması çalışmasına katılmasını sağlamış olacağız.

  1. Örnek: Öğrenci asırlık bir geçmişi ve sahibi Maraşlı olan eski bir el saati bulmuştur. Sahibinin adını, doğum ve ölüm tarihlerini, Maraş’ı ne zaman terk ettiğini, sonrasında hangi şehirlerde yaşadığını öğrenmek gerekir. Saat ne ifade etmekte: Hediye mi? Nereden satın alınmış?

  2. Örnek: Öğrenci büyükannesinden Erzurum/Garin ninniler öğrenmiş bir insanla tanışmıştır. Bu şarkıları kaydetmek, sonra büyükannenin adını, kısa bir özgeçmişini öğrenmek, fotoğrafını bulmak ve nihayet ninniyi söyleyen kişi hakkında bilgiler elde etmek gerekir.

  3. Örnek: Öğrenci Urfa yöresinden bir yemek yemiştir. Tarifini yazmak, yemeğin kim tarafından aktarıldığını (muhtemelen Urfa’dan bir büyükanne), onun yaşam öyküsünü yazıya aktarmak, fotoğrafını elde etmek ve bu yemeği hazırlayan hakkında kısa bilgiler bulmak gerekir.

  4. Örnek: Öğrenci Harput’ta çekilmiş eski bir aile fotoğrafı bulmuştur. Fotoğraftaki şahısların kim olduklarını, doğum ve ölüm tarihlerini bulmalı. Bu insanların akıbeti ne olmuştur, aralarında 1915’ten sağ kurtulanlar olmuşmudur, ilerde hangi şehirlerde yaşamışlardır?

Öğrencilerin elde ettikleri materyalleri iyi bir şekilde fotoğraflamalı veya yüksek çözünürlükte taratmalı.

Eğitim kurumlarıyla yapılacak bu işbirliği süresince , Huşamadyan ekibi Skype vasıtasıyla öğretmenlere ve öğrencilere önerilerde bulunabilir. Fırsat olduğu takdirde, ekibimizden temsilciler eğitim kurumlarını ziyaret edip, çalışmalara şahsen katılabilirler.

İşbirliği Neyi Hedefliyor?

İlk olarak hedefimiz eğitsel. Öğrenci yeni yöntemlerle Osmanlı Ermenilerine ait tarihi, dini ve kültürel mirasla tanışma fırsatı buluyor.

Öğrencinin bulduğu materyal, eski fotoğraf, kaydettiği şarkı yada yazıya döktüğü yemek tarifi temel malzemelerimiz. Bunlar aynı zamanda bir hafıza taşımakta. Her bir eşya sahibine veya sahiplerinin kişisel tarihlerine bağlı. Eşya vasıtasıyla Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşamış Ermeni bir ailenin tarihi ile ve onun yaşadığı hayatla tanışmış oluyoruz. Aile hikayelerini öğrencinin yazıya aktarması gerekir. Kişisel tarihler öğrenmekle öğrenciler Osmanlı Ermeni tarihinin farklı bölümlerini daha iyi anlamış olurlar.

Öğrencinin bulmuş olduğu materyal şarkı, yemek tarifi, bayram gelenekleri de olabilir. Bunların sınıfta konuşma konusu olması gerekir. Huşamadyan ekibi benzer incelemelere Skype vasıtasıyla katılım gösterebilir.

Benzer arayış ve incelemeler yoluyla, öğrenci bir mirasın yeniden canlandırılması işine şahsen katılmış olur.

Ekibimiz öğrencinin yaptığı çalışmayı Huşamadyan sitesine yükleyip bir mirasın yeniden canlandırılması konusunda öğrencinin yapmış olduğu katkıyı daha da hissedilir kılabilir.

İşbirliğine Nasıl Başlamalı?

Öncelikle eğitim kurumunun müdürünün Huşamadyan ekibi ile iletişime geçmesi gerekir (houshamadyan(at)gmail.com). Sonrasında işbirliğinin farklı aşamalarını beraberce belirleyebiliriz. İşbirliği Ermeni veya Ermeni olmayan her eğitim kurumu için geçerlidir.