Partner Kurumlar

Temin ettikleri materyallerde sayfalarımızın zenginleşmesine ve gelişmesine yardımcı olan ve Huşamadyan’ın beraber çalıştığı kurumlar şunlar:

AGBU Nubaryan Kitaplığı (Paris)

Project SAVE, Armenian Photograph Archives Inc.

[Translate to Türkisch:] Project SAVE Armenian Photograph Archives collects, documents and preserves original photographs of Armenians in the places they have lived around the world, and of all periods.