Çınkuş (Kaynak: Victor Pietschmann, Durch kurdische Berge und armenische Städte, Wien, 1940).

Çınkuş/Çüngüş

Osmanlı döneminde Çınkuş/Çüngüş şehri.

Huşamadyan bu bölgedeki Ermeni yaşantısına, tarihine ve mirasına sayfalarında geniş bir yer ayıracak.