Bir Erzurum panoraması (Kaynak: Keğuni, No. 1-10, 1903, 2. yıl, Venedik, San Lazzaro)

Erzurum/Garin kazası

Ermenilerin yoğun olarak yaşadıkları Erzurum Kazasının zengin kültür ve tarihi: İşte Huşamadyan’ın yeni bölümünün başlığı bu. Kesinlikle araştırma konusu edineceğimiz çok önemli bir bölüm.
Önümüzdeki haftalarda Erzincan/Yerzınga’daki Ermeni yaşamını yansıtan yeni başlıklar da sitemize eklenecektir.