Erzurum - Daldala

Çeviren: Arlet İncidüzen, 23/04/24 (Güncelleme 23/04/24)

Bu bölümde ABD’deki Ermeni toplulukları tarafından yaşatılmış çeşitli geleneksel Ermeni danslarının kayıt altına alınması ve sergilenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla Huşamadyan bu Ermeni danslarının notasyonlarını çıkarmak üzere çalışan bir grup uzmanla işbirliği yapmaktadır. Bu uzmanlar: Carolyn Rapkievian (Bar Harbor, Maine), Susan ve Gary Lind-Sinanian (Watertown, Massachusetts), Tom Bozigian (Los Angeles, California), Robert Haroutunian (Sunyside, NY).

Daldala, Erzurum kökenli bir oyun olup Ardahan, Muş, Bitlis ve Van’a kadar bölge geneline yayılmıştır. Bu illerde Daldala’nın farklı versiyonları oynanmaktadır.

Daldala 5/4 ritimde bir danstır. “Dal, Dala” Erzurum-Trabzon arasındaki bölgede konuşulan Bayburt lehçesinde “geri, geri gitmek” anlamına geliyor. Başlangıç dans hareketleri geriye doğru ilerleyerek başlar. Hareketler bu bölgedeki bazı Tamzaralara benzer.

Bu Daldala Erzurum yöresine aittir ve Tom Bozigian bu dansı gençliğinde gittiği gündüz okulunda, Fresno Kaliforniya’daki göçmenlerden öğrenmiştir. Videodaki dansçılar iki farklı hareket dizisini göstermektedir.

Dansçılar: Tom Bozigian, Carolyn Rapkievian, Sheree King, Phoebe Okoomian

Müzik Kaydı: Hacig Kazarian Orkestrası, 1979; Sam Haidostian, Ashoogh Records, 1947

Ara Dinkjian ve Harout Arakelian’a teşekkürler

Film: Vaspurakan Dans Grubu

Daldala | Gösterimi ve Eğitimi