Arpine Boğigyan Garbuşyan (bekârlık soyadı Boğigyan), Kesap'ta, 1946.

Kesab - Danslar

Çeviren: Arlet İncidüzen, 23/06/23 (Güncelleme 23/06/23)

Bu bölümde ABD’deki Ermeni toplulukları tarafından yaşatılmış çeşitli geleneksel Ermeni danslarının kayıt altına alınması ve sergilenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla Huşamadyan bu Ermeni danslarının notasyonlarını çıkarmak üzere çalışan bir grup uzmanla işbirliği yapmaktadır. Bu uzmanlar: Carolyn Rapkievian (Bar Harbor, Maine), Susan ve Gary Lind-Sinanian (Watertown, Massachusetts), Tom Bozigian (Los Angeles, California), Robert Haroutunian (Sunyside, NY).

Rhythm: 4/4, 2/4.

Burada sunulan iki dans, Suriye’nin kuzeybatısındaki bir Ermeni kasabası olan Kesab yöresine aittir. Tom Bozigian bu dans kombinasyonunu, gençliğinde, 1940’ların sonunda Kaliforniya’daki Kesablı göçmenlerden öğrenmiştir.

Diziliş: Halay başı sağda karışık bir hakaydır. Dansçılar, kolları ‘W’ biçimi oluşacak şekilde serçe parmaklarıya tutuşurlar.

Ritim: 4/4, 2/4.

Kesab - Danslar | Gösterimi ve Eğitimi