map map
20. yüzyılın başlarında Ankara Vilayeti

Ankara Osmanlı Vilayeti'nden resimler

Bu bölümde Ankara Vilayeti'nde çekilen, çoğunluğu Osmanlı dönemine ait fotoğraf ve gravürlerin resimlerini sunuyoruz. Burada daha çok eski fotoğraflar ve gravür resimleri bulacaksınız. Resimleri daha erişilebilir kılmak için, vilayeti ilgili alt bölümleri ile birlikte sunduk. Gelecekte, bu resimlerin yanı sıra, editörler kurulumuz tarafından Ankara Vilayeti hakkında farklı konularda makaleler de hazırlanacaktır. Öyle ki, bu sunum şekli geçici nitelikte olacak ve bu nitelik makaleler hazırlanana kadar korunacaktır. Bu bölümdeki eski fotoğrafların rengini, tonunu ve kalitesini iyileştirmek amacıyla üzerlerinde çalıştık.

Kayseri Sancağı

(Resim açıklamaları ve kaynaklar için aşağıdaki bölüme bakınız)

Açıklamalar ve kaynaklar:
1) Kayseri; Aziz Garabet Manastırı (Kaynak: Mıkhitaryan Tarikatı, Aziz Lazarus, Venedik)
2) Talas. Yukarı Mahalle Aziz Meryem Ana Kilisesi (Kaynak: Mıkhitaryan Tarikatı, Aziz Lazarus, Venedik)
3) Talas. Yukarı Mahalle Aziz Meryem Ana Kilisesi (Kaynak: Mıkhitaryan Tarikatı, Aziz Lazarus, Venedik)

Kayseri,1903; Aziz Garabet Manastırı ve bitişiğinde yeni kurulan okul. 

1. Resim evi (resim sınıfı)
2. Okul
3. Geniş avlu (duvarlar ile çevrili)
4. Geniş duvar ve kapı
5. Kapıcı odası ve misafirhane
6. Öğretmenlere ayrılmış altı oda
7. Öğretmenlere ayrılmış üç oda ve lavabo
8. Karşı karşıya iki koğuş
9. 120 yataklı büyük koğuş
10. Manastıra bağlanan duvar
11. Mutfak, kiler
12. Duvar ve okul bahçesi
13. Manastıra ait geniş bahçe 

(Kaynak: Mıkhitaryan Tarikatı, Aziz Lazarus, Venedik)

Açıklamalar ve kaynaklar:
1) Kayseri (Kaynak: J.O. Barrows, On horseback in Cappadocia, Boston, 1884)
2) Kayseri: Kale kapısı (Kaynak: Alfred Boissier, En Cappadoce, notes de voyage, Cenevre, 1897)
3) Kayseri: Kalenin içinde bir sokak (Kaynak: Alfred Boissier, En Cappadoce, notes de voyage, Cenevre, 1897)
4) Kayseri. Aziz Garabed Manastırı (Kaynak: Alfred Boissier, En Cappadoce, notes de voyage, Cenevre, 1897)
5) Kayseri. Aziz Garabed Manastırı (Kaynak: Alfred Boissier, En Cappadoce, notes de voyage, Cenevre, 1897)
6) Kayseri. Aziz Garabed Manastırı'nın içinde (Kaynak: Alfred Boissier, En Cappadoce, notes de voyage, Cenevre, 1897)
7) Kayseri. Aziz Garabed Manastırı'nda (Kaynak: Alfred Boissier, En Cappadoce, notes de voyage, Cenevre, 1897)
8) Kayseri: Ermeni bir çift (Kaynak: Ferdinand Brockes, Quer durch Klein-Asien, Gütersloh, 1900)
9) Talas: Şehirden bir manzara (Kaynak: W.J. Childs, Across Asia Minor on Foot, Edinburgh/Londra, 1917)
10) Talas; şehirden bir manzara (Kaynak: W.J. Childs, Across Asia Minor on Foot, Edinburgh/Londra, 1917)
11) Kayseri Şehri'nde (Kaynak: Hugo Grothe, Meine Vorderasienexpedition 1906 und 1907, Band II, 1912, Leipzig)
12) Kayseri Şehri ve Erciyes Dağı (Kaynak: W.J. Childs, Across Asia Minor on Foot, Edinburgh/Londra, 1917)
13) Kayseri; arka planda: Erciyes Dağı (Kaynak: Earl Percy, Highlands of Asiatic Turkey, Londra, 1901)

Talas; Vatansever Ermeni Kadınlar Derneği'ne ait anaokulu, 15 Haziran 1911 (Kaynak: Nubaryan Kütüphanesi arşivi)

Açıklamalar ve kaynaklar:
15) Kayseri: Misyonerler evi (Kaynak: J.O. Barrows, On horseback in Cappadocia, Boston, 1884)
16) Kayseri, Şehrin içinde (Kaynak: Hugo Grothe, Meine Vorderasienexpedition 1906 und 1907, Band II, 1912, Leipzig)
17) Kayseri Şehri'nden genel bir manzara (Kaynak: Hugo Grothe, Geographische Charakterbilder, Leipzig, 1909)
18) Kayseri: Şehrin kuzeyden görünüşü (Kaynak: Hugo Grothe, Geographische Charakterbilder, Leipzig, 1909)
19) Kayseri: Kale ve pazar (Kaynak: Hugo Grothe, Geographische Charakterbilder, Leipzig, 1909)
20) Kayseri: Bir düğün manzarası (Kaynak: Hugo Grothe, Geographische Charakterbilder, Leipzig, 1909)
21) Kayseri: Katolik Kilisesi'nin çevre avlusu (Edmund Naumann, Vom Goldnen Horn zu den Quellen des Euphrat, 1893, Leipzig)
22) Kayseri, Şehrin içinde (Edmund Naumann, Vom Goldnen Horn zu den Quellen des Euphrat, 1893, Leipzig)

Kayseri: Yerel Yardım Kuruluşunun üyeleri ve yardımlardan yararlanan kişiler. Fotoğraf: 17 Mayıs 1899 (Kaynak: Ermeni Genel Yardım Kuruluşu, Kahire)

Develi Kazası (Evereg-Fenese, Çomakhlu, Tomarza)

(Resim açıklamaları ve kaynaklar için aşağıdaki bölüme bakınız)

Açıklamalar ve kaynaklar:
1) Tomarza Aziz Meryem Ana Manastırı (Kaynak: Hugo Grothe, Meine Vorderasienexpedition 1906 und 1907, Band II, 1912, Leipzig)
2) Tomarza'da bir Ermeni çoban (Kaynak: Hugo Grothe, Meine Vorderasienexpedition 1906 und 1907, Band II, 1912, Leipzig)

Ankara Sancağı (Ankara, Stanoz/İstanos, Sivrihisar)

(Resim açıklamaları ve kaynaklar için aşağıdaki bölüme bakınız)

Ankara, 1908. Attaryan ailesi: Ayaktakiler, soldan sağa ikinci şahıs, Levon Attar-Mıgıryan (Levon Remzi). Bu son şahsın sağında duran ergen, Hovsep Attaryan (Kaynak: Hurig Attaryan arşivi, Monreal)

Açıklamalar ve kaynaklar:
1) Ankara, genel manzara (Kaynak: Mıkhitaryan Tarikatı, Aziz Lazarus, Venedik)
2) Ankara, genel manzara (Kaynak: Mıkhitaryan Tarikatı, Aziz Lazarus, Venedik)
3) Ankara Şehri'nden bir manzara (Kaynak: Mıkhitaryan Tarikatı, Aziz Lazarus, Venedik)

"Sivrihisar, 1900. Sandalyan Ailesi. Soldan sağa: Avedis, Andon, ismi bilinmeyen şahıs, Yeghisapet (kızlık soyadı Nersesyan), Harutyun (Kaynak: Antoine Bedrosyan arşivi, Grenoble)

Açıklamalar ve kaynaklar:
1) Ankara: Gravür.
2) Ankara (Kaynak: Lord Warkworth, Notes from a diary in Asiatic Turkey, Londra, 1898)
3) Ankara: Gravür (Kaynak: Edmund Naumann, Vom Goldnen Horn zu den Quellen des Euphrat, 1893, Leipzig)
4) Ankara. Aziz Meryem Ana Manastırı (Kaynak: H. S. Eprigyan, Resimli Doğa Sözlüğü, fasikül A, Venedik, Aziz Lazarus, 1900)

Sivrihisar, 1909 dolaylarında. Osmanlı Ordusu'nda görev yapan Ermeni askerler ve subaylar. Fotoğraf Anayasanın yeniden yürürlüğe girmesini izleyen umut verici günlerde çekilmiştir. Sivrihisar'lı bu ordu mensupları 1915 katliamlarında çok kayıp vermiştir (Kaynak: Antoine Bedrosyan arşivi, Grenoble)

Açıklamalar ve kaynaklar:
1) Stanoz/İstanos/Yenikent: Kazadan genel bir manzara (Kaynak: Krikor Kaveciyan arşivi)
2) Stanoz/İstanos/Yenikent, 1912: Ermeni okulunun öğrencileri (Kaynak: Krikor Kaveciyan arşivi)

Sivrihisar: Ermeni bir aile (Kaynak: Ermeni Soykırımı Müzesi-Enstitüsü, Yerevan)

Ankara: Ermeni mahallesinden bir manzara (Kaynak: H. S. Eprigyan, Resimli Doğa Sözlüğü, fasikül A, Venedik, Aziz Lazarus, 1900)

Yozgat Sancağı

(Resim açıklamaları ve kaynaklar için aşağıdaki bölüme bakınız)

Açıklamalar ve kaynaklar:
1) Yozgat: Genel manzara (Kaynak: Mıkhitaryan tarikatı, Aziz Lazarus, Venedik)2) Yozgat, 1911 dolaylarında: Ermeni defin merasimi: Tabutun arkasında, sağ tarafta duran ergen (başını biraz sola eğmiş olan) Vahan/John Ayvazyan (1896 doğumlu) (Kaynak: Janice Carter (Ayvazyan) arşivi, Amerika Birleşik Devletleri)

Açıklamalar ve kaynaklar:
1) Yozgat: Genel manzara (Kaynak: H. S. Eprigyan, Resimli Doğa Sözlüğü, fasikül A, Venedik, Aziz Lazarus, 1900)
2) Alaca (Çorum'un bir kazası) (Kaynak: Léon de Laborde, Voyage de l’Asie Mineure, Paris 1838)

İğdeli (Boğazlıyan'ın bir kazası). 1912 yılı: Bartevyan Okulu'nun açılışı (Kaynak: Nubaryan Kütüphanesi arşivi)