Osmanlı'nın son dönemlerinde Siirt Sancağı Şirvan kazasına bağlı Ermeni köylerinin haritası (Dikran Mardirosyan tarafından hazırlanmış ve Huşamadyan tarafından yeniden işlenmiştir).

Şirvan Kazası

Geç Osmanlı döneminde Şirvan kazasının Siirt sancağındaki Ermeni nüfuslu köylerin isimleri. Mevcut Türkçe adları köşeli parantez içinde belirtilmiştir.


Avav [Gürgencik]; Avin [Kayalı]; Baytarun [İkizler]; Berk [Yatağan]; Daraban [Dokuzçavuş]; Deravel [Yarımtepe]; Derik [muhtemelen Kayahisar]; Derik [muhtemelen Söbetaş]; Derzni [Adakale]; Cuma [Kaval]; Gındzik [Oya]; Göndegizan [Suludere]; Gorinan [diğer bilinen isimler Gurena, Gorihan]; Karve [Taşlı]; Kelin [Durankaya]; Kevican [Yolbaşı]; Khandak [İncecik]; Kigan [İkizler]; Kösakh [İncesırt]; Küfra [Şirvan]; Madan [Madenköy]; Matar [Sarıtepe]; Mazoran [Özdoğan]; Merc [Suluyazı]; Minar [Dilektepe]; Mızre [Aktay]; Nebayn [Turgutlu]; Pukh [Köprü]; Sematar [günümüzdeki adı bilinmiyor]; Sermet [muhtemelen Yamaç]; Seröz [Kesmetaş]; Şımelia [Sıvacık]; Siserk [Çayır]; Sımkhor [Sarıdana]; Sorian [Koyacık]; Zıvzik [Dişlinar]