Siirt'in güneyindeki Bohtan Su vadisi. (Kaynak: Carl Friedrich Lehmann-Haupt, Armenien Einst und Jetzt, Cilt 1: Vom Kaukasus zum Tigris und nach Tigranokerta, B. Behr’s Verlag, 1910, s. 332).

Şirvan Kazası - Din

Bu genel başlık altında, seçtiğiniz yerleşim biriminin Ermeni dini kurumları, kiliseleri ve adak yerleri, misyoner kurumları, bayramları, doğum ve vaftiz, düğün ve defin gelenekleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.