Սղերդի սանճաքի Շիրվանի քազայի հայաբնակ գիւղերուն քարտէսը ուշ օսմանեան ժամանակաշրջանին (պատրաստած է Տիգրան Մարտիրոսեան, վերամշակուած է Յուշամատեանի կողմէ):

Շիրվանի գաւառակ

Օսմանեան ուշ շրջանի Սղերդի սանճաքի Շիրվանի քազայի հայաբնակ գիւղերուն անունները: Անոնց այժմու թրքացուած անունները նշուած են քառակուսի փակագիծերու մէջ։


Աւաւ [Gürgencik], Աւին [Kayalı], Բայթարուն [İkizler], Բըրկ [Yatağan], Դարաբան [Dokuzçavuş], Դերաւել [Yarımtepe], Դերիկ [հաւանաբար Kayahisar], Դերիկ [հաւանաբար Söbetaş], Դերզնի [Adakale], Ջումա [Kaval], Գնձիկ [Oya], Գոնդեգիզան [Suludere], Գորինան [այլ ճանչցուած անուններ՝ Գուրենա, Գորիհան], Կարվէ [Taşlı], Քելին [Durankaya], Քեվիճան [Yolbaşı], Խանդակ [İncecik], Քիգան [İkizler], Քէօսախ [İncesırt], Քիւֆրա [Şirvan], Մադան [Madenköy], Մատար [Sarıtepe], Մազորան [Özdoğan], Մըրջ [Suluyazı], Մինար [Dilektepe], Մզրէ [Aktay], Նըբայն [Turgutlu], Պուխ [Köprü], Սեմատար [այժմու անունը ծանօթ չէ մեզի], Սերմետ [հաւանաբար Yamaç], Սերուս [Kesmetaş], Շմելեա [Sıvacık], Սիսեռք [Çayır], Սմխոր [Sarıdana], Սորիան [Koyacık], Զվզիկ [Dişlinar]