Siirt'in güneyindeki Bohtan Su vadisi. (Kaynak: Carl Friedrich Lehmann-Haupt, Armenien Einst und Jetzt, Cilt 1: Vom Kaukasus zum Tigris und nach Tigranokerta, B. Behr’s Verlag, 1910, s. 332).

Şirvan Kazası - Yerleşim Birimi

Bu genel başlık altında, seçeceğiniz yerleşim biriminin coğrafyası, nüfus hareketleri ve tarihi tanıtılmaktadır.