Տեսարան մը Պոհթան Սուի (Bohtan Su) հովիտէն, Սղերդի՝ Söört-ի (Siirt) հարաւը (աղբիւրը՝ Carl Friedrich Lehmann-Haupt, Armenien Einst und Jetzt, Vol. 1: Vom Kaukasus zum Tigris und nach Tigranokerta, B. Behr’s Verlag, 1910, s. 332):

Շիրվանի գաւառակ - Կրօնք

Այս ընդհանուր վերնագիրին տակ կը ներկայացուին ձեր ընտրելիք տեղավայրին հայկական կրօնական հաստատութիւնները, եկեղեցիներն ու ուխտավայրերը, միսիոնարական հաստատութիւնները, տօները, ծնունդի ու մկրտութեան, ինչպէս նաեւ պսակի ու թաղման սովորութիւնները։