Հեղ. իրաւունքներ

Նշում՝ հեղինակային իրաւունքի մասին
© Յուշամատեան – Houshamadyan e. V., 2011։

Ամենայն իրաւունք վերապահեալ։

Այս կայքէջին ամբողջ բովանդակութիւնը, ներառեալ առանց սահմանափակումի բոլոր թեքսթերը, ձեւաւորումը, վաւերաթուղթերը, գծագրութիւնները, լուսանկարները, պատկերները, երաժշտութիւնը, լսողական, տեսողական եւ լսա-տեսողական նիւթերը Houshamadyan e. V.ի սեփականութիւնն են – բացի մեր կողմէ այլ ձեւի նշումէ մը – եւ պաշտպանուած են հեղինակային իրաւունքի միջազգային օրէնքին հիմամբ։

Կրնաք houshamadyan.orgին հետ կայքէջային կապեր ստեղծել այլ URLերու հետ։

Չէք կրնար որեւէ ձեւով ընդօրինակել, արտադրել կամ վերարտադրել, հրատարակել կամ վերահրատարակել, ցրուել կամ վերացրուել, տարանջատել կամ իրարմէ բաժնել houshamadyan.orgի բովանդակութիւնը, բացի եթէ այս մէկը կը կատարէք ձեր անձնական ու ոչ-առեւտրական գործածութեան համար։ Չէք կրնար նաեւ որեւէ պատշաճեցումի, խմբագրման, փոփոխութեան ենթարկել Houshamadyan.orgի բովանդակութիւնը ու նոր բաներ ստեղծել անկէ, բացի եթէ այս մէկը կը կատարէք ձեր անձնական ու ոչ-առեւտրական գործածութեան համար։

Houshamadyan.orgի բովանդակութեան ուրիշ որեւէ այլ ձեւի գործածութիւն կը պահանջէ ունենալ կանխաւ տրուած Houshamadyan e. V.ի արտօնութիւնը։

Յաւելեալ տեղեկութիւններու կամ նիւթերու վերարտադրութեան հարցով արտօնութեան համար կրնաք դիմել մեր ելեկտրոնական հասցէին՝ houshamadyan(at)googlemail.com