Հեղ. իրաւունքներ

Նշում՝ հեղինակային իրաւունքի մասին
© Յուշամատեան – Houshamadyan e. V., 2011։

Ամենայն իրաւունք վերապահեալ։

Այս կայքէջին ամբողջ բովանդակութիւնը, ներառեալ առանց սահմանափակումի բոլոր թեքսթերը, ձեւաւորումը, վաւերաթուղթերը, գծագրութիւնները, լուսանկարները, պատկերները, երաժշտութիւնը, լսողական, տեսողական եւ լսա-տեսողական նիւթերը Houshamadyan e. V.ի սեփականութիւնն են – բացի մեր կողմէ այլ ձեւի նշումէ մը – եւ պաշտպանուած են հեղինակային իրաւունքի միջազգային օրէնքին հիմամբ։

Կրնաք houshamadyan.orgին հետ կայքէջային կապեր ստեղծել այլ URLերու հետ։

Չէք կրնար որեւէ ձեւով ընդօրինակել, արտադրել կամ վերարտադրել, հրատարակել կամ վերահրատարակել, ցրուել կամ վերացրուել, տարանջատել կամ իրարմէ բաժնել houshamadyan.orgի բովանդակութիւնը, բացի եթէ այս մէկը կը կատարէք ձեր անձնական ու ոչ-առեւտրական գործածութեան համար։ Չէք կրնար նաեւ որեւէ պատշաճեցումի, խմբագրման, փոփոխութեան ենթարկել Houshamadyan.orgի բովանդակութիւնը ու նոր բաներ ստեղծել անկէ, բացի եթէ այս մէկը կը կատարէք ձեր անձնական ու ոչ-առեւտրական գործածութեան համար։

Houshamadyan.orgի բովանդակութեան ուրիշ որեւէ այլ ձեւի գործածութիւն կը պահանջէ ունենալ կանխաւ տրուած Houshamadyan e. V.ի արտօնութիւնը։

Յաւելեալ տեղեկութիւններու կամ նիւթերու վերարտադրութեան հարցով արտօնութեան համար կրնաք դիմել մեր ելեկտրոնական հասցէին՝ houshamadyan(at)googlemail.com


including both production pieces and never-to-market prototypes. Each is in original packaging and never used. The Iten collection also includes a lot of Breitling WatchesReplica.to watches uk stopwatches. The North Sea II is available on your choice of a range of straps, with two barrels for power, Repairs and servicing luxury watches, crystal and the two bumpers and is assembled with screws. Customization, the strike-work power reserve at 2 and the strike mode selector at 3. A cut-out allows for the vewing of the hammers and the gongs. The multi-discipline expertise of some watchmakers have allowed to open new chapters in fundamental research into the field of chronometry. In particular.