Newsletter

Մեր Newsletter-ը կրնաք անվճար ստանալ։ Կը բաւէ որ լեցնէք եւ հաստատէք ստորեւ տրուած յետադարձ կապի հարցարանը։ Այնուհետեւ ձեր ելեկտրոնական հասցէին հերթաբար կ՝ուղարկենք մեր Newsletterը, որ ձեզ տեղեակ պիտի պահէ մեր կայքէջի էջերէն ներս ամէն նոր յաւելումի մասին։ Այսպէս, ամէն անգամ որ նոր թեմայի մը մասին գրութիւն մը աւելցուած ըլլայ, նոր քաղաք մը կամ վայր մը քննուած ըլլայ, Newsletter-ը պիտի ըլլայ այն միջոցը որ պիտի տեղեկացնէ այս մասին, ինչպէս նաեւ պիտի ներկայացնէ այս յաւելումին URL կապը։