Թուայնացուած բաց արխիւ

2010 թուականէն ի վեր Յուշամատեան մեծ թափով կը հաւաքէ օսմանեան հայերու վերաբերեալ արխիւային նիւթեր, ինչպէս ընտանեկան հին լուսանկարներ, առտնին առարկաներ, զարդեղէն, կարպետ, ձեռագործ, ինչպէս նաեւ լսողական եւ լսողա-տեսողական նիւթեր, անտիպ ձեռագրեր եւ տպագրութիւններ: Յուշամատեան ունի աշխարհով մէկ համագործակցողներու լայն ցանց մը, որուն անդամները կ'օժանդակեն այս թուայնացած արխիւի հարստացման: Արխիւացման ընթացքը բաւական պարզ է բայց բծախնդրութիւն կը պահանջէ. նիւթերը կը թուայնացուին Յուշամատեանի չափանիշներուն համաձայն՝ անհրաժեշտ յատկանշական տուեալներու գրանցումով։

Անցնող տարիներուն կատարուած հետազօտութիւններէն եւ արխիւային մեր նիւթերուն զգալի ընդլայնումէն ետք, Յուշամատեան նպատակայարմար գտաւ այս նիւթերը առցանց տրամադրելի դարձնել: Այս առիթով 2015 թուականին լոյս տեսաւ «Յուշամատեանի թուայնացած բաց արխիւ» ծրագիրը, այսինքն առցանց բեմ մը՝ ուր զտեղուած են օսմանեան հայերու վերաբերող զանազան նիւթեր: Այս թուայնացած արխիւը եռալեզու է՝ հայերէն, անգլերէն եւ թրքերէն:

«Թուայնացած բաց արխիւ» ծրագիրին առանցքային մասը կը կազմէ դպրոցներու հետ Յուշամատեանի գործակցութիւնը, որ ծայր առաւ 2015-ի սկիզբը։ Այս ծրագիրը կը ձգտի դպրոցական տարիքի աշակերտները մասնակից դարձնել Օսմանեան կայսրութեան հայաբնակ քաղաքներուն եւ գիւղերուն կեանքը եւ անոնց յիշողութիւնը վերականգնելու մեր տարած աշխատանքին։ Այս բաժնին մէջ պիտի ներկայացուին դպրոցականներուն բերած մասնակցութիւնը։ Այս մասին աւելի շատ կրնաք իմանալ այցելելով դպրոցներուն յատկացուած բաժինները։

Յուշամատեանի «Թուայնացած բաց արխիւ» ծրագիրը յաճախ պիտի այժմէականացուի եւ նոր նիւթեր այստեղ լոյս պիտի տեսնեն: Հետեւաբար ներողամտութիւնը կը հայցենք բոլոր անոնց, որոնք արդէն իսկ մեզի թուայնացուած նիւթեր ուղարկած են, բայց անոնք տակաւին չեն երեւիր մեր կայքէջին վրայ։