Հովանաւորներ

Յուշամատեանը ոչ-շահութաբեր միութիւն մըն է, որ առայժմ կախեալ է դրամական մէկ աղբիւրէ՝ անհատական նուիրատուութիւններէ։

Մեր գլխաւոր հովանաւորն է՝

Հրեշտակեան ընտանիքը՝

ի յիշատակ երկու անձերու՝ Տոքթ. Յովհաննէս Հրեշտակեանին (Ուրֆայէն) եւ Ատուր «Փաշա» Լեւոնեանին (Այնթապէն)

Այլ հովանաւորներ՝

Պերճ Գալայճեան՝

ի յիշատակ իր հօր՝ Պօղոս Գալայճեանին

Նախկին հովանաւորներ՝

Տիտիզեան ընտանիքը՝

ի յիշատակ Յակոբ եւ Խնկաբեր (ծն. Խաշխաշեան) Տիտիզեանին (Կիւրինէն) եւ Վարդան եւ Շաքէ (ծն. Պետրոսեան) Ազիրեանին, յաջորդաբար Սիսէն եւ Ատանայէն։