Հիւսէնիկ, 1885. Գաբրիէլ Ժամկոչեանի նպարավաճառի խանութին առջեւ (Մարտիրոս Տէրանեանի արխիւ, NAASR, Պէլմոնթ, Մասաչուսէց)

Բարի եկաք մեր խանութը

«Գնում» բաժինով կը ներկայացնենք Յուշամատեանի զանազան արտադրութիւններէն (գիրք, բացիկներ), որոնք վաճառքի դրուած են հանրութեան առջեւ։ Գնումները կը կատարուին paypalի ճամբով։ Կրնաք նաեւ ուղղակի մեր դրամատան հաշիւին դրամ փոխանցել եւ emailով մեզ տեղեակ պահել ձեր կատարած գնումէն։