Hacın. Surp Hagop Manastırı (Kaynak: Bibliothèque Orientale-USJ)

Hacın - Din

Bu genel başlık altında, seçtiğiniz yerleşim biriminin Ermeni dini kurumları, kiliseleri ve adak yerleri, bayramları, doğum ve vaftiz, düğün ve defin gelenekleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.