Maraş Sancağı
Maraş Sancağı

To Marash

Huşamadyan’ın Palu’yla başlayan yolu Maraş’la devam etmekte. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Maraş sancağını olarak anılan bölge hakkında bilgileri bu başlık altında bulabilirsiniz.

Osmanlı’nın Maraş sancağı ile ilgili bilgileri bu başlık altında bulabileceksiniz. Anadolu Ermenileri’nin önemli merkezlerinden biri idi Maraş şehri (şimdi Kahramanmaraş) ve Ermeni nüfusun önemli bir kesimi de oradaydı. Sancağın Ermenilerin yoğun olarak yaşadıkları diğer şehirleri ve köyleri de ilgi odağımız olacak. Tek istisna Zeytun (şimdi Süleymanlı): Maraş sancağını sınırları içinde olmasına karşın hakkında yazılmış kaynak kitap bolluğu ile dikkat çekmekte. Bu nedenle Zeytun hakkında ayrı bir başlık altında konuşacağız.

Huşamadyan ekibi için Maraş hakkındaki bu seri yeni bir deneyimin başlangıcı. Bu başlık altında sunulan ve sunulacak makaleler ekibimiz tarafından değil, Huşamadyan’ın fahri çalışanları tarafından hazırlanmıştır. Maraş hakkındaki yazılar, kendisiyle çalışmayı bir şans olarak gördüğümüz Varti Keşişyan’a ait. Başka yazılar da farklı yazarlar tarafından yayına hazırlanmakta. Huşamadyan’ın prensibine göre, her yazı en az üç kişiden oluşan hakem kurulu tarafından okunur ve olumlu eleştiri halinde sayfada yayımlanır. Böylece, projemizin bilimsel yönünü korumuş oluyoruz ve bu bizler için çok önemli. Bu çalışma prensibini devam ettirip sayfalarımızı hem ekibimizin hem de fahri çalışanlarımızın yazılarıyla zenginleştirmeyi umuyoruz.

Maraş sayfasını hazırlamak -Palu’da olduğu gibi- yeni tanışıklıklara ve buluşmalara vesile oldu. Benzer buluşmalar bizi heyecanlandırıyor. Sayfalarımızı ziyaret eden insanların gönüllerinde kök saldığımız yönünde bir intiba edinmekteyiz, aynı zamanda bir çoklarına da güven vermekteyiz. Sonuç olarak onlar bize Maraş Ermeni tarihi ile ilgili değerli eşyalar göndermeye başladılar: Eski fotoğraflar, kaydedilmiş şarkılar ve tanıklıklar vs. Bu vesileyle bizi aile arşivlerinde Maraş’la ilgili eski fotoğraflar bulunduran kişilere yönlendiren Garo Derunyan’a teşekkür etmek istiyoruz. Maraş sayfalarına katkı sunan Joyce Çorbacıyan, Bedros Dikiciyan, Nora Lesserson, Mihran Minasyan, Micheal Pabuçyan ve Krikor Gökçiyan’a da teşekkür ederiz.

Huşamadyan’ın kapıları yeni tanışıklıklar için her zaman açık...