Amasya panoraması (Kaynak: Nubaryan Kitaplığı koleksiyonu)

Amasya sancağı

Bu bölümde sizlere Amasya sancağınde çekilmiş, büyük bir kısmı Osmanlılar dönemine ait resimler sunuyoruz. Burada başlıca eski fotoğraflar ve gravürler bulacaksınız. Resimlerin tasnifini daha bir kolaylaştırmak için vilayeti alt bölümleriyle gösterdik. İleride yayın kurulumuz tarafından, aynı resimlerin yanı sıra Sivas vilayetine dair, çeşitli temalar içeren makaleler de hazırlanacaktır. Öyle ki hâlihazırdaki, söz konusu yazılar hazırlanana kadar, geçici bir sunuş şekli olarak düşünülmelidir. Bu bölümde yer alan eski resimlerin renk ve ışık tonlarını daha bir nitelikli kılmak amacıyla üzerlerinde yeniden çalıştığımızı da arada belirtelim.