Վարդոյի գաւառակի հայաբնակ գիւղերը օսմանեան ժամանակաշրջանի իրենց անուններով։ Վայրերուն այժմու անունները տեսնել ստորեւ (պատրաստեց՝ Տիգրան Մարտիրոսեան)

Վարդոյի գաւառակ (քազա)

(Փակագիծերու մէջ ներկայացուած են քարտէսին մէջ երեւցող հայաբնակ գիւղերուն այժմու անունները)
1. Ալակէօզ Վերին [Yukarıalagöz] 2. Ալակէօզ Ներքին [Aşağıalagöz] 3.Ամարան [Onpınar] 4.Ամասիա [Amasya] 5.Աներ [Değerli] 6.Արաբօ [Çiçekli] 7.Այնան [Ulusırt] 8.Աւրիս [Erdoğan] 9.Պաղլու [Bağlıisa] 10.Պաշքէօյ [Başkent] 11. Պենկզեր [Benzer] 12.Պոտան [Teknedüzü] 13.Չախրհուն [այժմու անունը անծանօթ] 14.Չալեք [Çağlek] 15.Չանաձոր [Dağcılar] 16.Չարպուհուր [Bağiçi] 17.Չաթախ [Çatak] 18.Չորսան [Yeşildal] 19.Չիր Վերին [Yukarıçir] 20. Չիր Ներքին [Aşağıçir] 21.Տարապի [Akçatepe] 22.Տերպանդ [Çayönü] 23.Տերիք [Yedikavak] 24.Տերիք [Kumlukıyı] 25.Տիատին [Ölçekli] 26.Տոտան [İlbey] 27.Ղալաճուխ [Kalecik] 28.Կունտեմիր [Çayçatı] 29.Կիւմկիւմ [Varto] 30.Հապիպան [Haksever] 31.Հաճիպեք Վերին [Yukarıhacıbey] 32.Հաճիպեք Ներքին [Aşağıhacıbey] 33.Հասանովա [Hasanova] 34.Հրպոհուպ [Taşdibek] 35.Իլանլը [Yılanlı] 36.Ինախ [Yenimahalle] 37.Քարա Համզան [Yorgançayır] 38.Քարասէիտ [Özenç] 39.Քարաշէն [Karameşe] 40.Քարատաշ [այժմու անունը անծանօթ] 41.Քարքարուտ [Sazlıca] 42.Քչան [Seki] 43.Քերս [Boylu] 44.Քեստամերտ [Çobandağı] 45.Խամուկ [Küçüktepe] 46.Խարախու [Karaköy] 47.Խարիկ [Çalıdere] 48.Խաշաւ [İnönü Mahallesi] 49.Խաշխաշ [Eryurdu] 50.Խնձոր Վերին [Kayalıkale] 51.Խնձոր Ներքին [Kayalıdere] 52.Խոլար [Kolan] 53.Քիլիսոք [Kiliseli] 54.Քմսոր [Kaygıntaş] 55.Քոչոյիկոմ [Koçyatağı] 56.Քոշքար [Yarlısu] 57.Քոթան [Güzelkent] 58.Քոթան [այժմու անունը անծանօթ] 59.Քեաւրէհէնկեւ [Baltaş] 60.Լալակրաք [Leylek] 61.Մամախիկ [այժմու անունը անծանօթ] 62.Մերկեմէթ [Çayıryolu] 63.Մուսիան [Beşikkaya] 64.Ուստուգրան Վերին [Çaylar] 65.Ուստուգրան ստորին [Üçbulak] 66.Բասգան [Kaynarca] 67.Ռախասան [İçmeler] 68.Ռանտուլի [Buzlugöze] 69.Սաչակ [Alnıaçık] 70.Սելիքան [Ulukapı] 71.Սեւերէն [Ağaçkorur] 72.Շեխփիր [Göltepe] 73.Շիփք [Sanlıca] 74.Սոֆիան [Doğanca] 75.Սուլթանշէն [Ocaklı] 76.Տանձիկ [Armutkaşı] 77.Դափակ [Sağlıcak] 78.Թեփէ [Tepeköy] 79.Դողդափ [Döğdab] 80.Վռանճ [Yeşilpınar] 81.Եաղմալ [Kuşluk] 82.Երամատան [այժմու անունը անծանօթ] 83.Երկեամ [Hürriyet Mahallesi] 84. Զատշէյխ [Acarkent] 85.Զրենկ [Kayalık] 86.Զորաւա [Zorabat]