Bitlis Bitlis Bitlis Bitlis Bitlis Bitlis Bitlis Bitlis

Պիթլիսի նահանգը (վիլայէթ), 20-րդ դարու սկիզբին

Պատկերներ՝ Պիթլիս / Բաղէշի օսմանեան նահանգէն

Այս բաժինով ձեզի կը ներկայացնենք Պիթլիս / Բաղէշ վիլայէթէն (նահանգ) առնուած պատկերներ, որոնք իրենց մեծամասնութեամբ կը վերաբերին օսմանեան ժամանակաշրջանին։ Այստեղ կը գտնէք գլխաւորաբար հին լուսանկարներ եւ փորագիր պատկերներ։ Նահանգը ներկայացուցած ենք իր զանազան ենթաբաժանումներով՝ նկարներուն դասաւորումը աւելի մատչելի դարձնելու նպատակով։ Հետագային, սոյն պատկերներուն կողքին մեր խմբագրութեան կողմէ պիտի պատրաստուին նաեւ Պիթլիս / Բաղէշի նահանգին վերաբերող յօդուածներ՝ զանազան թեմաներով։ Այնպէս որ ներկայացման սոյն ձեւը ժամանակաւոր բնոյթ ունի՝ մինչեւ գրութիւններուն պատրաստութիւնը։ Նշենք նաեւ որ մենք վերաշխատած ենք այս բաժնով տեղ գտած հին պատկերներուն վրայ՝ անոնց գոյներուն եւ լուսաւորման նոր ու աւելի բարձր որակ մը տալու նպատակով։

Ախլաթի քազա

(պատկերներուն բացատրութիւնները եւ աղբիւրները տեսնել ստորեւ)

Բացատրութիւններ եւ աղբիւրներ
1) Ախլաթ. հայկական գերեզմանատուն (Աղբիւր՝ Walter Bachmann, Kirchen und Moscheen in Armenien und Kurdistan, Leipzig, 1913)
2) Ախլաթ (Աղբիւր՝ H.F.B. Lynch, Armenia. Travels and Studies, Vol. II, London, 1901)
3) Ախլաթի մօտակայքը (Աղբիւր՝ Victor Pietschmann, Durch kurdische Berge und armenische Städte, Wien, 1940)
4) Ախլաթէն տեսարան մը (Աղբիւր՝ P. Müller-Simonis, Du Caucase au Golfe Persique, à travers l’Arménie, le Kurdistan et la Mésopotamie, Washington D.C., 1892)

Պիթլիս / Բաղէշի քազա

(պատկերներուն բացատրութիւնները եւ աղբիւրները տեսնել ստորեւ)

Պիթլիս քաղաքէն տեսարան մը (Աղբիւր՝ Victor Pietschmann, Durch kurdische Berge und armenische Städte, Wien, 1940)

Բացատրութիւններ եւ աղբիւրներ
2) Պիթլիս քաղաքը. փորագիր նկար (Աղբիւր՝ Հ. Ս. Էփրիկեան, Պատկերազարդ բնաշխարհիկ բառարան, պրակ Ա., Վենետիկ, Ս. Ղազար, 1900)
3) Պիթլիս քաղաքը (Աղբիւր՝ C.F. Lehmann-Haupt, Armenien Einst und Jetzt, Berlin / Leipzig, 1926)
4) Պիթլիս քաղաքէն համայնապատկեր (Աղբիւր՝ C.F. Lehmann-Haupt, Armenien Einst und Jetzt, Berlin / Leipzig, 1926)
5) Պիթլիս քաղաքէն ընդհանուր տեսարան մը (Աղբիւր՝ H.F.B. Lynch, Armenia. Travels and Studies, Vol. II, London, 1901)
6) Պիթլիս. հայկական վանքի մը պարիսպները (Աղբիւր՝ H.F.B. Lynch, Armenia. Travels and Studies, Vol. II, London, 1901)
7) Պիթլիս քաղաքէն տեսարան մը (Աղբիւր՝ Victor Pietschmann, Durch kurdische Berge und armenische Städte, Wien, 1940)
8) Պիթլիս քաղաքէն տեսարան մը (Աղբիւր՝ Victor Pietschmann, Durch kurdische Berge und armenische Städte, Wien, 1940)
9) Պիթլիս քաղաքէն տեսարան մը (Աղբիւր՝ Victor Pietschmann, Durch kurdische Berge und armenische Städte, Wien, 1940)
10) Պիթլիս քաղաքի ջերմուկը (Աղբիւր՝ Victor Pietschmann, Durch kurdische Berge und armenische Städte, Wien, 1940)
11) Պիթլիս քաղաքէն համայնապատկեր մը (Աղբիւր՝ Victor Pietschmann, Durch kurdische Berge und armenische Städte, Wien, 1940)
12) Պիթլիս քաղաքի հիւսիսային թաղամասերը (Աղբիւր՝ Victor Pietschmann, Durch kurdische Berge und armenische Städte, Wien, 1940)

Մուշի քազա

(պատկերներուն բացատրութիւնները եւ աղբիւրները տեսնել ստորեւ)

Մուշ քաղաքի համայնապատկերը (Աղբիւր՝ Պոտիլ Պիէօրնի հաւաքածոյ)

Բացատրութիւններ եւ աղբիւրներ
2) Առաքելոց վանքը (Աղբիւր՝ Քրիսթին Կարտոնի հաւաքածոյ)
3) Մշոյ Սուրբ Կարապետի վանքը (Աղբիւր՝ Eberhard-Joachim Graf von Westarp, Unter Halbmond und Sonne, Berlin)
4) Մշոյ Սուրբ Կարապետի վանքը. ուխտի օր, լարախաղացներ (Աղբիւր՝ Գեղունի, թիւ 1-10, 1903, Բ. տարի, Վենետիկ, Ս. Ղազար)
5) Խասգիւղ (Մուշի քազա) (H.F.B. Lynch, Armenia. Travels and Studies, Vol. II, London, 1901)
6) Մշոյ Ս. Կարապետի վանքը (Աղբիւր՝ H.F.B. Lynch, Armenia. Travels and Studies, Vol. II, London, 1901)
7) Մշոյ Ս. Կարապետի վանքը (Աղբիւր՝ H.F.B. Lynch, Armenia. Travels and Studies, Vol. II, London, 1901)
8) Մշոյ Ս. Կարապետի վանքը (Աղբիւր՝ H.F.B. Lynch, Armenia. Travels and Studies, Vol. II, London, 1901)
9) Մանազկերտի ընդհանուր պատկերը. յետին՝ Սիփան լեռը (Աղբիւր՝ H.F.B. Lynch, Armenia. Travels and Studies, Vol. II, London, 1901)
10) Հայկական Կունտեմիր (Gündemir / Çayçatı) գիւղը (Վարդոյի քազա) (Աղբիւր՝ H.F.B. Lynch, Armenia. Travels and Studies, Vol. II, London, 1901)
11) Հէզու / Հազօ (Սասունի քազա). հայաբնակ գիւղ (Աղբիւր՝ Victor Pietschmann, Durch kurdische Berge und armenische Städte, Wien, 1940)
12) Հէզու / Հազօ (Սասունի քազա). գիւղին մօտակայ գտնուող բերդը (Աղբիւր՝ Victor Pietschmann, Durch kurdische Berge und armenische Städte, Wien, 1940)
13) Մշոյ Ս. Կարապետի վանքը (Աղբիւր՝ Պոտիլ Պիէօրնի հաւաքածոյ)

Առինչ / Առինչիք / Չողուրլու. հայաբնակ գիւղ՝ Մշոյ դաշտին մէջ (Մուշի քազա) (Աղբիւր՝ Bodil Biørnի հաւաքածոյ)

Բացատրութիւններ եւ աղբիւրներ
14) Մուշ (Աղբիւր՝ Պոտիլ Պիէօրնի հաւաքածոյ)
15) Մուշ (Աղբիւր՝ Պոտիլ Պիէօրնի հաւաքածոյ)

Մուշ քաղաքէն տեսարան մը (Աղբիւր՝ Պոտիլ Պիէօրնի հաւաքածոյ)