Diyarbakır Şehir Planı (Haritanın ayrıntılarını aşağıda bulabilirsiniz).

Diyarbakır

Diyarbakır | Şehir Planı

1. Mar Cercis/Kevork Kilisesi (Nasturi), 2. Artuklu Sarayı, 3. Artuklu Kervansarayı, 4. Şeyh Mutahhar (Mattar)Camii, 5. Dört Ayaklı Minare Camii, 6. Hazreti Süleyman Camii, 7. Surp Giragos Ermeni Kilisesi ve Ermeni Okulu, 8. Mar Petyun Kilisesi (Keldani), 9. Fatih Paşa (Kurşunlu) Camii, 10. Nasuh Paşa Camii, 11. Hacı Hamit Camii, 12. Surp Krikor Lusavoriç Katolik Ermeni Kilisesi ve Ermeni Okulu, 13. Protestan Ermeni Kilisesi ve Ermeni okulu 14. Hüsrev Paşa Camii, 15. Deliller Hanı, 16. Hasan Paşa Hanı, 17. Mesudiye Medresesi, 18. Ulu Cami, 19. İskender Paşa Camii, 20. Behram Paşa Camii, 21. Surp Asdvadzamayr Kilisesi (Ortodoks Süryani), 22. Surp Sarkis Ermeni Kilisesi ve Ermeni Okulu, 23. Çifte Han, 24. Mar Kozma Kilisesi (Ortodoks Süryani), 25. Çardaklı Hamamı, 26. Melik Ahmet Camii, 27. Nebi Camii.

Kaynak: Robert H. Hewsen, Armenia: A Historical Atlas, University of Chicago Press, Chicago/London, 2001; Diyarbakır Gezi Rehberi, Boyut Yayıncılık, 2011, İstanbul.  Üzerinde Houshamadyan tarafından çalışma yürütülmüştür.

Editörün Notu

Diyarbakır Şehri ve çevresinde Ermenilerin yaşadığı köyler Osmanlı döneminde.

Houshamadyan bu yerlerdeki Ermenilerin yaşamına, tarihine ve mirasına sayfalarında geniş yer ayıracaktır.

Umuyoruz ki dünya genelinde yaşayan Diyarbakır kökenli bireyler bize Diyarbakır’dan eski fotoğraflar, daha önce yayınlanmamış anılar, anı nesnelerinin taratılmış sürümlerini bize göndererek son derece zengin bir Ermeni mirasını yeniden canlandırma çabalarımıza katkıda bulunacaklardır.