Diyarbekir - Diyalekt

“Dikran, Nazar, Haço ve Diğerleri”


Huşamadyan’ın yeni videosu, Mıgırdiç Margosyan’ın “Gavur Mahallesi” kitabından alınan, Türkçesi “Dikran, Nazar, Haço ve Diğerleri”, Ermenice aslı ise “İsimlerimiz” olan hikayenin bir okuması. Videonun hazırlayıcısı Silvina Der Meguerditchian.

Silvina, eski fotoğraf kullanımı ve sanatsal incelikler sayesinde 1940’lı ve 1950’li yıllarda Margosyan’ın yaşadığı ve gördüğü Diyarbekir ile Diyarbekir’in Soykırımöncesi zamana özgü daha eski ve zengin Ermeni hayatı arasında bir köprü yaratmayı başarabilmiş.

Hikayenin okuyucusu ünlü sanatçı Arsinée Khanjian. Arsinée’nin dudaklarında tınlayan Diyarbekir Ermenicesi videoya sembolik bir anlam katıyor. Arsinée’nin ataları da Diyarbekir/Dikranagertli. Onlar kendi yerel lehçelerini Soykırım’dan kurtulduktan sonra yerleştikleri Lübnan’da veya sığındıkları diğer ülkerlerde de konuşmaya devam ettiler.

Huşamadyan, bu videonun hazırlanmasına katkı sunan herkese teşekkür eder. Ardaşes Margosyan ve Project SAVE’e, bu videonun başlıca sponsorlarından olan Gulbenkian Vakfı’na ise özel teşekkürlerimizi iletmek isteriz.