Կալիփոլի/Կէլիպոլուէն տեսարաններ (Աղբիւր՝ Osman Köker (խմբ.), 100 Yıl Önce Türkiye'de Ermeniler: Orlando Carlo Calumeno Koleksiyonu'ndan Kartpostallarla, Birzamanlar Yayıncılık, Istanbul)։

Կալիփոլի սանճաք

Կալիփոլի սանճաքը Օսմանեան ժամանակաշրջանին։

Յուշամատեանը իր էջերուն մէջ լայն տեղ պիտի տրամադրէ այս տարածքի հայկական կեանքին, պատմութեան եւ ժառանգութեան։