Թեքիրտաղ/Ռոտոսթոյէն տեսարան մը (Աղբիւր՝ Միշէլ Փապուճեանի հաւաքածոյ, Փարիզ)

Պատկերներ՝ Էտիրնէի օսմանեան նահանգէն

Այս բաժինով ձեզի կը ներկայացնենք Էտիրնէ/Ադրիանապոլսոյ վիլայէթէն (նահանգ) առնուած պատկերներ, որոնք իրենց մեծամասնութեամբ կը վերաբերին օսմանեան ժամանակաշրջանին։ Այստեղ կը գտնէք գլխաւորաբար հին լուսանկարներ եւ փորագիր պատկերներ։ Նահանգը ներկայացուցած ենք իր զանազան ենթաբաժանումներով՝ նկարներուն դասաւորումը աւելի մատչելի դարձնելու նպատակով։ Հետագային, սոյն պատկերներուն կողքին մեր խմբագրութեան կողմէ պիտի պատրաստուին նաեւ Էտիրնէ/Ադրիանապոլսոյ նահանգին վերաբերող յօդուածներ՝ զանազան թեմաներով։ Այնպէս որ ներկայացման սոյն ձեւը ժամանակաւոր բնոյթ ունի՝ մինչեւ գրութիւններուն պատրաստութիւնը։ Նշենք նաեւ որ մենք վերաշխատած ենք այս բաժնով տեղ գտած հին պատկերներուն վրայ՝ անոնց գոյներուն եւ լուսաւորման նոր ու աւելի բարձր որակ մը տալու նպատակով։

ՆՈՐ - ՆՈՐ - ՆՈՐ

Բացատրութիւններ եւ աղբիւրներ՝
1) Էտիրնէ/Ադրիանապոլիս (Աղբիւր՝ Միշել Փապուճեանի հաւաքածոյ, Փարիզ)
2) Էտիրնէ/Ադրիանապոլիս (Աղբիւր՝ Միշել Փապուճեանի հաւաքածոյ, Փարիզ)