Պոլիս (քաղաք)

Այս ընդհանուր վերնագիրին տակ պիտի գտնէք զանազան նիւթերով յօդուածներ Պոլսոյ առնչուող։

Յուշամատեանի ներկայացուցած գրութիւններն ալ գլխաւորաբար հիմնուած են այս սկզբնաղբիւրին վրայ։ Յոյսով ենք նաեւ որ այսուհետեւ մեր այցելուները իրենց մօտ գտնուող անտիպ յուշերէն, մեզի անծանօթ հրատարակութիւններէն, ընտանեկան հին լուսանկարներէն օրինակներ ուղարկելով՝ մասնակից պիտի դառնան Պոլսոյ հայութեան անցեալի այս ժառանգութիւնը վերականգնելու մեր ձեռնարկած աշխատանքին։