Cemaat yönetimi

Bu bölüm, Ermeni toplumunun iç idaresine odaklanmaktadır. Bahsi geçen mahalde kimler Ermenilerin yönetici sınıfını oluşturmaktaydı? Bu bölümde sadece Ermeni Kilisesi, mezhepleri ve resmi kurumları ele alınmamaktadır. Başka otoriteler de söz konusudur; bunlardan bazıları yerel otoritelerle yakın ilişkiler içinde bulunan ve yeri geldiğinde bölgedeki Ermeniler ile yerel makamlar arasında arabuluculuk görevi gören etkili Ermenilerdir. Ermeni siyasi partileri çok daha sonra ortaya çıkarlar (Osmanlı Anayasasından önce ve sonra) ve bu sosyal organlar içindeki yerlerini sağlamlaştırmayı denerler.