Danslar

Osmanlı Imparatorluğu'nda Ermenilerin yoğun olarak yaşadıkları yörelere ait danslar hakkında makaleler yayınlamaktayız. Aşağıdaki yerlerden birini seçtiginizde o yörenin dansları hakkındaki makaleye ulaşabilirsiniz.

Bu bölümde ABD’deki Ermeni toplulukları tarafından yaşatılmış çeşitli geleneksel Ermeni danslarının kayıt altına alınması ve sergilenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla Huşamadyan bu Ermeni danslarının notasyonlarını çıkarmak üzere çalışan bir grup uzmanla işbirliği yapmaktadır. Bu uzmanlar: Carolyn Rapkievian (Bar Harbor, Maine), Susan ve Gary Lind-Sinanian (Watertown, Massachusetts), Tom Bozigian (Los Angeles, California), Robert Haroutunian (Sunyside, NY).