Yerel Yönetim

Yerel resmi yönetimler (vilayet, sancak veya kazalarda) ile doğu vilayetlerindeki birçok mahalde asıl yetki ve gücü elinde bulunduran ağa, şeyh, aşiret liderleri ve benzerleri bu başlık altında incelenecektir. Genellikle yerel otorite bu ikinci grubun elinde bulunmaktaydı. Bu bölümde, Ermeni kaynaklarına göre yerel otoritelerin yeniden yapılandırılmasına çalışılacaktır.