Տեղական իշխանութիւն

Այս խորագիրին տակ քննուողը ոչ միայն տեղական պաշտօնական իշխանութիւններն են (վիլայէթի, սանճաքի կամ քազայի վարչութիւն), այլ նաեւ արեւելեան նահանգներու շատ մը վայրերուն մէջ գետնի վրայ իրողական այն ուժը, որ կը մարմնաւորուի տեղական աղայով, շէյխով, ցեղապետով, եւայլն։ Շատ յաճախ այս վերջիններուն ձեռքն է տուեալ տեղավայրին իրական իշխանութիւնը։ Այս բաժինով փորձ պիտի ըլլայ վերականգնելու տեղական այս իշխանութիւնը՝ հիմնուած գլխաւորաբար հայկական աղբիւրներուն վրայ։