Մալազկիրթ/Մանազկերտ հիւսիսէն դիտուած։ Խորքին կ՚երեւի Սիփան լեռը (Աղբիւր՝ Lynch, H.F.B. Armenia: Travels and Studies, volume 2: The Turkish Provinces, London, 1901)։

Մանազկերտի քազա - Տեղավայր

Այս ընդհանուր վերնագիրին տակ կը ներկայացուին ձեր ընտրելիք տեղավայրին աշխարհագրութիւնը, բնակչային տեղաշարժերը եւ պատմութիւնը։