Erzincan, Surp Yerortutyun Kilisesi (solda) ve Getronagan Okulu (sağda) (Kaynak: "Erzincan" Albümü, İstanbul, 1907, Patrik Mağakya Ormanyan için hazırlanmış).

Erzincan/Yerzınga Kazası

Ermenilerin yoğun olarak yaşadıkları Erzincan/Yerzınga Kazasının zengin kültür ve tarihi: İşte Huşamadyan’ın yeni bölümünün başlığı bu. Kesinlikle araştırma konusu edineceğimiz çok önemli bir bölüm.
Önümüzdeki haftalarda Erzincan/Yerzınga’daki Ermeni yaşamını yansıtan yeni başlıklar da sitemize eklenecektir.