Yerzınga/Erzincan – Medaks Taşginag (Kadın dansı)

Çeviren: Arlet İncidüzen, 21/03/24 (Güncelleme 21/03/24)

Bu bölümde ABD’deki Ermeni toplulukları tarafından yaşatılmış çeşitli geleneksel Ermeni danslarının kayıt altına alınması ve sergilenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla Huşamadyan bu Ermeni danslarının notasyonlarını çıkarmak üzere çalışan bir grup uzmanla işbirliği yapmaktadır. Bu uzmanlar: Carolyn Rapkievian (Bar Harbor, Maine), Susan ve Gary Lind-Sinanian (Watertown, Massachusetts), Tom Bozigian (Los Angeles, California), Robert Haroutunian (Sunyside, NY).

****************************************************************************************

İsguhi Mnatsaganyan’a ait ipek mendiller (Kaynak: Lerna Arşivi - İstanbul).

“İpek Mendil” anlamına gelen Medaks Taşginag, dansçıların geleneksel olarak dans ederken müziğe söyledikleri şarkıyla eşlik ettikleri şarkılı bir danstır. Tarihsel zamanlarda her kadının elinde bir mendil olurdu ve ipek mendil çok değerli bir statü simgesiydi.

Medaks Taşginag, Fresno’ya ve Kaliforniya’nın San Joaquin Vadisi’ne ilk olarak Erzincanlı Ermeni göçmenler tarafından getirilmiş bir grup dansıdır.

Kaynak: Ara Gholdoian. Tom Bozigian bu dansı gençliğinde Kaliforniya’da öğrencmiştir. Frances Ajoian da bu dansın günümüze ulaşması için çalışmıştır.

Formasyon: Liderin solda olduğu çizgi veya açık daire şeklinde dizilim. Pek çok Erzincan dansı gibi, bu dans da sağa doğru ilerleyerek oynanan daha yaygın Ermeni dansı formundan ziyade sola doğru ilerler. Tüm dansçılar serçe parmaklarını birbirine kenetleyip başparmakları ve işaret parmakları arasında bir mendil tutarlar. Ritim: 4/4

Şarkı sözleri

Ermenice TranskripsiyonTürkçe çeviri
Medaks taşginagıs kez gı nıvirem
Kişer tsoreg yes ku sirov gı maşem
Akh yerani yes kez desadz çıllayi
Kişer tsoreg midkıs khağağ baheyi
İpek mendilimi sana veriyorum 
Gece gündüz hasretinle eriyorum
Keşke seni görmüş olmasaydım 
Gece gündüz aklıma mukayyet olaydım
Ankuyt ağçig inçu koves deratsar
Sirdıs sirdıs gordretsir heratsar 
Amen aden yes kez gı hişem 
Sirdıs khoren ağ u vakh gı kaşem
Kalpsiz kız, neden beni terk ettin? 
Kalbimi, kalbimi kırdın gittin 
Daima aklımdasın 
Kalbimin derinliklerinden ah ve vah çekerim

Müzik Kaydı: Tom Bozigian ve John Bilezikjian / Guy ve Roupen Chookoorian, Lightning Records, 1952.

Dansçılar: Tom Bozigian ve Sheree King.

Arshag Chookoorian [Arşak Çukuryan], Harout Arakelian [Harut Arakelyan] ve Jesse Kenas-Collins'e teşekkürlerimizle.

Medaks Taşginag | Gösterimi ve Eğitimi