Ոստայն հիւսուածեղէնի գործարանի ճախարակները, 1936, Պիթիաս (Շնորհակալութիւններ Թադէոս Պագգալեանի։ Վահրամ Շէմմասեանի հաւաքածոյ, Լոս Անճելըս)