Ոստայն հիւսուածեղէնի գործարանի ճախարակները, 1936, Պիթիաս (Շնորհակալութիւններ Թադէոս Պագգալեանի։ Վահրամ Շէմմասեանի հաւաքածոյ, Լոս Անճելըս)

Մուսա Լեռ - Տնտեսութիւն

Այս ընդհանուր վերնագիրին տակ կը ներկայացուին ձեր ընտրելիք տեղավայրին արհեստները, երկրագործութիւնը, ճարտարարուեստն ու առեւտուրը, շուկան եւ արհեստակցական միութիւնները