Յովհաննէս էֆենտի Լեւոնեանի ընտանիքը Այնթապի մէջ։ Ոտքի, ձախէն աջ՝ Զեքիյէ, Եագուպ, Լեւոն, Միհրան։ Նստած, ձախէն աջ՝ Տուտու (ընտանիքին մայրը), Երուանդ, Տուտույի մայրը, Յովհաննէս էֆենտի (ընտանիքին հայրը) (Աղբիւր՝ Ճոյս Ապտուլեանի հաւաքածոյ)

Այնթապ - Տեղական յատկանիշներ

Այս ընդհանուր վերնագիրին տակ կը ներկայացուին ձեր ընտրելիք տեղավայրին ուտելիքները, հագուստ-կապուստը, խաղերն ու խաղալիքները, ձեռարուեստը, ժողովրդային բժշկութիւնը, երգն ու պարը, տուներն ու ճարտարապետութիւնը, հաւատալիքները, լեզուն ու բարբառը։

Համագործակցիլ մեզի հետ

Յուշամատեանի խմբագրութիւնը սոյն նիւթին մասին նիւթեր հաւաքելու ու զանոնք խմբագրելու ընթացքին մէջ է։ Դուք եւս կրնաք մասնակից դառնալ այս աշխատանքին այս մասին ձեզի ծանօթ կամ ձեր տրամադրութեան տակ գտնուող աղբիւրներ մատնանշելով, վաւերագրական այլազան նիւթեր մեզի ուղարկելով: