Ներկի վաճառական Աղա Նազար Մանուշակեանի ընտանիքը, Այնթապ, 1912 (աղբիւր՝ Հրազդան Թոքմաճեան, «Այնթապի ասեղնագործութիւն», Ա. հատոր, Հալէպ- Երեւան, 2015):

Այնթապ – Վաճառականութիւն

Հեղինակ՝ Անի Ոսկանեան, 02/12/23 (վերջին փոփոխութիւնը՝ 02/12/23)

19-րդ դարի երկրորդ կէսին Այնթապը որպէս առևտրային քաղաք Հալէպի նահանգում երկրորդն էր Հալէպից յետոյ, որի հետ էր Այնթապի հիմնական առևտրաշրջանառութիւնը: 20-րդ դարի սկզբին, այնթապցիներն սկսում են բաւական լուրջ գործարքներ կնքել տարբեր քաղաքների վաճառականների հետ ևս, ինչպէս նաև շարունակաբար հաստատում են առևտրային նոր կապեր: «Բիւրակն» շաբաթաթերթի հաւաստմամբ, Այնթապը ուղղակի առևտուր էր անում Զմիւռնայի, Բէյրութի և Կ. Պոլսի վաճառականների հետ [1]:

20-րդ դարի սկզբին Այնթապում կար 87 հայ առևտրական, որոնցից 57-ը գործում էին խաների [2] գրասենեակներում, իսկ 30-ը վաճառատների սեփականատէր էին: Նրանց մէջ կային կերպասեղէնի, մանածի, կաշուի, սուրճի, շաքարի, մետաղների, բամբակի, իւղի, օճառի, դեղորայքի, գորգի մեծաքանակ վաճառականներ [3]:

1908 թուականին, «Բիւրակն» թերթը Այնթապի առևտրային հրապարակը ներկայացնող յօդուածում հաղորդում է արժէքաւոր տեղեկութիւններ բազմաթիւ ապրանքների, ներմուծուող ու արտահանուող ապրանքների և արտադրատեսակների գների մասին: Ըստ թերթի ներկայացրած տուեալների՝ 1908 թ. Այնթապից 20 հակ բուրդ արտահանւում էր Դամասկոս: Գինը տատանւում էր օխան (1 օխա = 1282 գրամ) 5-5½ ղուրուշի միջև: Նշւում է նաև, որ բրդի գինը, ինչպէս ամենուր, նշուած ժամանակահատուածում ընկած էր: Եւրոպայից նոյնպէս պահանջարկ չկար: Բամբակն արժէր 6-61/3 ղուրուշ: Նրա պահանջարկը շատ մեծ էր: Նուշը, կախուած եղանակից և պահանջարկից, տատանւում էր օխան 13-14½ ղուրուշի միջև: Պիստակը վաճառւում էր օխան 18-181/4 ղուրուշով: Վնասուած կամ առատ բերքի դէպքում գինը ընկնում էր 13-13½ ղուրուշի: Նշւում է, որ քիթրեն (խոտաբոյս) վաճառւում էր 5¾-6 ղուրուշով: Ճեհրիի (ջեհրի, չիչխան) գները չափազանց ընկած էին՝ 3-31/4 ղուրուշ: 1907 թուականին իւղը վաճառւում էր 17-171/4, իսկ՝ 1908 թ.ին՝ 131/2-135/4 ղուրուշով: Շաքարի արժէքը 35/8 ղուրուշ էր, եգիպտականն արժէր 3 ղուրուշ:

Այնթապում տարեկան սպառւում էր 550-600 հազար այծի մորթի: 1907 թուականին մէկ օխա մաքուր ապրանքն արժէր 21 ղուրուշ, իսկ 1908-ին իջել էր 17-17¾ ղուրուշի [4]:

19-րդ դարի վերջին Կիլիկիայում արտադրուող ապրանքներին և ցանքատեսակներին է անդրադառնում նաև Սանկտ-Պետերբուրգի «Արաքս» պարբերականը, յատկապէս առանձնացնելով Այնթապի պիստակը: Ինչպէս նշւում է մամուլում, Այնթապի պիստակը առաւել յայտնի էր «Շամ ֆըստըղը» անունով և մեծ քանակութեամբ արտահանւում էր Եւրոպա [5]: «Բիւրակն» շաբաթաթերթը ևս անդրադառնում է պիստակին՝ յիշատակելով Այնթապից և շրջակայ գիւղերից արտահանութեան մասին տեղեկութիւնը [6]:

Այնթապի և Ռում Քալէի (Հռոմկլա) միջև գտնուող լեռնային հողամասն ամբողջութեամբ պիստակի այգիներ էին: Այս տարածքը արտադրում էր Օսմանեան տերութեան արտահանած ամբողջ պիստակի քանակի 9/10-ը, տարեկան զուտ հասոյթը կազմում էր մօտաւորապէս 150.000 ոսկի: Այս կալուածների ¼-ը պատկանում էր հայերին, նույնքան բաժիններ՝ նաև քրդերին, եզդիներին և թուրքերին: Բուն Այնթապ աւանի հովտի հողերի մեծագոյն մասը պատկանում էր հայերին [7]:

Այնթապ հիմնականում ներմուծում էին սուրճ, շաքար, նաւթ, երկաթեղէն, պղինձ, անագ, ապակի, մետաքսեղէն: Լուրջ պահանջարկ ունէր և մեծաքանակ ներմուծւում էր, յատկապէս, սպիտակ, կարմիր, ինչպէս նաև այլ գոյների բամբակեայ թել՝ կտաւագործութեան համար [8]:

Ուշագրաւ է, որ 1906 թ. Այնթապում հաստատւում է Օսմանեան բանկի մասնաճիւղ, որը ինչպէս նշում է «Բիւրակն» թերթը, նպաստում է առևտրաշրջանառութեանը [9]: Նոյն թերթից տեղեկանում ենք, որ 1907-ին Օսմանեան բանկի Այնթապի մասնաճիւղի տնօրէնն էր Միհրան Բիւզանդեանը [10]:

Ազատ Պալապանեանի պատրաստած տեսերիզը, ուր կը ներկայացուի Այնթապի յայտնի առեւտրականներէն Նազարէթեան ընտանիքին ապարանքը mansion, որ ներկայիս կը գործէ իբրեւ սրճարան։ Ընտանիքին եւ տան մասին տեղեկութիւններ փոխանցողը այնթապցի պատմագէտ Մուրատ Ուճանէրն է։

Նշանաւոր ընկերութիւնները, ընտանիքներն ու անհատ վաճառականները

Նազարէթեան ընտանիք

Այնթապի հայոց 19-րդ դարի պատմութիւնն անձնաւորող նշանաւոր ընտանիքներից էին Նազարէթեանները: Նազար աղա Նազարէթեանը (1815-1887) Այնթապում Պարսկաստանի հիւպատոսն էր: Նա հմուտ ոսկերիչ էր ու մեծ վաճառական: Նա համարւում է 19-րդ դարում Այնթապի ամենահարուստ մարդը: Քաղաքում առաւել յայտնի էր Քարա Նազար (Սև Նազար) անունով: Նիկողոս Նազարէթեանը (1843-1899) Քարա Նազարի աւագ որդին էր: Հետագայում մեծանուն վաճառականը հօր անունով կառուցում է հանրածանօթ «Նազար Աղա մեծ խանը», որին կից գործում էր Նազարէթեանների «մասպանան» (օճառի գործարան) [11]:

Նիկողոս աղա Նազարէթեանը ուսանել է յատուկ կրօնաւորների և «խալֆէ» կոչուող վարժապետների մօտ, սովորել է թուրքերէն, ֆրանսերէն, որոշ չափով լատիներէն, շնորհիւ ընթերցանութեան, ինքնակրթութեան և շփումների՝ ձեռք է բերել օրէնսգիտական և վարչագիտական հմտութիւններ. «Լուսաւորեալ մըն էր ան, բարեկամ ու խորհրդակից լուսամիտներու»,– այսպէս է նրան բնորոշել 1866-1883 թթ. Այնթապի մաքսատան տեսուչ, ժամանակի ուսեալ մարդկանցից Յովհաննէս աղա Քիւրքճեանօֆը [12]:

1863 թ. Ազգային սահմանադրութեան հաստատումից յետոյ Այնթապի առաջին Թաղական խորհուրդն ընտրւում է 1866 թ. շնորհիւ Նիկողոս Նազարէթեանի և նրա առաջադէմ գործակիցների՝ Գէորգ Սիւլահեան, Յակոբճան Եաղուպեան, Յակոբ Առաքելեան, Աւետիս Միրիճանեան, Յովհաննէս Լուսարարեան, Ներսէս Պալըեան, Խաչատուր Պողարեան, Աւետիս Բարսեղեան, Հաննէ Թահթաճեան, Գալուստ Ղազարեան և այլք: Սոյն Թաղական խորհուրդը կառավարում էր հայկական թաղամասի գործերը։ Նիկողոս Նազարէթեանը առնուազն հինգ շրջան դառնում է ազգային այդ կարևոր մարմնի ատենապետ ու ծաւալում բեղուն գործունէութիւն այս բնագաւառում ևս [13]: Թաղական խորհուրդները պետական մարմիններ չէին, այլ համայնքային բնոյթ ունէին: Նրանք բաղկացած էին 3-ից 9 անդամից՝ կախուած տեղից: Թաղական խորհրդի պարտականութիւնն էր թաղի ժողովրդի ազգային գործերի կարգաւորումը: Իւրաքանչիւր Թաղական խորհուրդ իր թաղի ժողովրդի կողմից էր ընտրւում՝ երկու տարի ժամկէտով [14] և հաշուետու էր թեմի Գաւառական ժողովին: Թաղերի մէջ թէ´ եկեղեցական և թէ՛ դպրոցական բոլոր կալուածները Թաղական խորհրդի անմիջական տնօրինութեան տակ էին [15]։

Այնթապի Թաղական խորհրդում Նազարէթեանի աշխատանքը տևում է մօտ 20 տարի: Նա ընտրւում է տեղական ինքնակառավարման մարմնի՝ «Մեճլիսը իդարէ»ի անդամ: Նա մասնակցում էր նաև Նահանգային ընդհանուր ժողովներին [16]:

Նիկողոս աղա Նազարէթեանի անունը Այնթապի հայոց պատմութեան մէջ ամրագրուել է բազմաթիւ գործերի ու ձեռնարկների կազմակերպումով և դրանց մասնակցութեամբ: Դրանցից առանձնանում են «Վարդանանց Թանգարան Ընկերութիւնը» (1867), որը հիմնադրում է Վարդանեան կրթարանը (1882-1915), աջակցում է կրթարանի սեփական շէնքի կառուցմանը, որն իրականանում է շնորհիւ Գալուստ աղա Ղազարեանի նիւթական օժանդակութեան: Ընկերութիւնը կազմակերպում և զարգացնում է Ազգային Ներսէսեան վարժարանը, որի համար Թաղական խորհրդի դիմումով, Կ. Պոլսից հրաւիրւում են ուսուցիչներ: Նիկողոս աղան Կիլիկեան գիշերօթիկ վարժարանի (1870-1877) հիմնադրման աջակիցն ու գլխաւոր խորհրդատուն էր, ինչպէս նաև աղջիկների Հայկանուշեան վարժարանի հիմնադրման աջակիցը [17]: Մեծապէս նրա ջանքերով և միջոցներով է կառուցուել Այնթապի Ս. Աստուածածին հռչակաւոր եկեղեցին [18] (յատակագծի հեղինակն է արքունի ճարտարապետ Սարգիս բէյ Պալեանը): Կառուցման ծախսը կազմել է 10.000 օսմանյան ոսկի [19]:

Երուսաղէմի այնթապցի միաբաններից Յովսէփ սարկաւագ Աշճեանը իր միջոցներով կառուցել է տալիս Այնթապի Նոր Դարպասը (առաջնորդարանը), իսկ նրա մահից յետոյ, Նիկողոս աղա Նազարէթեանի ջանքերով, սարկաւագի ունեցուածքը յատկացւում է «Միլլէթ խանի» (Ազգային տուն) շինութեանը 1868 թուականին: Շէնքը պետական արձանագրութեան մէջ գրանցուած է «Ազիզիէ խան» (Նիկողոս աղայի առաջարկով՝ անուանակոչուել է տուեալ շրջանում օսմանեան սուլթան Աբդուլ-Ազիզի անունով): Ժամանակի համար արդիական խանը համարւում էր ազգային ամենահասութաբեր կալուածներից մէկը. մինչև 1915 թ. ապահովում էր Ներսէսեան, Հայկանուշեան և Հայկազեան վարժարանների անխափան աշխատանքները [20]:

Յովսէփ սարկաւագ Աշճեանի միջոցներով և Նիկողոս Նազարէթեանի գործուն ջանքերով կառուցւում են նաև «Միլլէթ խանին» կից սրճարանն ու «Ազգային Ներսէսեան վարժարանի» շէնքը [21]: Նիկողոս աղայի հեռատես գործողութիւնների շնորհիւ Այնթապի հայերն ունենում են ազգապատկան այնպիսի կալուածներ, ինչպիսիք էին «Միլլէթ խանը», Չուգուր Պոսթանի Տէյլիպը [22], նաև՝ 1873-1874 թթ. ընթացքում նոր եկեղեցու շինարարութեանը զուգահեռ, հին եկեղեցու առջևում ընկած հողամասի վրայ կառուցուած 14 խանութների «հասութաբեր կալուած» [23]:

Այնթապի հայութեան առաջընթացի և կրթական համակարգի զարգացման համար նիւթական միջոցներ ապահովող կառոյցներ ստեղծելուց բացի, Նազարէթեանը նաև քաջալերում ու սատարում էր շնորհալի երիտասարդների ուսումը Էջմիածնում, Երուսաղէմում և այլուր, որպէսզի նրանք վերադառնալուց յետոյ նոր որակ հաղորդէին ազգային-կրթական զարգացմանն ու առաջընթացին [24]:

Քարա Նազարի կրտսեր որդին՝ Կարապետ բէյ Նազարէթեանը հօրից յետոյ եղաւ Պարսկաստանի հիւպատոսը Այնթապում [25]: Նա նշանաւոր վաճառական էր, ունէր օճառի գործարան, դրամական նուիրատւութիւններով մասնակցում էր ազգային նախաձեռնութիւններին [26]:

Մանուշակեան ընտանիք

Նազարէթ Մանուշակեանը Նազար Նազարէթեանի թոռն էր, Մէննուշ Նազարէթեանի որդին: 1890 թ. աւարտելով Վարդանեան կրթարանը՝ իր ընկերների հետ հիմնադրում է առևտրական շահակցական տուն՝ «Ն. Մանուշակեան և Ընկ.» ֆիրման: 1895 թ. կոտորածի օրերին, առևտրական և մտաւորական շատ ընտանիքների նման հեռանում է Այնթապից և չորս տարի մնում Կիպրոսում: Քաղաքական վիճակի փոփոխութիւնից յետոյ վերադառնում է Այնթապ, վերահաստատում իր առևտրական տունը և առաւելապէս Խաչատուրեան եղբայրների հետ սկսում է զբաղուել ներկի ներմուծման գործով: Երկար տարիներ լինում է Այնթապի Գաւառական ժողովի անդամ, Քաղաքական ժողովի ատենապետ, ինչպէս նաև Ուսումնական խորհրդի, Վարդանեան կրթարանի և Հայկանուշեան վարժարանի հոգաբարձուների խորհուրդների անդամ: Նազարէթ Մանուշակեանը Այնթապի առաջին հայկական մանկապարտէզի՝ Վարդանեան մանկապարտէզի հիմնադիրներից է (1899): Անդամակցում էր Այնթապի Առևտրական դատարանին, ինչպէս նաև «Ախզը ասքէր գոմիսիոն»ին (Ռազմական յանձնաժողով): 1911 թ., երբ Յարութիւն Ճեպէճեանը Եգիպտոսից Այնթապ այցելութեան է գալիս, հիմնադրում է Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան Այնթապի մասնաճիւղը: Նազարէթ Մանուշակեանը ընտրւում է Հ. Բ. Ը. Միութեան մասնաճիւղի վարչութեան ատենադպիր, Տոքթ. Յովսէփ Պեզճեանը՝ ատենապետ, իսկ Գալուստ աղա Ղազարեանը՝ փոխատենապետ: 1915 թ. ապրիլին Այնթապի տեղահանութիւնից երեք ամիս առաջ ձերբակալւում է և ուրիշ մտաւորականների ու գործարարների հետ տարւում Հալէպի բանտ: Թէև բանտից ազատւում է և վերադառնում Այնթապ, սակայն չի խուսափում բռնագաղթից ու կողոպուտից [27]:

Ղազարեան և Սահակեան

Նազարէթեանների ընտանիքի հետ ինչպէս բարեկամական, այնպէս էլ գործնական կապերով կապուած էր Այնթապի միւս խոշոր ազգային գործիչներից մէկը՝ Գալուստ Ղազարեանը [28]։ Նա իր գործունէութիւնն սկսել է Սարգիս Սահակեանի հետ, որպէս պտուղ-բանջարեղէնի ու հացահատիկի արտահանող-ներկրող: Այնթապում հաստատուելուց յետոյ, նրանք գործունէութիւն են ծաւալում «Նազար խանում» և սկսում զբաղուել մանուսայի վաճառքով: Այնթապից գնուած մանուսան արտահանում են Թոքաթ՝ այնտեղից ներմուծելով եազմա (կանացի յատուկ գլխակապ): Գալուստ Ղազարեանն ու Սարգիս Սահակեանը հիմնադրում են բանկ (դրամատուն)՝ սարայի (կառավարական շէնք), Կեդրոնական շուկայի և «պատասթէն»ներու (պեզզազիսթան/բեդեսթեն՝ կերպասավաճառների և վաճառականների շուկայ) մօտակայքում, Նազար աղայի խանի և Կարապետ պէյ Նազարէթեանի մասպանայի (օճառի գործարան) գրեթէ կողքին [29]: Նորաբաց «Պանքա խանի» կառուցման 60%-ը հոգացել էր Սարգիս Սահակեանը, 40%-ը Գալուստ Ղազարեանը: «Պանքա խանը», առևտրային գործունէութիւնից բացի, զբաղւում էր զուտ դրամատնային գործունէութեամբ: Կարճ ժամանակում տարբեր շահութաբեր գործարքներ իրականացնելուց յետոյ այն վերածւում է իրական բանկի:

Սարգիս Սահակեանն ու Գալուստ Ղազարեանը Այնթապում ունէին շքեղ առանձնատներ, որոնք յիշատակւում են որպէս «ապարանքներ». առաջինը գտնւում էր Գայաճըգ թաղամասում, երկրորդը՝ Եկեղեցու թաղում՝ Գուզանլըի և Գասթէլ Բաշիի ճանապարհին, Վարդանեան կրթարանի մօտակայքում [30]:

Գալուստ Ղազարեանը յայտնի էր նաև իր բարեգործական գործունէութեամբ: Նրա շնորհիվ, հիմնանորոգւում են ազգապատկան բազմաթիւ կառոյցներ, կառուցւում նոր շէնքեր: Այնթապի «հարուստ հայերին» անդրադառնալով, Գալուստ Ղազարեանի ազգանապաստ գործերի մասին գրում էր նաև Սանկտ-Պետերբուրգի «Արաքս» ամսագիրը՝ յիշատակելով նրա իրականացրած մեծ գործերը կրթական մարզում [31]: Բարեգործական գործունէութիւնից անմասն չի մնացել նաև Գալուստ Ղազարեանի կինը՝ Լուսիա Նազարէթեան-Ղազարեանը. «Տիկին Լուսիա Հայկանուշեան աղջկանց վարժարանի նոր շէնքը կառուցանել տուած է իր դրամով ու նուիրած է զայն ազգին» [32]:

Աշճեան ընտանիք

Այնթապում երևելի վաճառական էր նաև Պետրոս Աշճեանը: Նա յայտնի բարերար Յովսէփ սարկաւագ Աշճեանի թոռն էր: Պետրոս Աշճեանը նախապէս զբաղւում է մանուֆակտուրայով (գործուածքի արտադրութիւն), այնուհետև սկսում է զբաղուել պիստակի առևտրով: Պատուաստման շնորհիւ բարձրացնում է պիստակի բերքատւութիւնը, ընդլայնում ծառաստանները: Հալէպի և Կ. Պոլսի պիստակի շուկան նուաճելուց յետոյ Աշճեանն ընդլայնում է պիստակի արտահանման ծաւալները՝ և արտադրանքն արտահանում ընդհուպ մինչև Ամերիկա: Աշճեանի կարողութիւնը կազմում էր 100.000 օսմ. հնչուն ոսկի: Նա ունէր պալատանման տուն, գիւղեր, ագարակներ, ոչխարի հոտեր և, անշուշտ, պիստակենիի հսկայ անտառներ: Ժամանակակիցների բնորոշմամբ՝ «թագաւորն էր պիստակին»:

Աշճեանը յայտնի էր նաև իր բարեգործութիւններով. Մասնաւորապէս, նրա նախաձեռնութեամբ և գլխաւորութեամբ կազմուած հանգանակիչ յանձնաժողովը 2.500 օսմ. ոսկի և 7.500 ոսկու արժէքով անհրաժեշտ պարագաներ է տրամադրում Ադանայի 1909 թ. կոտորածը վերապրած աղիտեալներին: Աշճեանը մահանում է աղքատութեան մէջ՝ Ալեքսանդրիա քաղաքում՝ վարձուած մի բնակարանում [33]:

Գարամանուկեան ընտանիք

Կարուճ Գարամանուկեանը (Ջիվան Կարուճ) Այնթապի մեծանուն վաճառականներից ու կալուածատէրերից էր: Ըստ արձանագրութիւնների տետրերի՝ Գարամանուկեանի կարողութիւնը կազմում էր 45.000 օսմ. ոսկի, որից 15.000 օսմ. ոսկին ներդրուած էր շատ հասութաբեր անշարժ գոյքի մէջ: Գարամանուկեանի անշարժ կալուածների թուին էին պատկանում խանութներ քաղաքում և արտեր, այգիներ ու պիստակենիի շահութաբեր պարտէզներ շրջակայ գիւղերում: Յաջորդ 15.000 ոսկին ներդրուած էր ասեղնագործութեան ոլորտում. 4-5.000 կին ներգրաւուած էր «Անթէպի նախշի» պատրաստութեան աշխատանքներում: Ասեղնագործ-ձեռագործ աշխատանքները արտահանւում էին ԱՄՆ: Արտադրանքի սպառումն ապահովելու համար նախապէս ԱՄՆ է ուղարկւում Կարուճի որդին՝ Մովսէս Գարամանուկեանը: Մնացեալ 15.000 ոսկին յատկացուած էր Սուբուրջու պողոտայում գտնուող մանուֆակտուրայի ընդարձակ վաճառանոցին, որտեղ աշխատում էր երեք գրագիր, ապրանք վաճառող 8-18 հոգի, ընդհանուր բոլոր գործերի հաշուապահ և «հաւասարակշռող արկղակալ» գրագիր [34] (գանձապահ):

Մանուշակ Գարամանուկեանն ամուսնացած էր Յովհաննէս Ճեպէճեանի հետ [35], ով նոյնպէս զբաղւում էր պիստակի առևտրով: Գնելով վայրի պիստակի (չամ ֆըսթըղը) թփերի լայնածաւալ անտառներ, նա դրանք պատուաստում է ընտանի պիստակենիներ ստանալու համար: Աստիճանաբար յաջողելով գործում՝ Յովհաննէսը ձեռք է բերում ընդարձակ կալուածներ և զբաղւում պիստակի արտահանմամբ:

Սիւլահեան ընտանիք

Հրանտ Սիւլահեանը 1890-ական թուականներից սկսած հետամուտ է լինում ընտանիքի առևտրական գործին, սակայն չսահմանափակուելով այդ ոլորտով, լուրջ յաջողութիւնների է հասնում նաև հասարակական ու կուսակցական գործունէութեան մէջ: 1896-1910 թթ. ընկած ժամանակահատուածում ջանադիր աշխատում է որպէս Այնթապի թեմի առաջնորդարանի անդամ: Մեծ էր նրա ներդրումը նաև Վարդանեան կրթարանի ժողովներում, Կիրակնօրեայ լսարանում: Սիւլահեանի կինը Նազարէթեան յայտնի ընտանիքից Կարապետի դուստրն էր [36]:

Այնթապի «ունեւոր ազգայիններէ կազմուած շահակցական ընկերութիւնը» Հրանտ Սիւլահեանին գործուղում է Եւրոպա՝ արտադրական մեքենաների գործածութեանը ծանօթանալու համար: Վեց ամիս Փարիզում և Լոնդոնում մնալուց յետոյ նա վերադառնում է՝ հետը բերելով ջաղացի և այլ մեքենաներ [37]:

Նիզիպլեան ընտանիք

Ներկարարների զաւակ Ատուր աղա Նիզիպլեանը Այնթապում ժամանակի ամենից ուսեալ և ամենից հարուստ վաճառականներից էր, ով իր ողջ կարողութիւնն ուղղում է ազգի բարօրութեանը: Նիզիպլեանը հաստատում է «Ռուբինեան ընկերութիւնը», որն ունէր լսարան, մատենադարան-ընթերցասրահ, գիշերային դասընթաց և թատրոն: Ատուր աղա նաև մեծ ներդրում է ունենում թէ´ արական և թէ՛ իգական սեռի կրթութեան կազմակերպման գործում [38]: Նա մահանում է 1893 թ., 750 օսմ. ոսկի (3.300 դոլար) կտակելով Աւետարանական եկեղեցու հովիւ պրոֆ. Ալեքսան Պեզճեանին՝ իրագործելու համար երկու ծրագիր. 1.100 դոլար տրամադրւում էր Հայիկ թաղամասի աւետարանական եկեղեցու բեմական, կրթական և աղքատախնամ գործունէութեանը, իսկ մնացեալ 2.200 դոլարը ծախսուելու էր «Երիտասարդասիրաց քրիստոնէական ընկերութեան» հողատարածքը ընդարձակելու համար: Ընկերութեան՝ բարերարի միջոցներով կառուցուած շէնքը անուանակոչւում է նրա անունով՝ «Նիզիպլեան թանգարան»: Կտակի իրագործումը հանդիպում է դժուարութիւնների, գումարի մի մասը տեղափոխւում է ԱՄՆ և ստեղծւում է «Adoor Agha Trust Fund» հիմնադրամը [39]:

Նիզիպլեանը առևտրական ասպարէզ է մտել առանց որևէ դրամագլխի՝ թուրքերէնի գերազանց իմացութեան շնորհիւ: Նա սկսում է աշխատել Յակոբ աղա Միսիրեանի հետ, այնուհետև, որոշակի դրամ վաստակելուց յետոյ, դառնում է Յակոբ աղա Քիւրքճեանի գործընկերը: Նրանց գործակցությունը տևում է 20 տարի (1861-1880): Նիզիպլեանն իր ամենաեկամտաբեր գործարքը կնքում է 1862 թ., ինչը նրան հնարաւորութիւն է տալիս 1862-1865 թթ. ընթացքում ԱՄՆ-ից մեծ քանակութեամբ կտոր և թել ներմուծել:

19-րդ դարի երկրորդ կէսին Ատուր Նիզիպլեանը 8.000 ոսկի արժողութեան տուն է կառուցում Այնթապի համար բոլորովին նոր նախագծով և գեղարուեստական լուծումներով: Ժամանակակիցների վկայութեամբ՝ այն նման էր ապարանքի [40]:

Պարոնեան ընտանիք

Այնթապը մրգաշատ այգիների և բարձրորակ ըմպելի ջրի քաղաք էր, ինչը նպաստում էր գինու և օղու արտադրութեանը: Այս գործը հիմնականում գտնւում էր հայերի ձեռքում և դարձել էր լայն տարածում ունեցող ու շահութաբեր գործ: Այնթապի օղին արտահանւում և վաճառւում էր պետութեան ողջ տարածքում: Այնթապի օղու արտադրողներից թերևս ամենայայտնին ու ամենայաջողակը Ներսէս Պարոնեանն էր: Նրան էին պատկանում քաղաքի ամենախոշոր երկու զտարանները, որտեղ օրական 800-1.000 «կէլըն» (գալոն) զուտ օղի էր արտադրւում: Ձմռանը արտադրողականութիւնն իջնում էր 200-300 «կէլըն»ի: Ներսէս Պարոնեանը զբաղւում էր նաև սեփական արտադրանքի արտահանումով: Նա ունէր իրեն ծառայող ջորեխումբ, որը օղին շուրջօրեայ փոխադրում էր տարբեր քաղաքներ: Կեսարիայի օղու շուկան ամբողջութեամբ պատկանում էր Պարոնեանին: Ներսէս Պարոնեանը անմասն չէր ազգային տարբեր հարցերից և ձեռնարկներից: Նա տարբեր տարիներ եղել է Ազգային Ներսէսեան և Ադենական վարժարանների հոգաբարձու [41]:

Խաչատուրեան ընտանիք

Խաչատուրեանների ընտանիքը կամ Յարութիւն (Հաճի), Խաչատուր (Ճըրճի), Գրիգոր, Ներսէս (Ներսօ) եղբայրները Այնթապում յայտնի էին որպէս կառապան կամ ջորեպան: Նրանք իրենց գործն սկսել էին ընդամէնը մէկ ջորիով և վերածուել, ժամանակի չափանիշներով՝ մարդկանց տեղափոխումներ ու բեռնափոխադրումներ կատարող տան (ընկերութեան): Գործը ձեռնարկում է եղբայրներից աւագը՝ Յարութիւնը և կարճ ժամանակ անց մէկ ջորին վերածում տասի: «Խաչատուրեան եղբայրների» ընկերութեան երթուղին ընդգրկում էր ընդարձակ տարածութիւններ և շատ բազմակողմ էր. Յարութիւն Խաչատուրեանը սպասարկում էր Անտիոքի ուղեգիծը, Խաչատուրը՝ Ադանա-Մերսինը, Գրիգորը և Յակոբը՝ Ալեքսանդրետը: Ներսէս Խաչատուրեանի երթուղին կախուած էր փոխադրուող ապրանքի կամ պատուիրատուի նշած վայրից և հասնում էր Հալէպ, Ալեքսանդրետ, Սուէտիա, Բէյրութ և այլ քաղաքներ: Եղբայրները սպասարկում էին նաև Կեսարիա, Սղերդ, Դիարբեքիր, Սամսուն ուղղութիւնները:

Բացի վերոնշեալ աշխատանքից, Յարութիւն Խաչատուրեանն զբաղւում էր նաև օճառի առևտրով: Նա Անտիոքում պատրաստել էր տալիս օճառ և այն մեծաքանակ վաճառում Այնթապի վաճառականներին: 1910-1912 թթ. նա կառուցում է առանձնատուն Թեփէ Բաշը թաղամասում, որը յիշատակւում է իբրև «ապարանք» [42]:

Այլ ընտանիքներ

1909 թ. Այնթապում ստեղծւում է «Աւետիս Խանզէտեան և ընկ.» առևտրական գործակցական ընկերութիւնը: 1911 թ., որպէս իրենց ընկերութեան մասնաճիւղ քաղաքի Սուբուրջու պողոտայում հիմնադրում են «Առևտրական տպարանը» [43]:

Պատմագիր և հրապարակագիր Մարկոս Աղաբէգեանը (եղել է Վանի նահանգապետի օգնական) 1880-ական թթ. գործում է իբրև ծխախոտի Ռեժիի ընկերութեան Այնթապի տնօրէն [44]:

Գարեգին աւագ քահանայ Պողարեանը մինչև քահանայ ձեռնադրուելը նոյնպէս զբաղուել է վաճառականութեամբ: 1883-1893 թթ. նա զբաղւում էր մանուսայագործութեամբ, սկզբում որպէս աշակերտ, յետոյ՝ վարպետ և վաճառող: Երկու տարի Կարուճ Մերճէնեանի գործընկերն էր, սակայն Մերճէնեան վաճառատան ընդարձակումից յետոյ ստիպուած է լինում զբաղուել ընկերութեան միայն հաշուապահական և գրասենեակային գործերով՝ ստանալով աշխատավարձ: 1895-1903 թթ. որպէս գրագիր-հաշուապահ աշխատում է «Լէյլէկեան եղբարց» վաճառատանը [45]:

Այնթապի աղաներից Ներսէս Լէյլէկեանի որդին՝ Գրիգոր Լէյլէկեանը ևս քաղաքի մեծանուն վաճառականներից էր: Նա երկար տարիներ վարել է ազգային տարբեր ժողովների ատենապետութիւնը: Նա «Ադենական» ընկերութեան հիմնադիրներից է [46]: Լէյլէկեանների վաճառատունը գտնւում էր «Միլլէթ խանում»:

Յակոբջան Եագուպեանը Այնթապի յայտնի վաճառականներից էր և զբաղւում էր սուրճի, շաքարի ու կաշուի առևտրով: Եագուպեանի գրասենեակը գտնւում էր «Միլլէթ խանում» [47]:

Գրիգոր Քիւթիւկեանը ծագումով թալասցի էր: Տեղափոխուելով Այնթապ, հիմնադրում է առևտրական տուն [48], որի գրասենեակը «Միլլէթ խանում» էր: 1905-1910 թթ. Քիւթիւկեանը Այնթապի Քաղաքական ժողովի անդամ էր: Նա եռանդուն մասնակցութիւն ունէր նաև Ադենական և Հայկանուշեան վարժարանների հոգաբարձութիւնների գործունէութեան մէջ [49]:

Ջորեպանութեան ասպարէզում յայտնի էին Փանոսեան, Կիրակոսեան, Սանոսեան ընտանիքները: Նրանցից ոմանք ունէին 40-50 ջորի [50]:

Արմենակ Մոմճեանն զբաղւում էր պիստակի մշակութեամբ: Նա Բաշ Փունար-Սամի շրջանում գնում է այնթապցիներին Մերէնկիշ անունով ծանօթ մեծատարածք հողամաս՝ լի վայրի պիստակենիներով: 1918 թ. Մոմճեանը ունենում է իր մշակած առաջին բերքը, իսկ յաջորդ՝ 1919 թ. յիշատակւում է որպէս բացառիկ բերքատւութեամբ [51] տարի [52]:

Իլիաս Պոշկեզէնեանը (Նորեան) առաջին աշխարհամարտից առաջ Այնթապի յաջողակ վաճառականներից էր: Պատերազմի աւարտից յետոյ համագործակցում է իր ազգականներ Պերղուտեան եղբայրների հաստատած «Նորեան» առևտրական ընկերութեան հետ: Պիստակի առևտուրը, արձանագրելով մեծ յաջողութիւններ, դառնում է ընկերութեան թիւ մէկ զբաղմունքը: Պիստակի հայթայթիչ-մատակարարը Իլիասն էր, սպառողը՝ «Նորեան» առևտրի տունը: Հետագայում ընկերութիւնը ընդարձակուելով դառնում է «Զենոպիա» առևտրական մեծ տունը [53]:

Հրաղացը (կրակի օգնութեամբ մեծ քանակութեամբ ցորեն աղացող մեքենայ) [54] հաստատւում է Այնթապում 1900-ական թուականներին: Կար թւով հինգ հրաղաց, որոնցից չորսը պատկանում էր հայերի, մէկը՝ թուրքի: Հրաղացներից երկուսը արաբկիրցի Սիմոն և Աստուածատուր աղաներինն էր, երրորդը՝ կիւրինցի Թոփպաշեան ընտանիքինը, իսկ չորրորդը՝ Քիւրքճեաններինը [55]:

1909 թ. Այնթապի հայ վաճառականների անուանացանկը [56]

Այստեղ նշուած են վաճառատները (խաները), վաճառականների ծննդավայրը և նրանց վաճառականութեան ասպարէզ(ներ)ը։

Միլլէթ խան

 • Յակոբճան Եաղուբեան | Այնթապ | Սուրճ և շաքար 
 • Սահակ Պժեան | Բալու | Մանուսայի վաճառական
 • Մովսէս Փափազեան | Այնթապ | Մանուսայի վաճառական
 • Գէորգ Հոռոմեան | Կիւրին | Մանուսայի վաճառական
 • Ներսէս Սիւլահեան և եղբարք | Այնթապ | Դերձան (թել), կաշի և այլն
 • Մատթէոս Երկայնեան և Սերոբ Քէշիշեան | Կեսարիա | Մանուսայի առևտրական
 • Յովհաննէս Պժեան | Բալու | Մանուսայի առևտրական
 • Պասմաճեան եղբարք | Այնթապ | Մանուսայի առևտրական
 • Մկրտիչ Քէշկէկեան | Արաբկիր | Մանուսայի առևտրական
 • Ճեպէճեան եղբարք | Այնթապ | Դերձան և կաշի 
 • Մըղսի Գէորգ Լէյլէկեան | Այնթապ | Մանուսայի վաճառական
 • Փիլիպպոս Աղճեան | Աշոտի | Մանուսա և դերձան
 • Հաճի Մովսէս Լէյլէկեան | Այնթապ | Մանուսա և դերձան
 • Յովհաննէս Խաշխաշեան | Կիւրին | Մանրավաճառ 
 • Միսաք Նուրհանեան | Չնգուշ | Մանրավաճառ
 • Կարապետ Պարսումեան | Այնթապ | Սեղանաւոր
 • Եղիշէ Բարսեղեան | Բաղէշ (Պիթլիս) | Մանուսա
 • Կարուճ Մերճանեան | Այնթապ | Մանուսա
 • Մարգար Ճիկէրճեան | Արաբկիր | Մանուսա
 • Կարապետ Գալուստեան | Արաբկիր | Մանուսա և այլն
 • Արմենակ Այճեան | Արաբկիր | Մանուսա և դերձան
 • Կարապետ Արուսեան | Տիգրանակերտ (Դիարբեքիր) | Մանուսա և դերձան
 • Կարապետ Պազիկեան | Տիգրանակերտ (Դիարբեքիր) | Մանուսա

Նազար Աղա խան

 • Գէորգ Թոփպաշեան | Կիւրին | Կարպետի վաճառական
 • Սարգիս Սահակեան և Յովսէփ Սահակեան | Այնթապ | Սեղանաւորներ
 • Պետրոս Աշճեան | Այնթապ | Սեղանաւոր և հողատէր (կալուածատէր)
 • Ստեփան Քէշիշեան | Աշոտ | Դերձան և այլն
 • Լեւոն Սահակեան | Այնթապ | Դերձան և այլն
 • Յովհաննէս Փիրանեան | Կիւրին | Մանուսա
 • Կարապետ Չագըճեան | Կեսարիա | Դերձան և այլն
 • Գրիգոր Եսայեան և Բիւզանդ Սուքիասեան | Այնթապ | Չիթ և դերձան
 • Յակոբ Արսլանեան և որդի | Թոքաթ | Պղնձի վաճառական
 • Գրիգոր Գապագճեան և որդի | Այնթապ | Մանուսա
 • Ռուբէն (Սաաթճը) | Այնթապ | Ժամագործ

Հաճի Էօմէր խան

 • Մանուէլ Թոփպաշեան | Կիւրին | Օճառի վաճառական
 • Կարապետ Պապիկեան | Աշոտի | Մանուսա
 • Թորոս Սահակեան | Աշոտի | Սեղանաւոր
 • Մելքոն Գապագեան և եղբարք | Այնթապ | Մանուսա
 • Յարութիւն Լեւոնեան և եղբարք | Այնթապ | Մանուսա
 • Ծերուն Ծերնիկեան | Մալաթիա | Հոգգա մալը (թանաքավաճառ)
 • Յովհաննէս Սաաթճեան | Այնթապ | Մանուսա
 • Յովհաննէս Լեւոնեան | Այնթապ | Սեղանաւոր և պիստակ

Սահակեան-Ղազարեան խան

 • Գալուստ Ղազարեան և որդիք՝ Թորոս, Կարապետ, Յակոբ, Նազար | Աշոտի | Մանուսա և այլն
 • Նազարէթ Մանուշակեան | Այնթապ | Մաքսատան ապրանքներ
 • Գէորգ Թաթարեան | Կեսարիա | Մանուսա 
 • Սարգիս Պ. Նազարեան | Այնթապ | Մանուսա

Իքի Գաբըլը խան

 • Տիգրան Ռուբէն Եկաւեան | Արաբկիր | Մանուսա և այլն
 • Սարգիս Կ. Նազարեան | Այնթապ | Մանուսա և այլն 
 • Կարապետ Ղազարեան | Այնթապ | Մանուսա և այլն
 • Գէորգ Տեմիրճեան | Այնթապ | Երկաթ
 • Մովսէս Ամմիեան | Այնթապ | Բամբակ
 • Կարապետ Հինտոյեան | Այնթապ | Իւղ և այլն

Եիւքսիւքճիւ խան

 • Մովսէս Արսլանեան | Այնթապ | Պղինձ

Էմիր Ալի խան

 • Ե. Գարամանուկեան և եղբարք | Այնթապ | Մանուսա

Պասմաճեան խան

 • Հաճի Յարութիւն Պասմաճեան | Այնթապ | Վաճառական.

Խաներից դուրս գտնուող վաճառականներ

 • Հաննէ էֆ. Քիւրքճեան | Այնթապ | Օճառ
 • Կարապետ բէյ Նազարէթեան | Այնթապ | Օճառ և բերքեր
 • Արտաշէս Ատանալեան | Սեբաստիա (Սվազ)| Օճառ
 • Սարգիս Գրաճեան | Այնթապ | Ասեղնագործութիւն
 • Յովսէփ Առաքելեան | Այնթապ | Մանուֆակտուրա և ոչխարի առևտուր 
 • Կարուճ Գարամանուկեան | Այնթապ | Մանուֆակտուրա և ասեղնագործութիւն
 • Կարապետ Եաղսըզեան | Այնթապ | Մանուսա
 • Յարութիւն Ամմիեան | Այնթապ | Մանուսա
 • Մելքոն Գարամանուկեան | Այնթապ | Մանուսա
 • Յակոբ Պողարեան | Այնթապ | Մանուսա
 • Գէորգ Ճեպէճեան | Այնթապ | Մանուսա
 • Օհան Քիւբէլեան | Այնթապ | Դերձան
 • Նազար Պերէճիկլեան | Այնթապ | Սեղանաւոր
 • Յարութիւն Պերէճիկլեան | Այնթապ | Սեղանաւոր
 • Միսաք Մաթէոսեան | Այնթապ | Սինկիր մեքենայ (կարի Զինգեր մեքենայ – Ա. Ո.) և կերպաս
 • Հրանտ Սիւլահեան | Այնթապ | Կարպետ
 • Յակոբ Պեզճիեան | Այնթապ | Դեղորայք
 • Յարութիւն Քիւրքճեան | Այնթապ | Մանուֆակտուրա
 • Յովսէփ Քենտիրճեան | Այնթապ | Մանուֆակտուրա և հողատէր
 • Մինաս Քենտիրճեան | Այնթապ | Մանուֆակտուրա
 • Մովսէս Թոփճեան | Այնթապ | Մանուֆակտուրա
 • Գէորգ Լոշխաճեան | Այնթապ | Մանուֆակտուրա
 • Յովհ. Պերէճիկլեան | Այնթապ | Սեղանաւոր 
 • Աբրահամ Պապիկեան | Այնթապ | Սեղանաւոր
 • Թորոս Գրաճեան | Այնթապ | Վաճառական
 • Գէորգ Գրաճեան | Այնթապ | Վաճառական
 • Յովհ. Ճեպէճեան | Այնթապ | Կալուածատէր 
 • Եղիա Խարաճեան | Այնթապ | Վաճառական 
 • Գրիգոր Ճեպէճեան | Այնթապ | Վաճառական
 • [1] Բիւրակն շաբաթաթերթ, Կ. Պոլիս, 1907, թիւ 17-18, 24 փետրուար, էջ 101:
 • [2] Խան – թարգմանաբար նշանակում է տուն: Այդպէս էին կոչւում նաև առևտրային խոշոր կենտրոնները, որտեղ կենտրոնացած էին գրասենեակներ, խանութներ, առևտրային այլ տարածքներ:
 • [3] Լեւոն Չորմիսեան, Համապատկեր արեւմտահայոց մէկ դարու պատմութեան, Ա. հատոր (1850-1878), Պէյրութ, տպ. «Սեւան», 1972, էջ 170-171:
 • [4] Նաում Տաշօ, «Ճարտարարուեստական յառաջդիմութիւն Այնթապի մէջ», Բիւրակն, 1908, թիւ 27, 28 յուլիս, էջ 859-861:
 • [5] Վարդ, «Այնթապ քաղաք», Արաքս, Սանկտ-Պետերբուրգ, Բ. գիրք, 1888, մայիս, էջ 58:
 • [6] Բիւրակն, 1906, թիւ 26, 22 յուլիս, էջ 622:
 • [7] Ն. Պաղտոյեան, Այնթապի լեռնագաւառի մասին, Հալէպ, 18.6.[19]19, ձեռագիր, էջ 8-9 (տե´ս Փարիզի Նուբարեան գրադարան, Անտոնեան հաւաքածու, թղթածրար թիւ 4, Այնթապ, 0023-0024):
 • [8] Հայր Սուքիաս Էփրիկեան, Պատկերազարդ բնաշխարհիկ բառարան, Ա. հատոր, Վենետիկ-Ս. Ղազար, 1903, էջ 145: Կիլիկիա: Փորձ աշխարհագրութեան արդի Կիլիկիոյ, Սանկտ-Պետերբուրգ, տպ. «Ի. Լիբերման»ի, 1894, էջ 356:
 • [9] Նաում Տաշօ, «Ճարտարարուեստական յառաջդիմութիւն Այնթապի մէջ», Բիւրակն, 1908, թիւ 27, 28 յուլիս, էջ 860:
 • [10] Բիւրակն, 1907, թիւ 50, 8 դեկտեմբեր:
 • [11] Գ. Պ. [Գրիգոր Պողարեան], «Նիկողոս Աղա Նազարէթեան (1843-1899)», Պատմութիւն Անթէպի հայոց, Բ. հատոր, աշխատասիրեց ու խմբագրեց Գէորգ Ա. Սարաֆեան, Լոս Անճէլըս, 1953 (այսուհետ՝ ՊԱՀ Բ.), էջ 751:
 • [12] Գ. Պողարեան, «Նիկողոս Աղա Նազարէթեան (1843-1899)», Հայ Անթէպ, Պէյրութ, 1964, թիւ 4 (16), էջ 9-10:
 • [13] Նոյնը, էջ 10:
 • [14] Փոփոխեալ տրամադրութիւնք Ազգային Սահմանադրութեան եւ Տեղեկագիր Վերաքննիչ Յանձնաժողովոյ առ Ազգային Ընդհ. Ժողովն, Կ. Պոլիս, տպ. Յ. Գավաֆեան եւ Յ. Պարոնեան, 1874, էջ 37-38): 
 • [15] Ազգային Սահմանադրութիւն Հայոց, 1860, Կ. Պոլիս, էջ 9, 21:
 • [16] Գ. Պ. [Գրիգոր Պողարեան], «Նիկողոս Աղա Նազարէթեան (1843-1899)», ՊԱՀ Բ., էջ 753:
 • [17] Նոյնը, էջ 752-753: Գ. Պողարեան, «Նիկողոս Աղա Նազարէթեան (1843-1899)», Հայ Անթէպ, 1964, թիւ 4 (16), էջ 10:
 • [18] Գ. Պողարեան, «Նիկողոս Աղա Նազարէթեան (1843-1899)», Հայ Անթէպ, 1964, թիւ 4 (16), էջ 11:
 • [19] Բաբգէն Եպիսկոպոս Կիւլէսէրեան, «Ս. Աստուածածին եկեղեցին Այնթապի», Պատմութիւն Անթէպի հայոց, Ա. հատոր, աշխատասիրեց ու խմբագրեց Գէորգ Ա. Սարաֆեան, Լոս Անճէլըս, 1953 (այսուհետ՝ ՊԱՀ Ա.), էջ 421-425:
 • [20] Նոյնը, էջ 653-654:
 • [21] Մեսրոպ Աւագ Քհ. Քէօշկէրեան, «Պետրոս Աղա Աշճեան», ՊԱՀ Բ., էջ 755:
 • [22] Գ. Պողարեան, «Նիկողոս Աղա Նազարէթեան (1843-1899)», Հայ Անթէպ, 1964, թիւ 4 (16), էջ 9-11:
 • [23] Գ. Պողարեան, «Կիլիկիոյ գիշերօթիկ վարժարանը, Այնթապ (1873-1877)», Նոր Այնթապ, Պէյրութ, 1973, թիւ 3 (55), էջ 18:
 • [24] Գ. Պողարեան, «Նիկողոս Աղա Նազարէթեան (1843-1899)», Հայ Անթէպ, 1964, թիւ 4 (16), էջ 11: 
 • [25] Նազար աղա Նազարէթեանի միւս որդին՝ Արթին Նազարէթեանը 1895 թ. կոտորածներից յետոյ հաստատւում է Հալէպում, յետոյ՝ Կիպրոսում, այնուհետև մեկնում է Ալեքսանդրիա: Զբաղւում է չոր մրգերի առևտրով, հիմնադրում է «Հասան Քէֆ» անունը կրող ծխախոտի գործարանը, որի առաջընթացում մեծ դեր են ունենում նաև նրա որդիները՝ Նազարը և Նշանը: Արթին Նազարէթեանը Քաղաքական ժողովի անդամ էր: Տե՛ս «Կարապետ Պէյ Նազարէթեան»,ՊԱՀ Բ., էջ 756:
 • [26] Նոյնը:
 • [27] Գ. Պողարեան, «Նազարէթ Մանուշակեան (1874-1933)», Այնթապականք, Բ. Մահարձան, տպ. «Ատլաս», Պէյրութ, 1974, էջ 537-539: Գ. Պ. [Գրիգոր Պողարեան], «Նազարէթ Մանուշակեան (1874-1933)», ՊԱՀ Բ., էջ 767-768:
 • [28] Գ. Պողարեան, «Գալուստ Աղա Ղազարեան (1845-1923)» Այնթապականք, Բ., էջ 167:
 • [29] Նոյնը, էջ 170:
 • [30] Նոյնը, էջ 167-170:
 • [31] Արաքս, Սանկտ-Պետերբուրգ, 1887, Ա. գիրք, նոյեմբեր, էջ 21:
 • [32] «Գալուստ Աղա Ղազարեան», ՊԱՀ Բ., էջ 757:
 • [33] Մեսրոպ Աւագ Քհ. Քէօշկէրեան, «Պետրոս Աղա Աշճեան», ՊԱՀ Բ., էջ 755-756:
 • [34] Յակոբ Գապպէնճեան, «Կարուճ Գարամանուկեան (1846-1916)», ՊԱՀ Բ., էջ 769-770:
 • [35] Ռ[ոպերտ] Ճեպէճեան, Ինքնակենսագրութիւն, յուշեր եւ գործունէութիւն, Հալէպ, 1999, էջ 19:
 • [36] Կիլիկեցի [Վահան Մովսէս Քիւրքճեան], «Հրանտ Գ. Սիւլահեան», ՊԱՀ Բ., էջ 758-759:
 • [37] Ե. Պ. [Երուանդ Պապայեան], «Հրանդ Գ. Սիւլահեան», Նոր Այնթապ, 1972, թիւ 2-3 (50-51), էջ 10-11:
 • [38] Գ. Պողարեան, «Ատուր Աղա Նիզիպլեան (1826-1893)», Հայ Անթէպ, 1967, թիւ 2 (26), էջ 18:
 • [39] Մ. Կ. [Մանասէ Կարապետի] Փափազեան, «Ատուր Նիզիպլիեան եւ Նիզիպլիեան թանգարան», Հայաստանի կոչնակ, Նիւ Եորք, 1931, թիւ 47, 21 նոյեմբեր, էջ 1486:
 • [40] Լութֆի Հալէպլեան, «Ինքնակենսագրութիւն Ատուր Աղա Նիզիպլեանի», Հայ Անթէպ, 1967, թիւ 3 (27), էջ 28-29:
 • [41] Տոքթ. Մորիս Քաջեան, «Ներսէս Պարոնեան», ՊԱՀ Բ., էջ 771:
 • [42] Գ. Պողարեան, Այնթապականք, Բ., էջ 436, 480-482:
 • [43] Գ. Պողարեան, «Նօթեր Այնթապի տպարանական ու լրագրական պատմութեանց համար. Գարեգին քհնյ. Պողարեանի նամակը», Հայ Անթէպ, 1966, թիւ 3 (23), էջ 42-43:
 • [44] Վ. Մ. [Վահան Մովսէս] Քիւրքճեան, «Վարդանեան կրթարանի ներսն ու շուրջը», Հայաստանի Կոչնակ, Նիւ Եորք, 1928, թիւ 46, 17 նոյեմբեր, էջ 1456:
 • [45] Գ. Պողարեան, «Ինքնակենսագրութիւն», Այնթապականք, Բ., էջ 11:
 • [46] Գ. Պողարեան, «Կիլիկիոյ գիշերօթիկ վարժարանը, Այնթապ (1873-1973)», Նոր Այնթապ, 1973, թիւ 4 (56), էջ 33:
 • [47] Գ. Պողարեան, «Տիգրան Եագուպեան (1891-1969)», Այնթապականք, Բ., էջ 698:
 • [48] Նոր Այնթապ, 1973, թիւ 1-2 (53-54), էջ 114:
 • [49] Գ. Պողարեան, «Հրանտ Ք. Արմէն (Հրանտ Քիւթիւկեան) (1895-1973)», Այնթապականք, Բ., էջ 347:
 • [50] Գէորգ Յ. Պարսումեան, «Այնթապի արհեստները», ՊԱՀ Բ., էջ 290:
 • [51] 1920 թ. Այնթապի ինքնապաշտպանութեան առաջին երկու ամիսներին մթերուած, գնուած կամ գրաւուած պիստակը պաշարուած հայերի գլխաւոր պարէնն էր: Օգտագործուել է ալիւրհացի պատրաստման համար, նոյնիսկ քամել են ու կիրառել որպէս իւղ ու ձէթ, չորացած արտաքին կեղևը օգտագործել են որպէս ծխախոտ (Գ. Պողարեան, «Արմենակ Մոմճեան (1878-1955)», Այնթապականք, Բ., էջ 78):
 • [52] Գ. Պողարեան, «Արմենակ Մոմճեան (1878-1955)», Հայ Անթէպ, 1965, թիւ 2 (18), էջ 47:
 • [53] Գ. Պողարեան, «Իլիաս Պոշկեզէնեան (Նորեան) (1880-1942)», Այնթապականք, Բ., էջ 268:
 • [54] Մշակ, Թիֆլիս, 1882, թիւ 31, 24 փետրուար (8 մարտ), էջ 1:
 • [55] Գէորգ Յ. Պարսումեան, «Այնթապի արհեստները», ՊԱՀ Բ., էջ 290:
 • [56] Ցանկը տրամադրել է Լեւոն Կարպիսի Նազարեանը (Բէյրութ). տե՛ս ՊԱՀ Բ., էջ 311-312: