Սասունի գաւառակը (քազա) Օսմանեան կայսրութեան վերջին տարիներուն։ Քարտէսին աւելի մեծ տարբերակը տեսնել ստորեւ։

Սասուն

Սեղմել վարի քարտէսին վրայ մեծցուած տարբերակը տեսնելու համար։

Սասունի գիւղերուն ներկայ անուններու ցանկը պատրաստութեան մէջ է։ Շուտով զանոնք կը հրատարակենք այս էջով։

Քարտէսին հեղինակն է Գեղամ Բադալեան, քարտէսագիր՝ Միհրան Բադալեան։ Վերաշխատցուած Յուշամատեանի կողմէ։