Պետրոս Ալահայտոյեան հծոյ | Սասունի երգեր

Այս էջով ներկայացուած բոլոր երգերն ու պարեղանակները հաւաքուած եւ ձայնագրուած են երաժշտագէտ-երգահաւաք Պետրոս Ալահայտոյեանի կողմէ։ 1980-ականներէն սկսեալ ան շրջած է տարբեր երկիրներու հայաշատ քաղաքները, հանդիպումներ ունեցած է Ցեղասպանութեան վերապրած հայերու հետ եւ անոնցմէ հաւաքած՝ իրենց հայրենի քաղաքներէն եւ գիւղերէն ժառանգ մնացած երգեր եւ յուշեր։

Այս էջերուն խմբագրութիւնը եւ երգերուն նօթագրութիւնն ու թուայնացումը գործն է Դոկտ. Ծովիկ Մարգարեանի։

Ազգային եւ տոհմիկ երգեր

1986 թուականին սասունցի ծագումով Բաբգէն Սասունի (1929-2017) ձայներիզ մը կը նուիրէ երգահաւաք եւ միեւնոյն ատեն իր ազգական Պետրոս Ալահայտոյեանին, հանդիպումի մը ժամանակ Լոս Անճելոսի մէջ։ Սոյն ձայներիզը որ արձանագրուած է 12 Հոկտեմբեր 1979-ին, Թալինի մէջ (Հայաստան), կը ներկայացնենք իր լրիւ ցանկով, ուր փոքր թուով սասունցիներ հաւաքուած են տան մը մէջ եւ փոխն ի փոխ երբեմն ալ միասին կ՚երգեն իրենց մայրենի հողին՝ Սասունի, Թալինի, Տալւորիկի հարազատ ֆետայական, ազգագրական եւ ժողովրդական երգերը։

Այս երգերը երբեմն կրկնութիւններ, երբեմն մոռցուած երգի պատառիկներ եւ երբեմն ալ կատակներով լեցուն են։ Երգասացներէն մէկ հատին անունը միայն կը յայտնուի ձայներիզի սկիզբը, եւ այդ ալ Սամուէլ Թորոսեանն է։

Կարգ մը երգերու մէջ պիտի նկատէք որ երգասացը ներկաները զուարճացնելու համար կը կրկնէ երգի բաժին մը, որ անպայմանօրէն կրկներգը չէ, կամ կմկմալու փոխարէն՝ ճարպիկաբար բառ մը կը գործածէ, որ երգի ճանչցուած բնութագրէն տարբեր է (նամանաւանդ՝ ֆետայական երգերուն մէջ)։  Այսպիսի պարագաներուն, ընդհանրապէս որոշեցինք յայտնի երգարաններու մէջ ներկայացուած բնութագրին հետեւիլ, փոխանակ երգասացի աճապարանքով փոխարինած բառը որդեգրելու-արտագրելու։ Երբեմն ալ անշուշտ երգասացի ձեւը պահեցինք, երբ շատ սրամիտ կերպով ան յայտնի կուսակցական բնորոշումներ փոխանակած է ընդհանրական ազգային բառամթերքով։ Այս փոփոխութիւնները սակայն որեւէ ձեւով երգի մեղեդին չեն այլակերպեր կամ աղաւաղեր։

Վերոյիշեալ կէտերը կու գան փաստելու այն գեղեցիկ իրողութիւնը որ երգ կոչուածը ծնունդ առնելէ ետք ազատ կը ճամբորդէ եւ յարատեւ փոփոխութիւններու կ՚ենթարկուի իր հանդիպած ամէն մէկ վայրին եւ շրջապատին ազդեցութեան ներքեւ։

Երգերու ցանկ

1- Հայ հայ տինէ
2-Մշու սարեր մշուշ էր
3-Առաքել Մուշեղ
4-Առաջ գնանք անվախ (Ազատ դաշտի որդիք)
5-Մութ բանտերում (Գարեգին Նժդեհի երգ)
6-Դարձեալ փայլեց
7-Սասնու գաւառ (Հրայր Դժոխքի յիշատակին)
8-Մայիս ամսուն մէջ (Գէորգ Չաւուշ)
9-Անտոք Ծովասար (Վահանի երգը)
10-Սոսկումն ահաւոր (Սուլուխի կռիւը)
11-Տալւորիկի զաւակ (Տալւորիկի քաջեր)
12-Լուր մը եկաւ հասաւ
13-Մենք անկեղծ զինուոր ենք
14-Գիշեր կը խալտը
15-Տօննի տօննի տօննի եարս
16-Մեր անտէր Մշու դաշտ
17-Մէրիկ մէրիկ
18-Սասնու լեռներ բարակ ծուխ հայ Նուպար
19-Կոյր աշուղն
20-Հայրօ հէյրան է
21-Ջանիման ջանիման
22-Նիննար է հայ նիննար է
23-Հովն էր երկիր հովն անուշ
24-Ցորեն եմ ցանէ լօ
25-Կաքաւը թռաւ
26-Գնա գնա գալիս եմ
27-Հայ նիննա հայ նիննա
28-Վախ լէք լէ լէ լէ
29-Վօ վօ վովն ընկաւ
30-Ձմեռ էր
31-Գեղի բոլոր.....Մարօ Մարօ
32-Ուր գնացիր ուր էկար 
33-Գնա գնա գալիս եմ լէ լէ լէ լէ մէյրօ
34-Մըր տան յետեւ բուռ մը պնտուկ
35-Իմալ էներ խաթուն կիսուր
36-Աղջի Հայկօ

1-Հայ հայ տինէ (կիսատ)

Հայ հայ տինէ
Հայ հայ տինէ
Հայ հայ տինէ
Հայ հայ տինէ
...

2-Մշու սարեր մշուշ էր (կիսատ)

Մշու սարեր մշուշ էր
Նիննար է նիննար է
Աղջիկ անուն քնքուշ էր
......

3-Առաքել, Մուշեղ

Առաքել, Մուշեղ լեռներուց իջան
Աւերակ ջաղաց հոգի ջան
Եղաւ օթեւան

Թէ կռուէք տղէք թէ կռուէք քաջ քաջ
Տիրոջ սուրբ կամքով հոգի ջան
Մենք երթանք առաջ

Առաքել Մուշեղ Գէորգ Սասունցին
Երեք կտրիճներ հոգի ջան
Նահատակուեցին

Երկինք թող շնորհէ նրանց ալ յոյս տան
Մենք էլ միշտ յիշենք հոգի ջան
Նրանց յիշատակ

Թէ կռուէք տղէք թէ կռուէք քաջ քաջ
Տիրոջ սուրբ կամքով հոգի ջան
Մենք երթանք առաջ

4-Առաջ գնանք անվախ (Ազատ դաշտի որդիք)

Առաջ գնանք անվախ
Զարկենք Համիտին
Փրկենք հայ գիւղացուն
Փրկենք ստրուկին
Թող տեսնէ Սուլթանը
Անարգ բռնաւոր
Որ զէնքով է բացւում
Հային պայծառ օր

Մեր կեանք մեր մահ
Թող լինի ազատ
Ճնշուած հայի
Որդիք հարազատ

5-Մութ բանտերում (Գարեգին Նժդեհի երգ)

Մութ բանտերում տանջուած ընկեր
Սուրբ տանջանքիդ մենք մատաղ
Արազ ափին ծնուած ընկեր
Այն Արազին մենք մատաղ
Հուռա հուռա հուռա հուռա
Քաջ Անդրանիկի սուրը շողշողայ

Սուրը պատեանէն հանեցիր
Հուռա առաջ գոռացիր
Առաւօտեան ժամը չորսին 
Պիթլիս քաղաք գրաւեցիր
Հուռա հուռա հուռա հուռա
Քաջ Անդրանիկի սուրը շողշողայ

Սեբաստացի ընկեր Մուրատ
Դու կռուեցար քաջաբար
Պաքուի ժայռոտ լեռներու մէջ
Դուն ալ ընկար նահատակ
Հուռա հուռա հուռա հուռա
Քաջ Անդրանիկի սուրը շողշողայ

6-Դարձեալ փայլեց

Դարձեալ փայլեց Սասնոյ գլխին ազատութեան դրօշակ
Կեցցէ հայրենիք կոչելով բարձրացուցին աղաղակ

Ահա այնտեղ Թուրքն ու Տաճիկ սարսափելի տեսարան
Ժամանակն է վրէժ լուծել կոչեց ձայնը հայկական

Գուրգէն Վահան Հրայր-Դժոխք Քաջ Անդրանիկ ղեկավար
Տալւորիկի լեռներումը շրջում էին անդադար

Ահա այնտեղ մահը մին է մարդ մէկ անգամ պիտ մեռնի
Բայց երանի որ իւր ազգի ազատութեան կը զոհուի

7-Սասնու գաւառ (Հրայր Դժոխքի յիշատակին)

Սասնու գաւառ Սիմու լանջին
Չկար նման Արմենակին
Առաւօտեան արշալոյսին
Հաշիւ չկար Տաճկաց զօրքին

Տաճկաց զօրքը երբ շատ ըլլար
Վստահ Մուրատ կ՚ուրախանար
Կ՚ըսէր տղէք դուք բռնէք պար
Ես կը ջարդեմ Տաճկաց բանակ

Տաճկաց զօրքը թնդանօթով
Հայ զինուորներ մօսիններով
Քաջ Անդրանիկ փայլուն սուրով
Ջարդեց քրտեր հազարներով

8-Մայիս ամսուն մէջ

Մայիս ամսուն մէջ վարդերն են բացուեր
Յանկարծ Սուլուխի չորս կողմը մթնեց

Սեւ ամպը գոռաց շանթեր արձակեց
Թէ ափ թէ ծաղկունք արեամբ ողողուեց

Ու այդ շանթերուն ահեղ զարկին տակ
Դարձեալ մէկ հերոս ընկաւ նահատակ

Ու այդ հերոսը Գէորգն էր աւաղ 
Որ մղեց այնքան կռիւներ անյաղթ

9-Անտոք Ծովասար

Անտոք Ծովասար կեփինն էր ուսին
Նորից կոչեցին դէմ վատ թուրքերին
Մի օր քրտախառն հայոց գյուղերը
Վահան փաշային տալիս են ողջոյն

Առաւօտ կանուխ երբ որ արթնացան
Չորս հազար զօրքով պաշարուած տեսան
Որոնց դէմ երեսուն քաջերը միայնակ
Ազատ համարձակ կռուիլ սկսան

Այնտեղի թուրքեր վախցած կոչեցին
Աման ֆիտային ղուրպան ձեր ոտքին
Խնայեցէք զմեզ պատիւ Գէորգին
Թողէք որ ապրինք ներքեւ մեր յարկին

Թուրքեր վախեցած ի փախուստ տուին
Հարիւր զոհ տուին շուտ մը հեռացան
Շուտ արէք ասին փախէք ահա հասան 
Գէորգ արյունահեղ Անդրանիկ փաշան

10-Սոսկումն ահաւոր

Սոսկումն ահաւոր պատեց Մշոյ դաշտ
Կրկին հառաչեց չար Սուլթան անհաշտ

Ալ ինչ ըսած էր պատերազմին էր
(Տակն ալ հեռացան թռչիլ գնդակներ)

11-Տալւորիկի զաւակ

Տալւորիկի զաւակ եմ ղորդ
Քաղքըցու պէս չեմ թուլամորթ
Սարի զաւակ քարի որդի
Հին քաջ հայոց ցեղը մնացորդ

Տալւորիկի զաւակ եմ քաջ
Չեմ խոնարհիր վատին առաջ
Քարոտ լեռանց եմ ազատ լաճ
Չեմ տեսել ոչ արօր ոչ մաճ

Հայ աղբրտիք ջան աղբրտիք
Տալւորիկի զաւակ եմ քաջ
Ազատութեան սիրոյ համար
Եկէք դէպ ինձ յառաջ յառաջ

Թող հայք ապրին հովիտ ու դաշտ
Վատ անգութին հետը լինին հաշտ
Ես պիտ մնամ միշտ աննուաճ
Թէկուզ վրաս (գայ ……)

Իսկ ինչ քաշել բանի մը կարօտ
Քանի ունինք գնդակ վառօդ
Ազատ ապրինք մեռնինք ազատ
Սասնոյ որդին եմ հարազատ

Հայ աղբրտիք ջան աղբրտիք
Սասունի զաւակ եմ քաջ
Ազատութեան սիրոյ համար
Եկէք դէպ ինձ յառաջ յառաջ

Եւ իմ խելօք ջոջ պապերուն
Աստուած հոգին լուսաւորէ
Մեզ կ՚ըսէր միշտ աղքատ/ազատ ապրէք
Բայց վիզ մի ծռէք հարկ էլ մի վճարէք

Մեր Հայ ազգի ազատութեան համար
Հայ աղբրտիք ջան աղբրտիք
Սասունի զաւակ եմ քաջ
Ազատութեան սիրոյ համար
Եկէք դէպ ինձ յառաջ յառաջ

12-Լուր մը եկաւ հասաւ

Լուր մը եկաւ հասաւ Անդրանիկ փաշին
Էլի լաօ էլի էրթանք մըր երկիր
Էլաւ հեծաւ (զուր) ձին իջաւ կռուու դաշտ
Էլէք լաօ էլէք էրթանք մըր երկիր

Սեւ օձ եկեր փաթթեր մեր տուն ու տեղ
Էլի լաօ էլի էրթանք կռուի դաշտ
Սեւ օձ եկեր փաթթեր մեր տուն ու տեղ
Էլէք լաօ էլէք էրթանք մըր երկիր

13-Մենք անկեղծ զինուոր ենք

Մենք անկեղծ զինուոր ենք առանց ի վիճակ
Ուխտեր ենք ծառայել երկար ժամանակ
Պարսկաստանի խորքից եկել էր նամակ
Գնում ենք բարով կ՚ուշանանք տարով
Արիւն սուր ու հուր պատերազմի դաշտ կը սպասէր մեզի

Դուշմանը մեզ տուեց ջան ֆիտայ անուն
Այդ անուան համաձայն տեսաւ զօրութիւն
Մենք չենք ուզում ազատ կամքի բռնութիւն
Ուխտել ենք կռուել այդ սիրով մեռնել
Համոզուած ենք որ միայն զէնքով կայ ազգի փրկութիւն

Բաշկալա գաւառում այդ պատերազմին
Աւելի մեծ սարսափ տիրեց սուլթանին
Գրաւենք Բաշկալան անցնենք հեշտ կերպով
Աջից Վարդանը ձախից Իշխանը 
Գրաւենք Աղբակ տարածենք սարսափ 
Փառք Հայ ազգութեան

14-Գիշեր կը խալտը

(Գիշեր կը խալտը) դուրս ելէ
Լուսնակն անուշ կը ցոլէ
Լուսնակ ղուրպան ուր կ՚երթաս
Ես կ՚երթամ  Սասնու սարում
Դուն կ՚երթաս Սասնու սարում 
Բարեւ տանուս իմ եարում

Խորոտիկ մազերուն նազերով
Խորոտիկ սարերոյ ձորերոյ իմ եարը

Շուտ շուտ մի քելէ խորոտիկ
Կը մաշի սօլիկ խորոտիկ
Կը մնաս բոպիկ խորոտիկ
Փուշ չ՚ընկնի տոտիկ խորոտիկ
Քու խաթրի համար խորոտիկ
Գիշեր դուրս էլայ խորոտիկ

Լուսնակ (պիթլիսու) կի գէ
Վեր Մշու սարուն կի գէ
Վեր Սասնու սարուն կի գէ
Վեր ուխտի ճամբուն կի գէ
Խորոտ քու ճամբուն կի գէ
Խորոտիկ, խորոտիկ
Քու ուխտի խաթրին խորոտիկ
Պագ մէ մի տաս դու լուսնկին
Պագ մէ չի տաս դու լուսնկին
Կը ծռիմ, կը ծռիմ, խորոտիկ

Կ՚երթամ կ՚ընկնիմ սարերում
Կ՚երթամ կ՚ընկնիմ չոլերում
Կ՚երթամ կ՚ընկնիմ ջրերում
Կ՚երթամ կ՚ընկնիմ քարերում
………….

15-Տօննի տօննի տօննի եարս

Տօննի տօննի տօննի եարս
Ֆէլլէյտօ տօննի է
Տօննի տօննի տօննի եարս
Պիլլէյտօ տօննի է

Իջնենք բաղչէն քաղենք խոտիկ
Ֆէլլէյտօ տօննի է
(Տանուկ դրէք մսրա մօտիկ)
Պիլլէյտօ տօննի է
Տեսնանք պի եար նէ խորոտիկ
Ֆէլլէյտօ տօննի է
(Ըմ եար քզքէ մուն խորոտիկ)
Պիլլէյտօ տօննի է

Տօննի տօննի տօննի եարս
Ֆէլլէյտօ տօննի է
Տօննի տօննի տօննի եարս
Պիլլէյտօ տօննի է

Մըր տան յետեւ քառսուն կարաս
Ֆէլլէյտօ տօննի է
Ձեր տան յետեւ քառսուն կարաս
Պիլլէյտօ տօննի է
Քառսուն կարսի գինին էր հաս
Ֆէլլէյտօ տօննի է 
Ամէ կարսից կտխէ մի տաս
Պիլլէյտօ տոննի է
Թէ դու չի տաս դու կո տենաս
Ֆէլլէյտօ տօննի է 

Տօննի տօննի տօննի եարս
Ֆէլլէյտօ տօննի է
Տօննի տօննի տօննի եարս
Պիլլէյտօ տօննի է

Մեր տան յետեւ բուռ մէ պնտուկ
Ֆէլլէյտօ տօննի է
Ձեր տան յետեւ բուռ մէ պնտուկ
Պիլլէյտօ տօննի է
Տէրտէր եկաւ մօրուք կնտուկ
Ֆէլլէյտօ տօննի է
Հարսներ թողեն խմոր կնտուկ
Պիլլէյտօ տօննի է
Փախան մտան օսկէ սնտուկ
Ֆէլլէյտօ տօննի է
Մտան սնտուկ կերան պնտուկ
Պիլլէյտօ տօննի է

Տօննի տօննի տօննի եարս
Ֆէլլէյտօ տօննի է
Տօննի տօննի տօննի եարս
Պիլլէյտօ տօննի է

16-Մեր անտէր Մշու դաշտ

Մեր անտէր Մշու դաշտ դուրան ու խորոտ
Ուր աղ ու ջուր կ՚ըսեն շատ անուշ հոտ է

Մեր անտէր Մշու դաշտ հինգ հէլուր գեղ է
Էտ Մշու խաս կ՚ըսեմ խորոտ կու գեղ է

Ալաշկերտ Մանազկերտ ինչ անուշ տեղ էր
Շնչիկ մը կը շնչէր իմ վէրքին դեղ էր

Ցորեն իմ ցանէ լօ էլեր է պառկէ
Պզտիկ իմ սիրէ լօ չեմ խիմշի թարկի

Ռեհան իմ ցանէ լօ շատ անուշ հոտդ
Աղջիկ մը սիրել իմ պզտիկ ու խորոտ

Աղջիկ մը սիրել իմ պզտիկ ու խորոտ
Կ՚երթամ ղարիպութիւն կը մնամ կարօտ

Շապիկ մը կարել է ուր տօշեղն եղել է
Եար քու անուշ պագիկ իմ սրտին դեղ է

Վայ լէ լէ վայ լէ լէ վայ լէ կորանի
Ջան լէ լէ ջան լէ լէ ջան լէ կորանի

17-Մէրիկ մէրիկ

Մէրիկ մէրիկ մէրիկ մէրիկ մէրիկ մէրիկ
Մէրիկ մէրիկ անուշ մէրիկ քաղցրիկ մէրիկ

Թագւորն էկաւ արեւելքէն արեւելքէն
Կռունկ եկաւ Վանայ ծովէն Վանայ ծովէն

Հարսիկ բերին Մեղրագետէն Մեղրագետէն
Մէրիկ մէրիկ մէրիկ մէրիկ անուշ մէրիկ

Շէմկլիկ շէմկլիկ դու (մի ժաժա ես իմ ժաժալու)
Համ ժաժալու համ էլ տալու
Համ էլ տալու հա մի լալու

Մէրիկ մէրիկ մէրիկ մէրիկ քաղցրիկ մէրիկ

Լուսուն կ՚էլնիս մալնես թախթիկ
Որ չկորի աղջկքը հետքին

Մէրիկ մէրիկ մէրիկ մէրիկ մէրիկ մէրիկ
Մէրիկ մէրիկ անուշ մէրիկ քաղցրիկ մէրիկ

18-Սասնու լեռներ բարակ ծուխ հայ Նուպար

Սասնու լեռներ բարակ ծուխ հայ Նուպար
Ունքեր կամար աչքեր թուխ ջան Նուպար
(Կապես թուշին թողէպուխ) հայ Նուպար
(Խորթերը կ՚էնեն ախունուխ) ջան Նուպար

Հայ Նուպար Նուպար Նուպար հայ Նուպար
Սասնու սարեր քար ու պար ջան Նուպար

Սասնու գեղէն (էլ կուհա ձայն) Նուպար
Ընկեր են գեղ կը լողեն ջան Նուպար
Էլեր են ափ կը թողեն ջան Նուպար
(Կծնըրան կուտ կը շողեն) հայ Նուպար

Հայ Նուպար Նուպար Նուպար հայ Նուպար
Սասնու սարեր քար ու պար ջան Նուպար
Նուպար գնաց խիարնոց հայ Նուպար
Քաղեց խիար լեցուց ծոց ջան Նուպար
(Կտրաւ ուր վիզերնոց) այ Նուպար
Էղաւ ընծի տարտ ու խոց ջան Նուպար

Հայ Նուպար Նուպար Նուպար հայ Նուպար
Սասնու սարեր քար ու պար ջան Նուպար

19-Կոյր աշուղն

Կոյր աշուղն ու (մըր էրկապէ) խուլ քամին
Երգ են երգում  վիշտ են պատմում աշխարհին

Այսքան չարիք թէ մոռանան մեր որդիք
Ողջ աշխարհը հային կարդայ նախատինք

Սուլի քամին դիակների վրայով
Լիզի վէրքեր ու հաւաքի յառաջ մեր

Համբերութեան դասեր առանք լեռներէն
Վերջի վերջոյ խօսում ենք մենք (անտլօրէն)

Այսքան չարիք թէ մոռանան մեր որդիք
Ողջ աշխարհը հային կարդայ նախատիք

20-Հայրօ հէյրան է

Հայրօ հէյրան է
Հայրօ հէյրան է
Հայրօ հէյրան է
(Չվրզ մէյվան է)

Հայրօն նստեր է
Հօտի մութքըն ջան
Աչքը գցեր է դրկցու կնկան

Հայրօ հէյրան է
Հայրօ հէյրան է
Հայրօ հէյրան է
Չվրզ մէյվան է

Գացի Սթամպօլ
Բերի փարա պօլ
……….ջուխտմ սօլ
Ես ու իմ եարը հագնենք (տօրէ տօր)

Հայրօ հէյրան է
Հայրօ հէյրան է
Հայրօ հէյրան է
Չվրզ մէյվան է

21-Ջանիման ջանիման

Ջանիման ջանիման

Տուն եմ շինել գետի բերան

Ջանիման ջանիման

Վրէն գցել էրկու գերան

Ջանիման ջանիման
Մէկն էր խոխի մէկն էր ծիրան
Ջանիման ջանիման
Խոխէն կոտրաւ մնաց ծիրան

Ջանիման ջանիման
Թոնիրն ընցաւ ձայն չթալի 
Ջանիման ջանիման
Կաթը պաղաւ չբերեցի

Ջանիման ջանիման
Տղէն ելաւ չ՚օրօրեցի
Ջանիման ջանիման
Զիմ եար տուն չէր նստայ լացի

22-Նիննար է հայ նիննար է

Վարդեվրի Երկուշաբթին
Հայ նիննար է հայ նիննար է հայ նիննար է
(Սէպիտ վէրպուտ կի քէրկին)
Հայ նիննար է հայ նիննար է (հայ նիննար է)

Կռուան էրկու տէքէր կին
Հայ նիննար է հայ նիննար է հայ նիննար է
(Վերցինս փոցւոց կէրէնտին)
Հայ նիննար է հայ նիննար է 

Գացին հէփ ձորու ափին
Հայ նիննար է հայ նիննար է հայ նիննար է
Քաղեցին կաթ ըփեցին
Հայ նիննար է հայ նիննար է

(Կէմիկ) չ՚եղաւ կրեցին
Հայ նիննար է հայ նիննար է հայ նիննար է
(Սէլիկ) չ՚եղաւ կրեցին
Հայ նիննար է հայ նիննար է 

Եարոջ դռնով էնցուցին
Հայ նիննար է հայ նիննար է հայ նիննար է
Եար քնուկ էր չիմ ցցին
Հայ նիննար է հայ նիննար է

23-Հովն էր երկիր հովն անուշ

Հովն էր երկիր հովն անուշ
Հովն անուշ անուշ անուշ
Եար խորոտիկ պագն անուշ

Էլլանք վեր Մշու սարուն
Մշու սարեր մշուշ էր
Մշու սարեր մշուշ էր ջան
Աղջիկ անուն քնքոյշ էր

Էլլանք վեր Մշու սարում
Տեսանք զդռներ կիսը բաց
Գացինք ուզինք թէզէ հաց
(Անտէր շներս մի խածած
Մէզէ ինչ խածներ պի տէր
Մէզէ գիրկ ու ծեծ պի տէր

Հովն էր երկինք հովն անուշ ջան
Եար խորոտիկ պագն անուշ
Հովն էր երկիր հովն անուշ ջան
Եար խորոտիկ պագն անուշ

24-Ցորեն եմ ցանէ լօ

Ցորեն եմ ցանէ լօ
Էլեր է պառկէ
Պզտիկ եմ սիրէ լօ
Չեմ խմշի թարկի

Ցորեն եմ ցանէ լօ
Էդ վերի սարուն
Աստուած մեր անիծէ
(Զսթարվան գարուն)

Ես ու դու մէկ (շապկի
Թող պատ նշխուն էր)
Կ՚երթամ ղարիպութիւն
(Սէպիպ լէ դու միր)

Մեր անտէր Մշու դաշտ
(Դուր անէր) խորոտ
Որ հող ու ջուր կ՚ըսէր
Հիւընդին դեղ էր

Ցորեն եմ ցանէ լօ
Էդ վերին սարում
Աստուած (մեր անիծէր 
Զսթարպան գարուն)

25-Կաքաւը թռաւ

Կաքաւը թռաւ արտերս մնաց վարելու
Սիրածիս տարան բալէկիս թողին գրկելու

Աղջի անունդ ասա
Կաքաւը թռաւ արտերս մնաց վարելու
Լինեմ մայրիկիդ փեսայ
Սիրածիս տարան……..

26-Գնա գնա գալիս եմ

Գնա գնա գալիս եմ
(Լէնդ ու քու) կանաչ տերեւ
Սիրտս լեցուէ լալիս եմ
Բեր պաչեմ զաչիդ վերեւ
Կամաց քշէք սէլերը
Լէնդ ու քու կանաչ տերեւ
Կտրաւ շուրթուս թէլերը
Բեր պաչեմ զաչիդ վերեւ
Աղպէր ձէնդ հանեցիր
Լէնդ ու քու կանաչ տերեւ
Պարի մէջը ցանեցիր
Բեր պաչեմ զաչիդ վերեւ
…………..

27-Հայ նիննա հայ նիննա

Հայ նիննա հայ նիննա հայ նիննա հայ նիննա հայ նիննա
Եար հայ նիննա հայ նիննա
Հայ նիննա հայ նիննա հայ նիննա հայ նիննա հայ նիննա
Եար հայ նիննա հայ նիննա

Համբարձման Երկուշաբթին
Կռվան երկու տէքերկին
(Վերցրին զբօսխ ու քէրէնտին
Էնկան ըդ ձորու ափին)
Մանտրիկ մանտրիկ խորվեցին
Մանտրիկ մանտրիկ խորվեցին

Հայ նիննա հայ նիննա հայ նիննա հայ նիննա հայ նիննա
Եար հայ նիննա հայ նիննա

Շուն շան որդի (քօլէսսո
Երէն կի գաս մեր դռնով
Էրթամ ըսեմ սեւ աղբօր)
Ի քէ զէրկէ խնչէրով
Հանեց քո կարմիր արուն
Թափեց քո մէջ սօլերուն

Հայ նիննա հայ նիննա հայ նիննա հայ նիննա հայ նիննա
Եար հայ նիննա հայ նիննա

28-Վախ լէք լէ լէ լէ

Վախ լէք լէ լէ լէ
Մայրամ լէ վայ վայ

Եար (սինըմէր սինըմէր
Հաւար հաւար սինըմէր)

Քմքէ քմքէ քմքէ
Քմքէ ջանօ այրամ
………………..

29-Վօ վօ վովն ընկաւ

Երեւան եմ գնալու
Վօ վօ վովն ընկաւ
Սիրեկան եմ ճարելու
Սիրուն կաքաւ նաշխուն կաքաւ
Ձեռքէս պրծաւ ջուրն ընկաւ

Գնա գնա գալիս եմ
Վօ վօ վովն ընկաւ
Սիրտս լեցուէ լալիս եմ
Սիրուն կաքաւ նաշխուն կաքաւ
Ձեռքէս պրծաւ ջուրն ընկաւ

Կամաց քշէք սէլերը
Վօ վօ վովն ընկաւ
Կապեմ (ջուր կուզ) թէլերը
Սիրուն կաքաւ նաշխուն կաքաւ
Ձեռքէս պրծաւ ջուրն ինկաւ

Աղջի անունդ ասա
Վօ վօ վովն ընկաւ
Լինեմ մայրիկիդ փեսայ
Սիրուն կաքաւ նաշխուն կաքաւ
Ձեռքէս պրծաւ ջուրն ինկաւ

Գդալը իւղից ելաւ
Վօ վօ վովն ընկաւ
Սիրածս գիւղից ելաւ
Սիրուն կաքաւ նաշխուն կաքաւ
Ձեռքէս պրծաւ ջուրն ինկաւ

30-Ձմեռ էր

Ձմեռ էր
(Կոզէ ի գէ) գարուն
Էլէ կթէ մեր կանաչ սարերում
(Քաղէք շաջիկ ու պէյպուն
Զրկէք վըրէմ սիրուն շորերուն)
Էրթէք տեսնէք իմ եարում 
Իմ եար եարում

31-Գեղի բոլոր.....Մարօ Մարօ

Գեղի բոլոր (ուր էր շարուք)
Ախ իմ եարօն հարս էր տարու
Մարօ Մարօ Մարօ Մարօ
Մարօ Մարօ (դեռ տոպրակօ)

Մարօն պառկեր էր թոշմին բացուեր էր
Մարօ թոշմնին (պաղ ու պաղ չէր) Մարօ

Մարօ Մարօ Մարօ Մարօ
Մարօ Մարօ դրդոտ եարօ

(Չէ որ չէ չիմ ունի)
Ես քրիստոնեայ դուն մահմետական
Չէ որ չէ չիմ ունի
Չէ որ չէ չիմ ունի
Դուն մահմետական ես քրիստոնեայ
Չէ որ չէ չիմ ունի

32-Ուր գնացիր ուր էկար

Ուր գնացիր ուր էկար 
վայ սարին վայ քարին վայ սիրահարին
Դուն իմ սրտին դուր էկար 
Թալինի զինկոմը տարաւ քո եարին

Գնալուդ գալուդ մեռնեմ վայ մէրիկ մէրիկ
Եարալու ջանիդ մեռնեմ
Թալինի զինկոմը տարաւ քո եարին

Եար ջան արի ես (բարեմ )վայ մէրիկ մէրիկ
Խաթրիդ կ՚ասեմ էս խաղը
Թալինի զինկոմը տարաւ քո եարին

33-Գնա գնա գալիս եմ լէ լէ լէ լէ մէյրօ

Գնա գնա գալիս եմ լէ լէ լէ լէ մէյրօ
Սիրտս լեցուէ լալիս եմ կվռեր եմ տէ սէյրօ

Աղբէր սէլերդ հանեցիր լէ լէ լէ լէ մէյրօ
Պարի մէջը ցանեցիր կվռեր եմ տէ սէյրօ

Եար ջան արի իս պարէ լէ լէ լէ լէ մէյրօ
Խաթրիդ կ՚ասեմ էս խաղը կվռեր եմ տէ սէյրօ

Գդալը իւղի մէջն է լէ լէ լէ լէ մէյրօ
Սիրածս գիւղի մէջն է կվռեր եմ տէ սէյրօ

Էլի եկաւ աշունը լէ լէ լէ լէ մէյրօ
Աղջիկների բաշխումը կվռեր եմ տէ սէյրօ

Կարմիր խոջը մսացու լէ լէ լէ լէ մէյրօ
Մեր Գագիկն էր փեսացու կվռեր եմ տէ սէյրօ

Սպիտակ խոջը մսացու լէ լէ լէ լէ մէյրօ
Արեգնազն էր հարսնացու կվռեր եմ տէ սէյրօ

34-Մըր տան յետեւ բուռ մը պնտուկ

Մըր տան յետեւ բուռ մը պնտուկ հըլլէյտօն տօննի է
Առաւ զպնտուկ մետաւ սնտուկ հըլլէյտօն տօննի է
Տօննի տօննի տօննի տօննի հըլլէյտօն տօննի է

Մըր տան յետեւ բուռ մը պնտուկ հըլլէյտօն տօննի է
Մըր տան յետեւ առուն հանած հըլլէյտօն տօննի է

Առուն հանուկ ջուր մը կի գէր հըլլէյտօն տօննի է
Ըմ եար կ՚անէ պար մը կի գէր հըլլէյտօն տօննի է
Տօննի տօննի տօննի տօննի հըլլէյտօն տօննի է

Մտաւ սնտուկ կեռաս պնտուկ հըլլէյտօն տօննի է
Տէրտէր եկաւ մօրուք կնտուկ հըլլէյտօն տօննի է
Վերցրեց մօրքուր մտաւ սնտուկ հըլլէյտօն տօննի է
Մտաւ սնտուկ կեռաս պնտուկ հըլլէյտօն տօննի է
Տօննի տօննի տօննի տօննի հըլլէյտօն տօննի է

35-Իմալ էներ խաթուն կիսուր

Իմալ էներ իմալ էներ իմալ էներ խաթուն կիսուր
Եար պզտիկ էր շուարեր եմ խաթուն կիսուր

Խաթուն կիսուր խաթուն կիսուր խաթուն կիսուր խաթուն կիսուր
Խրատ մէ տուր քու ծուռ տղին խաթուն կիսուր
Չ՚երթէ պառկի գոմշի մսուր խաթուն կիսուր

Լէվէր լէվէր լէվէր լէվէր
(Թափան կերած եմ …………)

36-Աղջի Հայկօ

Աղջի Հայկօ Հայկօ տօշէդ մի բանայ
(Մալա տօյշ ալ դատեմ) էլ չեմ դիմանայ
Ես քեզի սիրեցի մօրդ խօսքովը
Մօրդ մի ըսեր թափեր մնար ոսկորը

Քայլուածքդ կաքաւի (երիշէդ խազի)
Կ՚երթամ բանակ կը գամ կը տանեմ քեզի
Աղջի Հայկօ Հայկօ տօշէդ մի բանայ
(Մալա տօյշ ալ դատեմ) էլ չեմ դիմանայ