Սասուն - Ժողովրդագրութիւն

Բնակչութեան վիճակագրութիւնը ըստ գիւղերու

Հեղինակ՝ Տիգրան Մարտիրոսեան, 25/02/21 (վերջին փոփոխութիւն՝ 25/02/21), թարգմանութիւն՝ Վարուժ Թէնպէլեան

Սասունը` լեռնային շրջան մը Հայկական Բարձրաւանդակի արտաքին լուսանցքի հարաւային ծայրամասին վրայ [1], մասնաւորաբար խիտ կերպով բնակեցուած էր հայերով՝ դարեր առաջ օսմանցիներու ժամանումէն եւ ամբողջ օսմանեան ժամանակաշրջանին: 1889-ին, երբ օսմանեան իշխանութիւնները նոր նահանգ մը ձեւաւորեցին՝ Պիթլիսի վիլայէթը, հայերուն համար ծանօթ իբրեւ Բաղէշ, այն տարածքները, որոնք աւանդաբար մաս կը կազմէին Սասունին, բաժնուեցան եւ կցուեցան տարբեր գաւառներու (սանճաք)կամ նահանգներու: Ուստի, Կեդրոնական Սասունը, Շատախը եւ Հազօ-Խաբլճօզը մաս կազմեցին Մուշի, Փսանքը եւ Խարզանը՝ Սղերդի, Խիանքը, Խուլփը եւ Տալւորիկը՝ Կենճի, Խուտ-Բռնաշէնը եւ Մոտկանը՝ Պիթլիսի սանճաքներուն (վերջինս՝ համանուն սանճաք վիլայէթի մէջ):

Նկատի առնելով Սասունի դժուարամատչելի լեռնային տեղանքն ու ցաքուցրիւ բնակավայրերը, յստակ գծուած վարչական սահմաններ չկային։ Հետեւաբար, օգտագործուած աղբիւրները կ'առաջադրեն Սասունի տարածքային միաւորներու տարբեր թիւեր՝ հինգէն մինչեւ տասնհինգ: Տուեալ ուսումնասիրութիւնը կը տրամադրէ տուեալներ հայ բնակչութեան վերաբերեալ ըստ գիւղերը՝ հետեւեալ տասնմէկ միաւորներուն մէջ, որոնց մասին աղբիւրները յաճախ յղումներ կը կատարեն: [2]

1. Շատախ եւ Ծովասար,
2. Տալւորիկ,
3. Իշխանձոր,
4. Գաւառ կամ Բուն Սասուն,
5. Մարաթուկ,
6. Խիանք,
7. Խուլփ,
8. Խուտ-Բռնաշէն,
9. Հազօ-Խաբլճօզ,
10. Փսանք, եւ
11. Մոտկան

Տուեալները քաղուած են 37 տարուան կամ 1878-1915 թուականներու ժամանակահատուածը ընդգրկող աղբիւրներէ: Այս աղբիւրները, ըստ հրապարակման թուականներու, հետեւեալն են.

 • Արիստակէս Տեւկանց, հայ բանահիւսագէտ մը, որ Սասուն այցելած է 1878-ին (յղուած իբրեւ Տեւկանց): [3]
 • Խմբագրական «Սասուն»՝ հրատարակուած Արձագանքի մէջ, (յղուած իբրեւ Արձագանք) 1882, 1894: [4]
 • Գարեգին եպիսկոպոս Սրուանձտեանց, 1884 (յղուած իբրեւ Սրուանձտեանց): [5]
 • Խմբագրական «Սասուն, շրջանի մը նկարագրութիւն մը, անոր բնակիչները եւ անոնց սովորոյթներն ու ապրելաոճը», հրատարակուած Արաքսի մէջ, 1894-1895 (յղուած՝ Արաքս): [6]
 • Սասնոյ 1894-ի կոտորածներուն ընթացքին աւերուած հայկական գիւղերու ցանկը, որ լոյս տեսած է Մուրճի մէջ, 1895 (յղուած՝ Մուրճ): [7]
 • Սասնոյ Յանձնաժողովի հիւպատոսական պատուիրակներու Համատեղ տեղեկագիր, 1895 (յղուած՝ Համատեղ տեղեկագիր): [8]
 • Գաղտնի փաստաթուղթեր Բրիտանիոյ արտաքին գործոց նախարարութեան (ԱԳՆ), 1895-1897 (յղուած՝ FO): [9]
 • Պոլսոյ հայոց պատրիարքարանի մարդահամարի տուեալները, հաւաքուած՝ Գեղամ Տէր Կարապետեանի կողմէ, 1902 (յղուած՝ Տէր Կարապետեան): [10]
 • Ռուսիոյ Գլխաւոր Սպայակոյտի գնդապետ Վլատիմիր Մայեւսկի, 1904 (յղուած՝ Մայեւսկի): [11]
 • Հայ վիճակագիր Ա-Դօ, 1912 (յղուած՝ Ա-Դօ): [12]
 • Պոլսոյ Հայոց պատրիարքարանի մարդահամար, 1913-1914 [13], ներառեալ՝ Պատրիարքարանի լրացուցիչ մարդահամարի լրացուցիչ տուեալները, որոնք մատչելի էին Գէորգեանին եւ Փապուճեանին, 1992 (յղուած՝ Պատրիարքարան): [14]
 • Մշոյ Առաջնորդարանի քարտուղար Նազարէթ Մարտիրոսեան, 1916 եւ 1917 (յղուած՝ Մարտիրոսեան): [15]
 • Հայ գրող Թէոդիկ, 1921 (յղուած՝ Թէոդիկ): [16]
 • Ազգագրագէտ Վարդան Պետոյեան, 1954 (յղուած՝ Պետոյեան): [17]
 • Հայ մտաւորական Կարօ Սասունի, 1957 (յղուած՝ Սասունի): [18]
 • Վկայութիւններ եղեռնը վերապրած տարբեր անձերու, Վիրաբեան, 2012: [19]

Վերոնշեալներէն՝ Մայեւսկին տեղեկութիւններ կը տրամադրէ Խուտ-Բռնաշէնի եւ Մոտկանի մասին, զորս ան հաւաքած էր 1899-ին Պիթլիս կատարած իր ճամբորդութեան ընթացքին, եւ որոնք 1904-ին ամբողջացած են Փրօ Արմենիայէն անոր փոխ առած Սասունի այլ շրջաններու թիւերով: [20] Տէր Կարապետեանի ժողովածուին մէջ, սկզբնական թիւերուն մեծ մասը յայտնապէս շտկուած է աւելի ուշ. այս ուսումնասիրութեան մէջ, նախապատւութիւն կը տրուի այս շտկուած թիւերուն: Ա-Դօն կը տրամադրէ տուեալներ, զորս ան քաղած էր Մուշի առաջնորդարանի 1909-ի տեղեկագիրէն, որ, յայտնապէս, կ'ընդգրկէր թիւեր ըստ ընտանիքներու եւ բնակչութեան: 1913էն 1915-ի միջեւ, Մարտիրոսեան կը թարմացնէ այն տուեալները, զորս ան նախապէս տրամադրած էր Ա-Դօյին: Թէոդիկի, Պետոյեանի եւ Սասունիի փոխանցած տուեալները կը վերաբերին ցեղասպանութիւնը նախորդած տարիներուն: Վերապրածներու վկայութիւնները կը վերաբերին 1915-ի Ապրիլէն սկսեալ եւ յաջորդող ամիսներուն շարունակուող ժամանակահատուածին:

Ինչ կը վերաբերի Մեծն Բրիտանիոյ Արտաքին գործոց նախարարութեան այբբենական-թուային ծածկագիրներուն, որոնք կը սկսին «FO» տառերով, ընթերցողները պէտք է նկատի առնեն Ծանօթագրութիւն 9-ի տակ նշուած «Գաղտնի փաստաթուղթեր»ու վերնագիրներն ու հրապարակման թուականները: Սասնոյ Յանձնաժողովի հիւպատոսական ներկայացուցիչներու Համատեղ Տեղեկագրին յաւելուածը, (Յանձնաժողովը կը ներկայացնէր օսմանցի պաշտօնեաներ եւ երեք ներկայացուցիչ Բրիտանիայէն, Ռուսիայէն եւ Ֆրանսայէն, որոնց վստահուած էր 1894-ի Սասնոյ կոտորածները հետաքննելու գործը), այսուհետեւ կը նշուի իբրեւ Համատեղ տեղեկագիր:

Օսմանեան աղբիւրները, ինչպէս պետութեան եւ գաւառներու վերաբերող կառավարութեան տարեկան տարեգրքերը, որոնք կը կոչուին «սալնամէ»ներ, մարդահամարի պաշտօնական տեղեկագրութիւնները եւ 1915-ին բռնի տեղահանութեան ենթարկուած հայ բնակչութեան պետական արձանագրութիւնները, բացառուած են այս ուսումնասիրութիւնէն, որովհետեւ անոնք ըստ գիւղերու բնակչութեան տուեալներ չեն պարունակեր:

Ստորեւ նշուած են գիւղեր եւ գիւղական թաղամասեր՝ հայերէնի մէջ ծանօթ իբրեւ թաղեր կամ թրքերէնով՝ մահալլէներ, որոնք, ըստ առնուազն մէկ վստահելի աղբիւրի, կա՛մ ամբողջութեամբ, կա՛մ մեծաւ մասամբ հայաբնակ եղած են, կամ ալ ունեցած են որոշ թիւով հայկական տուներ կամ բնակիչներ վերոնշեալ ժամանակահատուածին մէջ: Անոնց այժմ թրքացուած անունները տեղադրուած են քառակուսի փակագիծերու մէջ: Քանի մը աւելի մեծ գիւղեր՝ թաղերու փոխարէն կամ անոնց ի լրացում, ունեցած են ենթաթաղեր կամ թաղ գիւղակներ: Ստորեւ տրուած գիւղացանկին մէջ նշուած են միայն աղբիւրներու մէջ վերստուգուած թաղ գիւղակները:

Ներփակուած են նաեւ նախապէս հայաբնակ գիւղերը, որոնք գրաւուած էին քիւրտերու կողմէ տասնութերորդ դարու վերջաւորութեան եւ տասնիններորդ դարու սկիզբին՝ քրտական ցեղերու Սասուն ներթափանցումէն ետք, երբ այդ գիւղերու բնակիչները ստիպուած էին լքել իրենց ունեցուածքը եւ խոյս տալ՝ վախնալով քրտական բռնութեան բռնկումէն: Քսաներորդ դարու սկիզբին արդէն, այդ գիւղերէն ոմանք կը ճանչցուէին իբրեւ բնակավայրեր, որոնք լքուած էին իրենց բնիկ հայ բնակիչներուն կողմէ: [21]

Աւելի մեծ գիւղախումբերու պարագային, ինչպէս՝ Գելիեգուզանը կամ Եգուտունը (նաեւ ծանօթ իբրեւ Տալւորիկ), աղբիւրները յաճախ չեն յստակացներ, թէ արդեօք անոնց կողմէ տրամադրուած բնակչութեան թուաքանակը կը վերաբերին գիւղախումբի՞ն թէ համանուն գլխաւոր գիւղին։ Այդ պատճառով  անհամապատասխանութիւններ կը նշմարուին ընտանիքներու եւ/կամ բնակչութեան թուաքանակին միջեւ, որոնք անմիջապէս աչքի կը զարնեն: Ընթերցողները պիտի նկատեն, որ քանի մը տասնեակ բնակավայրերու անունները, հիմնականօրէն Խիանքի եւ Խուլփի մէջ, նշուած են որպէս՝ «վերացուած» կամ «անունը այլեւս չի գործածուիր»: Պատճառը այն է, որ 2012-ին, Թուրքիոյ Տիարպեքիր նահանգը, որուն այժմ մաս կը կազմեն բաժիններ Սասնոյ այս երկու նախկին գաւառակներէն, վերածուած էր քաղաքային համայնքի (քաղաքապետութեան), եւ գիւղական բոլոր թաղերը, որոնք արդի թրքերէնով կը կոչուէին մուհթարլիքներ, վերածուած էին քաղաքային աւաններու: Հետեւաբար, դադրած է մուհթարլիքներու մերձակայքը գտնուող ենթաթաղերու անուններուն գրանցումը: [22] Անոնց վերացուած անունները, անուամենայնիւ, կը նշուին փակագիծերու մէջ, ուր որ անշուշտ կարելիութիւն կայ:

Այն պարագաներուն, երբ աղբիւրները կու տան միայն ընտանիքներու թիւը, ընթերցողները պէտք է որդեգրեն ութն որպէս անդամներու միջին թիւ գիւղական շրջաններու իւրաքանչիւր ընտանիքի համար, ինչպէս կ'առաջարկէ Վահան եպիսկոպոս Տէր-Մինասեան (Պարտիզակցի)՝ Պատրիարքարանի յանձնակատարը 1860-ական եւ 1870-ական թուականներուն: [23] Պէտք է նշել, սակայն, որ Սասնոյ մէջ ընտանիքի անդամներու միջին թիւը, գրեթէ անկասկած, ութէն աւելի էր: «Մշակ» պարբերականի գլխաւոր խմբագիր Ալեքսանտր Քալանթարի համաձայն, Սասնոյ մէջ ընտանիք մը կը հաշուէր «տասէն քսան կամ որոշ պարագաներու՝ նոյնիսկ մինչեւ քառասուն հոգի»: [24] Սասնոյ յարակից Մշոյ դաշտի ամէնէն հարաւային մասին մէջ գտնուող Տալասեւ գիւղէն՝ ցեղասպանութիւնը վերապրած բնակիչ մը՝ Սասնոյ մէջ ապրող ընտանիքի մը անդամներուն թիւը կը գնահատէ եօթէն քառասունի միջեւ: [25]

Գրեթէ իւրաքանչիւր տարածքային միաւորի մէջ կային երկու կամ աւելի գիւղակներ, սովորաբար աւելի մեծ գիւղերու մօտերը, որոնք կը կոչուէին մեզրա՝ արաբերէնով «գիւղակ»: Բազմաթիւ պարագաներու կարելի չէր պարզել, թէ ո՞ր մեզրային կ'ակնարկէր աղբիւրը: Հետեւաոար, բացի քանի մը պարագաներէ, այս անուան տակ գտնուող կամ անոր տարբերակներով ճանչցուող բնակավայրերը, ինչպէս՝ մէզրէ, մզրէ, մազրէ կամ մազրա, դուրս մնացած են այս ուսումնասիրութենէն:

Այն պարագաներուն, երբ գիւղերու 1915-էն առաջ գործածուող եւ արդի անուններուն համապատախանութիւնը կարելի չէր հաստատել, ծանօթ այլ անուններ գործածուած են։ Անոնց շարքին՝ այն անունները, որոնք գործածուած են մինչեւ անոնց թրքացումը 1920-ականներիէն սկսեալ, եւ քրտական անուններու որոշ տարբերակներ։ Եթէ բնակավայրի մը մասին որեւէ տեղեկութիւն տրամադրուած չէ,ապա պէտք է հասկանալ, որ ուսումնասիրուած ժամանակահատուածին մէջ, այդ գիւղը մասնակի կամ ամբողջովին բնակուած եղած է հայ ընտանիքներով, սակայն աղբիւրները տեղեկութիւններ չեն տար անոր այժմու անուանին եւ/կամ բնակչութեան թուաքանակին մասին:

Ստորեւ տրուած գիւղացանկին մէջ տեղ գտած բոլոր ընտանիքները եւ/կամ բնակիչները մատնանշուած են իբրեւ հայկական կամ նախապէս հայաբնակ՝ օգտագործուած աղբիւրներուն համաձայն: Այն պարագաներուն, երբ երկու կամ աւելի աշբիւրներ գիւղի մը բնակչութեան մասին նոյն տուեալները կը տրամադրեն, կը նշուի միայն մէկ առաջնային աղբիւր, կամ անոր բացակայութեան պարագային՝ պատահականօրէն ընտրուած երկրորդական աղբիւր մը՝ կրկնութենէ խուսափելու համար: Ստորեւ տրուած գիւղերու անուններու տարբերակներէն բացի, գոյութիւն ունէին նաեւ աւելի քիչ տարածուած խօսակցական տարբերակներ, որոնք գիւղացանկէն հանուած են:

Շատախ և Ծովասար

Աղբի, Ախպի, Աղբիկ, Աղբինք, Աղպի, Աղպիգ, Աղպիկ, Աղփի, Երկուաղբի [Balcılar]

38°34'18.57"N, 41°24'7.89"E

Տեւկանցը 315 հայ բնակիչ արձանագրած է, «Մուրճ»ը՝ 60 հայ ծուխ, «Արաքս»ը՝ 35 ծուխ, «Արձագանք»ը (թիւ 150)՝ 95 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6654)՝ 80 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6959)՝ 601 բնակիչ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 424-208)՝ 620 բնակիչ, Տէր-Կարապետեան՝ 815 բնակիչ, Մայեւսկի՝ 60 ծուխ, Հայոց Պատրիարքարան՝ 548 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 1,250 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 102 ծուխ, Պետոյեան՝ 835 բնակիչ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մարտիրոս Համազասպեան-Թումասեան՝ 200 ծուխ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Խազօ Գրիգորեան՝ 140 ծուխ։

Աղբիի թաղեր՝

 • Վերին թաղ
 • Ներքին թաղ

Աղբիի թաղ գիւղակներ՝

 • Գելառաշ, Գեալառաշ, Գեալարաշ, Կալարաշ, Կեալառաշ, Կելռաշ, Կելեռաշ, Կելառըշ, Քեալարաշ [Այլ անուն՝ Geliyeres]
  38°33'40.11"N, 41°23'42.96"E
  «Մուրճ»՝ 4 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6654)՝ 20 ծուխ, Հայոց Պատրիարքարան՝ 87 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 16 ծուխ, Պետոյեան՝ 11 ծուխ։
 • Թխիկ, Թըխիկ, Թխիք, Տրխիկ [Soğukpınar]
  38°33'16.67"N, 41°24'33.20"E
  Տեւկանց՝ 70 բնակիչ, «Մուրճ»՝ 7 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6654)՝ 10 ծուխ, Պետոյեան՝ 4 ծուխ։
 • Խադան, Խատան, Խտան, Խրտան, Խիդան, Խաղան [Հաւանաբար Konak, այլ անուն՝ Hican]
  38°34'37.38"N, 41°21'44.32"E
 • «Մուրճ»՝ 20 ծուխ, «Արաքս»՝ 100 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6823)՝ 14 ծուխ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Խազօ Գրիգորեան՝ 15 ծուխ։

Ալիանք, Ալիանց, Ալիանցիք, Ալեանցիք [Arıköy]

38°37'54.55"N, 41°20'13.14"E

«Մուրճ»՝ 25 ծուխ, «Արաքս»՝ 50 ծուխ, «Արձագանք» (թիւ 50)՝ 35 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6654)՝ 400 ծուխ Գելիեգուզան գիւղին հետ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 424-208)՝ 1,444 բնակիչ Գելիեգուզանի հետ, Տէր-Կարապետեան՝ 458 բնակիչ, Ա-Դօ՝ 539 բնակիչ, Մայեւսկի՝ 60 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 566 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 760 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 65 ծուխ, Սասունի՝ 15 ծուխ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մարտիրոս Համազասպեան-Թումասեան՝ 75 ծուխ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Խազօ Գրիգորեան՝ 30 ծուխ։

Ալիանքի թաղ գիւղակներ՝

 • Գեառըսար, Գեռհասար, Գերհասար, Կըռեհիսար, Կերգոսար, Կըռհըսար, Կըռեհըսար, Կեռհեսար
  «Մուրճ»՝ 10 ծուխ, Տէր-Կարապետեան՝ 32 բնակիչ։
 • Բալոյի արտեր, Պլոյարտեր, Բլոյի գեղ
  «Մուրճ»՝ 10 ծուխ։
 • Բոնկէ հովիտ, Պոնկէ, Բուն գեղ
  «Մուրճ»՝ 20 ծուխ։
 • Ալիանցոց կելի, Ալիանցոց կեալի

Գեղաշէն [Gökçeli]

38°37'11.59"N, 41°24'42.70"E

Տեւկանց՝ 151 բնակիչ, «Արաքս»՝ 20 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6654)՝ 40 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 424-208)՝ 239 բնակիչ, Տէր-Կարապետեան՝ 285 բնակիչ, Մայեւսկի՝ 15 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 392 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 330 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 44 ծուխ, Պետոյեան՝ 289 բնակիչ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մարտիրոս Համազասպեան-Թումասեան՝ 40 ծուխ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Խազօ Գրիգորեան՝ 40 ծուխ։

Գելիեգենման, Գելիեկենման, Գելիեգանման, Կելիեկենման, Կելեի-Կանըման, Գեալեգյանման, Գելիեգենմա, Կալեյկնըման, Կալեկգընման, Ցորնաձոր [Buğdaylı]

38°40'33.15"N, 41°18'37.30"E

«Մուրճ»՝ 20 ծուխ, Համատեղ տեղեկագիր՝ 6-7 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6654)՝ 25 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 424-208)՝ 204 բնակիչ Գելիեմսուրի հետ, Տէր-Կարապետեան՝ 13 ծուխ, Մայեւսկի՝ 15 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 133 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 210 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 12 ծուխ, Պետոյեան՝ 10 ծուխ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մարտիրոս Համազասպեան-Թումասեան՝ 35 ծուխ։

Գելիեգուզան, Գեալեգուզան, Գալէ կուզան, Գալիեգոզան, Գելի, Գելիգոզան, Գելիգուզան, Գելիեկուզան, Գիլեգուզան, Գուղ Կելեյկիւզան, Կելիեկուզան, Կելիկուզան, Ընկուզաձոր [Cevizlidere]

38°35'20.15"N, 41°20'45.91"E

«Մուրճ»՝ 80 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6654)՝ 400 ծուխ Ալիանք գիւղին հետ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6959)՝ 1,320 բնակիչ եօթ չյստակացուած եօթ թաղերու համար, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 424-208)՝ 1,444 բնակիչ Ալիանք գիւղին հետ, Տէր-Կարապետեան՝ 1,500 բնակիչ, Մայեւսկի՝ 120 ծուխ, Ա-Դօ՝ 1,030 բնակիչ, Հայոց պատրիարքարան՝ 1,025 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 1,320 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 300 ծուխ, Պետոյեան՝ 3,500 բնակիչ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մարտիրոս Համազասպեան-Թումասեան՝ 700 ծուխ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Խազօ Գրիգորեան՝ 300 ծուխ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Թորոս Սիմոնեան՝ 2,035 բնակիչ։

Գելիեգուզանի թաղեր՝

 • Եկեղեցւոյ թաղ, Եկեղեցութաղ, Բուն գիւղ, Բուն գեղ, Գիւղ
  Տէր-Կարապետեան՝ 402 բնակիչ, Ա-Դօ՝ 20 ծուխ, Սասունի՝ 40 ծուխ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Խազօ Գրիգորեան՝ 15 ծուխ։
 • Խարձն գոմեր, Հարսն-Գոմեր, Խարձնգոմ, Խարձնգոմեր
  Ա-Դօ՝ 2 ծուխ, Սասունի՝ 3 ծուխ։
 • Դաղվնիկ, Դաղվրնիկ, Տաղվրնի, Տավըրնի, Տաղվընիկ, Դաղբրնիկ
  Ա-Դօ՝ 10 ծուխ։
 • Ղարիբջան, Ղարիպճան, Խարիբշան, Խարբշան
  «Մուրճ»՝ 13 ծուխ, Տէր-Կարապետեան՝ 91 բնակիչ, Ա-Դօ՝ 12 ծուխ, Սասունի՝ 15 ծուխ։
 • Մխիթար
  «Մուրճ»՝ 15 ծուխ, Տէր-Կարապետեան՝ 83 բնակիչ, Ա-Դօ՝ 7 ծուխ, Մարտիրոսեան՝ 250 բնակիչ, Սասունի՝ 10 ծուխ։
 • Մազրեսա, Մազրեսան, Մզրեսան, Մզերսան
  Ա-Դօ՝ 2 ծուխ, Սասունի՝ 3 ծուխ։
 • Հոսել, Հոսլներ, Հոսելներ, Հոսըլներ, Հոսիլներ
  Ա-Դօ՝ 5 ծուխ, Սասունի՝ 7 ծուխ։
 • Հիւսեյնցիք, Հուսենցիք
  «Մուրճ»՝ 30 ծուխ, Տէր-Կարապետեան՝ 193 բնակիչ, Ա-Դօ՝ 15 ծուխ, Սասունի՝ 20 ծուխ։
 • Խասոյիմզրէն, Խասոի Մզրէն, Խասոյի մզրէ, Խազոյի Մզրէ, Մզրէ Խասօ
  Ա-Դօ՝ 8 ծուխ, Սասունի՝ 12 ծուխ։
 • Դհոլ, Դըհոլ, Դհոլներ, Տահոլներ, Դահոլներ, Դեհոլներ, Դոհոլնին
  Տէր-Կարապետեան՝ 85 բնակիչ, Ա-Դօ՝ 12 ծուխ, Սասունի՝ 17 ծուխ։
 • Կավրդիկ, Կավըրդիկ, Կավրտի, Կավըրտիք, Կավրտիկ, Գաբրդիկ
  Ա-Դօ՝ 1 ծուխ։
 • Ռեշիկ, Ռաշըկ, Ռաշըքներ, Ռաշոքներ, Ռեշեքնին, Ռշկնին
  Ա-Դօ՝ 10 ծուխ, Սասունի՝ 15 ծուխ։
 • Ամբար, Ամբարներ, Ամբարնին, Ամբրնին [Այլ անուն՝ Ambar]
  Ա-Դօ՝ 5 ծուխ, Սասունի՝ 8 ծուխ։
 • Խոշոք, Խոշոքներ [Այլ անուն՝ Hoşik]
  «Մուրճ»՝ 12 ծուխ, Տէր-Կարապետեան՝ 58 բնակիչ, Ա-Դօ՝ 11 ծուխ, Սասունի՝ 15 ծուխ։
 • Մերկեր, Մերգեր, Մերկի, Մերճի [Այլ անուններ՝ Mergan, Mergani]
  «Մուրճ»՝ 8 ծուխ, Տէր-Կարապետեան՝ 78 բնակիչ, Ա-Դօ՝ 13 ծուխ, Սասունի՝ 17 ծուխ։
 • Հարմոյի գոմեր, Հարմոյիգոմ, Հարմօ գոմեր, Հարմոյ գոմ, Գեալեսան, Գելիսան, Կլիսան
  «Մուրճ»՝ 8 ծուխ, Տէր-Կարապետեան՝ 87 բնակիչ։
 • Փալի գոմեր, Փալիգոմ, Պալօ գոմեր, Պալի գոմանին
 • Ալոճակ, Ալուչաք, Ալոչակ, Ալոչիկ
  «Մուրճ»՝ 7 ծուխ։

Գելիեգուզանի թաղ գիւղակներ՝

 • Գեռիկ, Գեառըկ
  Ա-Դօ՝ 1 ծուխ։
 • Միջելներ, Մեջելներ, Մջելին, Մըջլնին, Մեճելնին
  Մարտիրոսեան՝ 130 բնակիչ։
 • Սպիտակ քար [Այլ անուններ՝ Kyavrespi, Kavraspi, Kevirê spî]
 • Լիսըկ [Այլ անուն՝ Liçik]
 • Խաջըկ [Այլ անուն՝ Kıjık]
 • Վերի Գելի, Վերի Գեալին
 • Ռաջալներ, Ռաջալնին
 • Աւիա Խանի, Աւիախանի
 • Բայարներ, Բայարնին
 • Մաժդըկ
 • Մրդաուր, Միրդաուր
 • Շիրնիկ

Գելիեմսուր, Գալիեմսուր, Գելիմնսուր, Գալեի-Մսուր, Կելիեմսուր, Կելեի-Մսուր, Ներքին Գելի, Գյալեմսուր, Գյալե մսուր, Մսրաձոր [Այլ անուն՝ Gelimansur]

Մօտաւոր դիրքը՝ 38°38'22.63"N, 41°17'2.76"E

Սրուանձտեանց՝ 21 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6654)՝ 24 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6695)՝ 30 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 424-208)՝ 204 բնակիչ Գելիեգենմանի հետ, Տէր-Կարապետեան՝ 110 բնակիչ, Մայեւսկի՝ 20 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 198 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 280 բնակիչ, Պետոյեան՝ 40 ծուխ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մարտիրոս Համազասպեան-Թումասեան՝ 50 ծուխ։

Գերմար, Գերմավ, Գարմավ, Ավգերմ, Ավագարմ, Կեարմավ, Կարմավ, Ջերմուկ, Ջերմաջուր [Ilıca]

38°35'25.61"N, 41°29'23.44"E

Տեւկանց՝ 19 բնակիչ, «Արաքս»՝ 40 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6823)՝ 25 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6654)՝ 50 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 424-208)՝ 331 բնակիչ, Տէր-Կարապետեան՝ 210 բնակիչ, Մայեւսկի՝ 30 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 395 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 580 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 46 ծուխ, Պետոյեան՝ 460 բնակիչ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մարտիրոս Համազասպեան-Թումասեան՝ 55 ծուխ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Խազօ Գրիգորեան՝ 40 ծուխ։

Հեթինք, Ետինք, Հեթին, Հեթինկ, Հեթինք, Հերթինք, Հիթեն, Հիթենք, Հիթինք, Տետուիկ, Տետունք, Հեթինք Վերին, Հեթինք Ներքին [İnardı]

38°31'47.27"N, 41°23'31.59"E

Տեւկանց՝ 150 բնակիչ, «Արաքս»՝ 50 ծուխ, Համատեղ տեղեկագիր՝ 40 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6823)՝ 30 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6654)՝ 100 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6959)՝ 328 բնակիչ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 424-208)՝ 380 բնակիչ, Տէր-Կարապետեան՝ 485 բնակիչ, Մայեւսկի՝ 35 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 429 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 920 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 60 ծուխ, Պետոյեան՝ 456 բնակիչ, Ցեղասպանութենէն վերապրած Ռոստոմ Կամէեան՝ 800 բնակիչ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մարտիրոս Համազասպեան-Թումասեան՝ 100 ծուխ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Խազօ Գրիգորեան՝ 100 ծուխ։

Հեթինքի թաղամասեր՝

 • Վերին թաղ
 • Ներքին թաղ
 • Նռնա, Նռնան, Նըռնա, Նռնենիք, Նռնոց, Նռնա Վերին [Danacık]
  38°33'17.62"N, 41°24'32.26"E 
 • Նռնա, Նռնա Ներքին [Kırık]
  38°32'59.23"N, 41°23'52.66"E
  «Մուրճ»՝ 70 ծուխ շատ հաւանաբար վերին եւ վարին թաղերուն համար։

Հեթինքի թաղ գիւղակներ՝

 • Աւարակս, Աւարաս
  38°31'45.91"N, 41°22'32.24"E
 • Լեռնգոմեր
 • Չորուտ
 • Կանաչ կտոր, Կանաչ գըդոր
 • Կոկվտիք, Կոզվտիք, Գոգըվտիք, Կոկվըտիք, Կոգլովիտ
 • Հագրվանք, Հագըռվուկ, Հաքըրվունք

Քոփ, Կոփ, Քոբ, Գոբ [İncesu]

38°35'46.79"N, 41°28'14.43"E

Տեւկանց՝ 245 բնակիչ, «Արաքս»՝ 30 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6823)՝ 28 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6654)՝ 50 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 424-208)՝ 416 բնակիչ Զեյնըքցիքգիւղին հետ, Տէր-Կարապետեան՝ 425 բնակիչ, Մայեւսկի՝ 45 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 429 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 725 բնակիչ Զեյնըքցիք գիւղին հետ, Թէոդիկ՝ 52 ծուխ, Պետոյեան՝ 196 բնակիչ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մարտիրոս Համազասպեան-Թումասեան՝ 75 ծուխ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Խազօ Գրիգորեան՝ 60 ծուխ։

Սեմալ, Սեմա գյուղ, Սեմոլ, Սիմա, Սիմալ [Üçevler]

38°38'25.05"N, 41°22'33.41"E

«Մուրճ»՝ 50 ծուխ, «Արաքս»՝ 60 ծուխ, «Արձագանք» թիւ 150՝ 70 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6695)՝ 50-60 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6654)՝ 60 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6959)՝ 643 բնակիչ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 424-208)՝ 711 բնակիչ Դաշտաք գիւղին հետ, Տէր-Կարապետեան՝ 1,116 բնակիչ, Ա-Դօ՝ 798 բնակիչ, Մայեւսկի՝ 65 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 889 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 1,380 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 120 ծուխ, Պետոյեան՝ 602 բնակիչ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մարտիրոս Համազասպեան-Թումասեան՝ 100 ծուխ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Խազօ Գրիգորեան՝ 80 ծուխ։

Սեմալի թաղեր՝

 • Դաշտոք Վերին, Դաշտաք
  «Մուրճ»՝ 12 ծուխ.
 • Դաշտոք Ներքին, Դաշտաք
  «Մուրճ»՝ 8 ծուխ, Տէր-Կարապետեան՝ 161 բնակիչ, հաւանաբար վերին եւ վարին բնակավայրերուն համար։
 • Բլուրիկ, Պլուրիկ, Բլուր
 • Բշարատկան, Բշարետկան

Շենըկ, Շենըք, Շընըկ, Շենեկ [Alaniçi]

38°39'28.82"N, 41°20'0.05"E

«Մուրճ»՝ 40 ծուխ, «Արաքս»՝ 80 ծուխ, Ա-Դօ՝ 654 բնակիչ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6654)՝ 110 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6959)՝ 540 բնակիչ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 424-208)՝ 557 բնակիչ, Տէր-Կարապետեան՝ 817 բնակիչ, Մայեւսկի՝ 55 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 690 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 810 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 80 ծուխ, Պետոյեան՝ 635 բնակիչ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մարտիրոս Համազասպեան-Թումասեան՝ 105 ծուխ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Խազօ Գրիգորեան՝ 70 ծուխ։

Շենըկի թաղ գիւղակներ՝

 • Մզրեսորք, Մզրէ-Սորք, Մզրեսորփ, Մզիեսորփ, Մզբեսորի, Մզրէ, Մզրէք
  «Մուրճ»՝ 15 ծուխ։
 • Տապէ, Տաբի, Տաբէ, Դափէ
  «Մուրճ»՝ 10 ծուխ։
 • Բուն Շենըկ
 • Գուրճոք, Գուրճոքնին

Շուշնամերկ, Շուշնամարգ, Շուշմամերկ [Ekindüzü]

38°36'38.94"N, 41°24'43.91"E

Տեւկանց՝ 133 բնակիչ, «Արաքս»՝ 30 ծուխ, «Արձագանք» (թիւ 151)՝ 32 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6654)՝ 80 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 424-208)՝ 221 բնակիչ, Տէր-Կարապետեան՝ 263 բնակիչ, Մայեւսկի՝ 25 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 286 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 310 բնակիչ, Պետոյեան՝ 245 բնակիչ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Ստեփան Յարութիւնեան՝ 350 բնակիչ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մարտիրոս Համազասպեան-Թումասեան՝ 42 ծուխ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Խազօ Գրիգորեան՝ 35 ծուխ։

Տապէ, Տապ, Չըլհավրուն [Այլ անուն՝ Çîlhâvruni]

Մօտաւոր դիրքը՝ 38°35'15.80"N, 41°30'37.66"E

Տափըկ, Տապըք, Տափըգ, Տափըկ, Տապկա, Տապիկ, Թափիկ, Տափկ [Ağıllı]

38°36'15.78"N, 41°26'24.38"E

Տեւկանց՝ 144 բնակիչ, «Արաքս»՝ 26 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6823)՝ 30 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6654)՝ 20 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 424-208)՝ 205 բնակիչ, Տէր-Կարապետեան՝ 195 բնակիչ, Մայեւսկի՝ 17 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 244 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 290 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 34 ծուխ, Պետոյեան՝ 200 բնակիչ, Սասունի՝ 240 բնակիչ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մարտիրոս Համազասպեան-Թումասեան՝ 30 ծուխ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Խազօ Գրիգորեան՝ 20 ծուխ։

Երիցանք, Իրիցանք, Իրիծանք, Իրիցունք, Իրցանք [Այլ անուն՝ İrsank]

38°36'12.17"N, 41°26'52.64"E

Տեւկանց՝ 140 բնակիչ, «Արաքս»՝ 15 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6823)՝ 12 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 424-208)՝ 106 բնակիչ, Տէր-Կարապետեան՝ 134 բնակիչ, Մայեւսկի՝ 10 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 134 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 180 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 17 ծուխ, Պետոյեան՝ 95 բնակիչ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մարտիրոս Համազասպեան-Թումասեան՝ 30 ծուխ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Խազօ Գրիգորեան՝ 15 ծուխ։

Զեյնըքցիք, Զեյնըկ, Զայնըկցիք, Զայնըքնին [Ekinci]

38°36'48.68"N, 41°28'54.55"E

Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 424-208)՝ 416 բնակիչ Կոփ գիւղին հետ, Մարտիրոսեան՝ 725 բնակիչ Կոփ գիւղին հետ, Պետոյեան՝ 210 բնակիչ։

Տալւորիկ

Արտխոնք, Արտխօ, Արտխու, Հարտխօ, Արտխունք, Արտոնք, Արտըվենք [Hertehu]

38°27'1.66"N, 41°18'16.00"E

Տեւկանց՝ 48 բնակիչ, «Արաքս»՝ 25 ծուխ, Համատեղ տեղեկագիր՝ 35 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6654)՝ 12 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 424-208)՝ 65 բնակիչ Կորախու գիւղերը միասին, Տէր-Կարապետեան՝ 131 բնակիչ, Մայեւսկի՝ 15 ծուխ, Ա-Դօ՝ 30 ծուխ, Թէոդիկ՝ 10 ծուխ Արտխոնք եւ Կորախու գիւղերը միասին, Պետոյեան՝ 9 ծուխ Արտխոնք եւ Կորախու գիւղերուն հետ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մարտիրոս Համազասպեան-Թումասեան՝ 20 ծուխ։

Արտխոնքի թաղամասեր՝

 • Կորախու, Կօրախօ, Կորեխու, Խորախու [Elmapınar]
  38°27'20.60"N, 41°18'18.60"E
 • «Մուրճ»՝ 40 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6654)՝ 12 ծուխ, Տէր-Կարապետեան՝ 103 բնակիչ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 424-208)՝ 65 բնակիչ Արտխոնք գիւղերը միասին, Թէոդիկ՝ 10 ծուխ Արտխոնք եւ Կորախու գիւղերը միասին, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մարտիրոս Համազասպեան-Թումասեան՝ 30 ծուխ։

Բրդանք [Այլ անուն՝ Pertank]

Մօտաւոր դիրքը՝ 38°29'4.25"N, 41°22'32.35"E

«Արձագանք» (թիւ 147)՝ 10 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 26 բնակիչ, Պետոյեան՝ 5 ծուխ։

Դուալենք, Դուալին, Դուալինք, Տըվալինկ, Տուալենք, Տուալինգ, Տուալինկ, Տուալինք, Թուալենք [Tufalink]

38°27'53.25"N, 41°19'35.47"E

Սրուանձտեանց՝ 10 ծուխ, «Արաքս»՝ 35 ծուխ, Համատեղ տեղեկագիր՝ 40 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6823)՝ 22 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6654)՝ 30 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6959)՝ 89 բնակիչ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 424-208)՝ 65 բնակիչ, Տէր-Կարապետեան՝ 191 բնակիչ, Մայեւսկի՝ 15 ծուխ, Ա-Դօ՝ 13 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 85 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 250 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 11 ծուխ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մարտիրոս Համազասպեան-Թումասեան՝ 40 ծուխ։

Ձորեր, Զորեր, Ծորիր, Ծորեր, Տալվորիկի Ձորեր [Այլ անուններ՝ Sorir, Navale]

38°30'40.35"N, 41°21'7.66"E

«Մուրճ»՝ 15 ծուխ, «Արաքս»՝ 25 ծուխ, Տէր-Կարապետեան՝ 89 բնակիչ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 424-208)՝ 22 բնակիչ, Ա-Դօ՝ 3 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 20 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 250 բնակիչ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Խազօ Գրիգորեան՝ 15 ծուխ։

Էգուտուն, Բուն Տալւորիկ, Էգետուն, Էղուտուն, Եգուտուն, Էգու-Տուն, Այգետուն, Այգուտուն, Տալւորիկ, Տալուորիկ, Դալւորիկ, Թալհորիկ, Տալոր, Տալորի, Տալւորի, Տոլորի [Gidonk կամ Ekedoun]

38°28'50.13"N, 41°19'36.68"E

«Մուրճ»՝ 60 ծուխ, «Արաքս»՝ 30 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6654)՝ 60 ծուխ Էգուտունի եւ Տալւորիկի համար, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6695)՝ 300-400 ծուխ Տալւորիկի համար, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6654)՝ 3,000 բնակիչ Տալւորիկի համար, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 424-208)՝ 152 բնակիչ, Տէր-Կարապետեան՝ 586 բնակիչ, Մայեւսկի՝ 25 ծուխ, Ա-Դօ՝ 35 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 228 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 450 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 20 ծուխ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մարտիրոս Համազասպեան-Թումասեան՝ 80 ծուխ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Խազօ Գրիգորեան՝ 500 ծուխ չյստակացուած եօթ թաղամասերու համար։

Էգուտունի թաղամասեր՝

 • Էրած
 • Կոտրած

Էգուտունի թաղ գիւղակներ՝

 • Մերգեր, Մերկիր [Այլ անուն՝ Mirgâh]
  38°30'4.04"N, 41°19'26.55"E
  Համատեղ տեղեկագիր՝ 25 ծուխ.
 • Վերին գիւղ, Վերինգեղ, Վերին գեղ
  Սրուանձտեանց՝ 12 ծուխ.
 • Կտանք [Այլ անուններ՝ Gidank, Gidonk]

Էրոց [Այլ անուն՝ Ekras]

38°31'6.87"N, 41°19'36.01"E

Հագմանք, Հակմանկ, Խակմանկ, Հագմագ, Հաքմանք, Հըքմանք, Հումանք [Այլ անուններ՝ Hakmak, Hakmank]

38°28'28.05"N, 41°19'19.24"E

Սրուանձտեանց՝ 15 ծուխ, «Արաքս»՝ 40 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6823)՝ 20 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6959)՝ 63 բնակիչ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 424-208)՝ 56 բնակիչ, Տէր-Կարապետեան՝ 82 բնակիչ, Մայեւսկի՝ 10 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 97 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 365 բնակիչ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մարտիրոս Համազասպեան-Թումասեան՝ 60 ծուխ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Խազօ Գրիգորեան՝ 50 ծուխ։

Հարթք, Հարթիկ, Հարթուք, Հարդք, Խարդք [Այլ անուն՝ Hartik]

38°29'9.21"N, 41°21'30.12"E

Սրուանձտեանց՝ 5 ծուխ, «Արաքս»՝ 60 ծուխ, Համատեղ տեղեկագիր՝ 45 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6823)՝ 21 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6959)՝ 10 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 424-208)՝ 118 բնակիչ Հոսնուտի հետ, Մայեւսկի՝ 10 ծուխ, Ա-Դօ՝ 11 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 71 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 20 ծուխ Հոսնուտի հետ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մարտիրոս Համազասպեան-Թումասեան՝ 50 ծուխ։

Հլողինք, Հլողենք, Հլոշենք, Հլոհինք, Հըլողինք, Հոլորնիք, Հալոդենք [Այլ անուն՝ Helurink]

38°29'21.36"N, 41°18'50.62"E

Սրուանձտեանց՝ 5 ծուխ, «Մուրճ»՝ 50 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6823)՝ 30 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6959)՝ 167 բնակիչ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 424-208)՝ 148 բնակիչ, Տէր-Կարապետեան՝ 163 բնակիչ, Մայեւսկի՝ 25 ծուխ, Ա-Դօ՝ 40 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 260 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 350 բնակիչ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մարտիրոս Համազասպեան-Թումասեան՝ 70 ծուխ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Խազօ Գրիգորեան՝ 20 ծուխ։

Հոսնուտ, Խոսնուտ, Ձկնգոլ [Այլ անուն՝ Hosnut]

38°28'35.93"N, 41°21'20.35"E

Սրուանձտեանց՝ 5 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6823)՝ 15 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 424-208)՝ 118 բնակիչ Հարթքի հետ, Մայեւսկի՝ 4 ծուխ, Տէր-Կարապետեան՝ 6 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 39 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 20 ծուխ Հարթքի հետ, Պետոյեան՝ 9 ծուխ, Սասունի՝ 8 ծուխ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մարտիրոս Համազասպեան-Թումասեան՝ 20 ծուխ։

Խլհովիտ, Խըլհովիկ, Խըլհովիտ, Խըլովիկ, Խըլովիտ, Խոլովիկ [Հաւանական անուն Tatlıca]

38°27'34.44"N, 41°20'2.85"E

Սրուանձտեանց՝ 10 ծուխ, «Արաքս»՝ 17 ծուխ, Համատեղ տեղեկագիր՝ 40 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6823)՝ 16 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6959)՝ 69 բնակիչ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 424-208)՝ 80 բնակիչ Հոսների եւ Քարավանքի հետ, Տէր-Կարապետեան՝ 63 բնակիչ, Մայեւսկի՝ 8 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 65 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 170 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 15 ծուխ, Պետոյեան՝ 9 ծուխ։

Կտոթնի, Կթորնի, Կտորնի, Գիդորնի [Kaşyayla]

38°26'8.44"N, 41°17'29.23"E

Մեզրէ, Մըզրէն [Այլ հաւանական անուն՝ Kaleşik]

Մօտաւոր դիրքը՝ 38°27'31.78"N, 41°17'20.26"E

Սրուանձտեանց՝ 15 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6823)՝ 12 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 424-208)՝ 100 բնակիչ, Տէր-Կարապետեան՝ 58 բնակիչ, Հայոց պատրիարքարան՝ 97 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 95 բնակիչ, Պետոյեան՝ 20 ծուխ։

Փուրխ, Պուրխ [Հաւանական անուն՝ Purg, այլ անուն՝ Purh]

38°28'8.73"N, 41°20'6.56"E

Սրուանձտեանց՝ 7 ծուխ, «Արաքս»՝ 25 ծուխ, Համատեղ տեղեկագիր՝ 50 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6823)՝ 20 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6959)՝ 83 բնակիչ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 424-208)՝ 71 բնակիչ, Տէր-Կարապետեան՝ 172 բնակիչ, Մայեւսկի՝ 15 ծուխ, Ա-Դօ՝ 16 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 105 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 280 բնակիչ, Պետոյեան՝ 17 ծուխ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մարտիրոս Համազասպեան-Թումասեան՝ 50 ծուխ։

Սպղանք, Ըսպղանք, Սբաղանք, Սըպղանք, Սպաղանք, Սպահանք, Սպագանկ, Սպական, Սաղանք [Konak]

38°30'7.28"N, 41°21'39.70"E

Համատեղ տեղեկագիր՝ 50 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6823)՝ 16 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6654)՝ 45 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6959)՝ 198 բնակիչ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 424-208)՝ 70 բնակիչ, Տէր-Կարապետեան՝ 381 բնակիչ, Մայեւսկի՝ 25 ծուխ, Ա-Դօ՝ 11 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 72 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 35 ծուխ Էղգարթի հետ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մարտիրոս Համազասպեան-Թումասեան՝ 40 ծուխ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Խազօ Գրիգորեան՝ 30 ծուխ։

Եղգարդ, Եղգարթ, Եղգարն, Եղկաթ, Եղկարթ, Եղկարտ, Էղգարդ, Էղկարդ [Ergat]

38°31'7.87"N, 41°21'20.52"E

«Արաքս»՝ 15 ծուխ, Համատեղ տեղեկագիր՝ 30 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6823)՝ 20 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6654)՝ 25 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 424-208)՝ 60 բնակիչ, Տէր-Կարապետեան՝ 126 բնակիչ, Մայեւսկի՝ 12 ծուխ, Ա-Դօ՝ 10 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 65 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 280 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 35 ծուխ Սպղանքի հետ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մարտիրոս Համազասպեան-Թումասեան՝ 30 ծուխ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Խազօ Գրիգորեան՝ 15 ծուխ։

Իշխանձոր

Արտկունկ, Արտխոնք, Արտգունք, Արտկոնք, Արտկունք, Արտոնք, Արտքունք [Այլ անուն՝ Ardingök]

38°30'2.68"N, 41°11'36.37"E

Սրուանձտեանց՝ 20 ծուխ, «Մուրճ»՝ 40 ծուխ, «Արաքս»՝ 50 ծուխ, «Արձագանք» (թիւ 151)՝ 28 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6959)՝ 324 բնակիչ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 424-208)՝ 220 բնակիչ, Տէր-Կարապետեան՝ 209 բնակիչ, Մայեւսկի՝ 30 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 368 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 260 բնակիչ, Պետոյեան՝ 70 ծուխ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Յարութիւն Սարգիսեան՝ 300-380 բնակիչ։

Արտկունկի թաղամասեր՝

 • Ձորեր
  Մօտաւոր դիրքը՝ 38°29'47.52"N, 41°12'21.90"E
 • Կուպ, Գուբ [Այլ անուն՝ Küp]
  Մօտաւոր դիրքը՝ 38°29'59.04"N, 41°11'36.87"E
 • Միրանգեր, Միրանգին [Այլ անուն՝ Mirangir]
  Մօտաւոր դիրքը՝ 38°28'37.21"N, 41°11'1.67"E
 • Կպովիտ, Գուբովիտ [Այլ անուն՝ Kipovit]
  Մօտաւոր դիրքը՝ 38°28'15.11"N, 41°11'44.90"E
 • Դաղբըներ, Դաղբըրնիր [Այլ անուն՝ Dağbinir]
 • Ծմակձոր [Այլ անուն՝ Simaksur]
 • Հեղին կպագ [Այլ հաւանական անուն՝ Hiltapa]
 • Միջին թաղ կամ Բուն Արտկունք

Ընկուզնակ, Ընկուզակ [Այլ անուն՝ Güznak, վերացուած]

38°31'59.82"N, 41°12'0.11"E

Սրուանձտեանց՝ 60 ծուխ, Համատեղ տեղեկագիր՝ 20 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6654)՝ 300 բնակիչ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6959)՝ 291 բնակիչ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 424-208)՝ 200 բնակիչ, Տէր-Կարապետեան՝ 240 բնակիչ, Ա-Դօ՝ 50 ծուխ, Մայեւսկի՝ 40 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 324 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 400 բնակիչ, Պետոյեան՝ 35 ծուխ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Յովհաննէս Մկրտչեան՝ 580 բնակիչ։

Հեղին, Եղին [Yuvacık]

38°28'59.98"N, 41° 8'20.94"E

Սրուանձտեանց՝ 76 ծուխ, «Արաքս»՝ 60 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6654)՝ 45 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 424-208)՝ 120 բնակիչ, Տէր-Կարապետեան՝ 180 բնակիչ, Մայեւսկի՝ 15 ծուխ, Ա-Դօ՝ 20 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 416 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 540 բնակիչ, Պետոյեան՝ 70 ծուխ։

Իշխանաձոր, Իշխանձոր, Իշխանուր, Իշխենձոր, Իշխնկոր, Իշխնձոր, Իշխընձոր, Իշխընծոր[Akçasır]

Մօտաւոր դիրքը՝ 38°31'29.93"N, 41°14'47.99"E

Սրուանձտեանց՝ 70 ծուխ, «Արաքս»՝ 80 ծուխ, «Արձագանք» (թիւ 151)՝ 70 ծուխ, Համատեղ տեղեկագիր՝ 40 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6654)՝ 480 բնակիչ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6959)՝ 454 բնակիչ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 424-208)՝ 350 բնակիչ, Տէր-Կարապետեան՝ 218 բնակիչ, Մայեւսկի՝ 50 ծուխ, Ա-Դօ՝ 100 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 495 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 1,320 բնակիչ, Պետոյեան՝ 90 ծուխ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մարտիրոս Համազասպեան-Թումասեան՝ 100 ծուխ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Խազօ Գրիգորեան՝ 100 ծուխ։

Իշխանաձորի թաղ գիւղակներ՝

 • Խուզրկու արտեր, Խզրկու արտեր
  «Մուրճ»՝ 45 ծուխ.
 • Կալիք, Գալինք, Կալատեղ
 • Նորհան, Նորհանդ
 • Բուն գիւղ, Բունգեղ կամ Միջին թաղ
 • Խրվարդ, Խլվարդ

Մալա Մլքէ, Մալէ-Մըլքօ [Saltukköy]

38°29'14.98"N, 41°15'43.41"E

Սեւիդ, Սեւիթ, Սեւինթ, Սեւիտ, Սեւիք, Սիվիթ [Ortaköy, վերացուած]

38°32'41.45"N, 41°13'11.41"E

Սրուանձտեանց՝ 12 ծուխ, «Մուրճ»՝ 65 ծուխ Կռանոսի հետ, «Արաքս»՝ 25 ծուխ, «Արձագանք» (թիւ 151)՝ 20 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6959)՝ 83 բնակիչ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 424-208)՝ 70 բնակիչ, Տէր-Կարապետեան՝ 52 բնակիչ, Ա-Դօ՝ 6 ծուխ, Մայեւսկի՝ 30 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 100 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 75 բնակիչ, Պետոյեան՝ 11 ծուխ։

Սեւիդի թաղ գիւղակ՝

 • Կռանոս, Կռոնոս
  38°32'33.95"N, 41°13'23.61"E
  «Մուրճ»՝ 65 Սեւիդի հետ։

Սիւսոր, Սեւ ձոր [Այլ անուն՝ Zevyasor]

Մօտաւոր դիրքը՝ 38°34'37.64"N, 41°11'49.08"E

Վասիլնին, Վասլնի, Վասելնի, Գելիվասելնի, Գելիվասելնին, Գելիեվասելնին [Այլ անուն՝ Geliyevasila]

Մօտաւոր դիրքը՝ 38°34'8.31"N, 41°13'29.75"E

Գաւառ կամ Բուն Սասուն

Անձղանք, Անծղանք, Աղձնանք, Աղձնիք, Հուսենք [Özlüce]

38°27'27.79"N, 41°29'6.11"E

«Արձագանք» (թիւ 147)՝ 10 ծուխ։

Արջոնք, Արչնոց, Հառչոնք [Այլ անուն՝ Harçık]

Մօտաւոր դիրքը՝ 38°27'35.69"N, 41°29'40.43"E

«Արձագանք» (թիւ 147)՝ 17 ծուխ, Տէր-Կարապետեան՝ 36 բնակիչ, Սասունի՝ 5 ծուխ։

Արգիկ, Արկիկ, Արկիք, Արքիկ, Մըզրէ [Այլ անուններ՝ Arkik, Mezraa]

38°29'1.82"N, 41°23'41.56"E

Տեւկանց՝ 140 բնակիչ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6654)՝ 15 ծուխ, Տէր-Կարապետեան՝ 106 բնակիչ,Մայեւսկի՝ 10 ծուխ, Մարտիրոսեան՝ 110 բնակիչ, Պետոյեան՝ 80 բնակիչ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մարտիրոս Համազասպեան-Թումասեան՝ 30 ծուխ։

Բոզըքան, Բոզկան, Բոզըկան, Բոզկանք, Բոզըկանք, Պոզըկան, Պոզըքան, Սանասանա, Սանասուն, Սասուն, Սասուն Հին, Քաղքիկ, Քեաղքիկ [Kaleyolu]

38°28'30.23"N, 41°27'28.26"E

Տէր-Կարապետեան՝ 93 բնակիչ, Հայոց պատրիարքարան՝ 12 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 25 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 15 ծուխ։

Ճախրկանք, Ճախրակ, Ճախրական, Ճախրկան, Ջախըրգան [Այլ հաւանական անուն՝ Cemregan]

38°28'19.13"N, 41°27'44.44"E

Տէր-Կարապետեան՝ 38 բնակիչ, Հայոց պատրիարքարան՝ 10 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 12 բնակիչ, Պետոյեան՝ 7 ծուխ, Սասունի՝ 40 բնակիչ։

Դարբնանք, Դարբնկաք, Դարբնկանք, Թարպնգանկ [Arpacık]

38°27'55.47"N, 41°29'46.22"E

Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6654)՝ 15 ծուխ։

Հարկորք, Հարկոռք, Հարկոնք, Հարկուռք, Հարկուռ [Yakabağ]

38°28'39.61"N, 41°23'21.84"E

Տեւկանց՝ 70 բնակիչ, «Արձագանք» (թիւ 147)՝ 20 հայ եւ քիւրտ ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6654)՝ 20 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6654)՝ 40 ծուխ, Տէր-Կարապետեան՝ 131 բնակիչ, Մայեւսկի՝ 15 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 125 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 215 բնակիչ, Պետոյեան՝ 120 բնակիչ, Սասունի՝ 15 բնակիչ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մարտիրոս Համազասպեան-Թումասեան՝ 35 ծուխ։

Քաղքիկ, Քաղաքիկ, Քաղքեկ, Քյաղքիկ, Քաղքղիկ, Սանասանա, Սանասուն, Սասուն, Սասուն Հին, Կեագկիխ, Կազկիք, Բոզկան, Բոսկան [Derince]

38°27'2.06"N, 41°28'21.70"E

Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6654)՝ 12 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 15 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 30 բնակիչ, Պետոյեան՝ 12 բնակիչ։

Կապածգետ, Կապասգետ [Dikbayır]

38°27'46.92"N, 41°26'1.20"E

Քաշքշենք [Այլ անուններ՝ Kakşin, Kakşenk]

38°28'51.93"N, 41°31'55.16"E

Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6654)՝ 18 ծուխ, Տէր-Կարապետեան՝ 108 բնակիչ, Հայոց պատրիարքարան՝ 83 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 70 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 15 ծուխ, Սասունի՝ 93 բնակիչ։

Կելէ ըսախ, Գելիեսան [Այլ անուն՝ Geliyesan]

38°31'47.37"N, 41°19'48.85"E

Տեւկանց՝ 82 բնակիչ։

Խան, Խանը [Konaklı]

38°30'29.88"N, 41°32'17.18"E

«Արձագանք» (թիւ 147)՝ 13 ծուխ, Տէր-Կարապետեան՝ 89 բնակիչ, Հայոց պատրիարքարան՝ 114բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 120 բնակիչ, Պետոյեան՝ 11 ծուխ։

Խոց, Խոզոզ վանք, Խոծած վանք, Խոծաց վանք, Խոծոծվանք, Խոծոծվանքի գիւղ, Խոցք, Խողց, Խոցավանց, Խոցեվանց, Խոցոց վանք [Güvendik]

38°30'38.31"N, 41°24'16.08"E

Տեւկանց՝ 175 բնակիչ, «Արաքս»՝ 30 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6654)՝ 35 ծուխ, Տէր-Կարապետեան՝ 89 բնակիչ, Մայեւսկի՝ 8 ծուխ, Մարտիրոսեան՝ 110 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 20 ծուխ, Պետոյեան՝ 6 ծուխ, Սասունի՝ 40 բնակիչ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մարտիրոս Համազասպեան-Թումասեան՝ 35 ծուխ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Խազօ Գրիգորեան՝ 50 ծուխ։

Մաղենք, Մաղինք, Մղենք, Մաղի, Մագի, Մաղենք Վերին, Մաղենք Ներքին, Օսմկեի տուն [Çatmalı]

38°28'35.44"N, 41°31'19.65"E

«Արձագանք» (թիւ 147)՝ 14 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6654)՝ 18 ծուխ, Տէր-Կարապետեան՝ 43 բնակիչ, Հայոց պատրիարքարան՝ 58 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 85 բնակիչ, Պետոյեան՝ 5 ծուխ, Սասունի՝ 15 ծուխ։

Մտրպանք, Մրդրաբանկ, Մրդրբանկ, Մըթըրպան, Մթրբան, Մթրպան, Մթրբանք, Մթրըբանք, Մրթբան, Մտրբանք [Yamanlar]

38°28'20.32"N, 41°29'18.71"E

«Արձագանք» (թիւ 147)՝ 20 հայ եւ քիւրտ ծուխ, Տէր-Կարապետեան՝ 31 բնակիչ, Հայոց պատրիարքարան՝ 16 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 40 բնակիչ, Պետոյեան՝ 12 ծուխ։

Շնխեղդ, Շընխեղդ [Այլ անուններ՝ Şigeğt, Sittinik]

38°29'9.09"N, 41°32'27.24"E

Ծառկանք, Սարեկան [Sarıgan]

38°28'50.24"N, 41°28'0.34"E

«Արձագանք» (թիւ 147)՝ 15 ծուխ, Տէր-Կարապետեան՝ 58 բնակիչ, Պետոյեան՝ 6 ծուխ։

Մարաթուկ

Աղվօ, Աղվա, Աղվի, Աղօ [Keçiler]

38°26'18.96"N, 41°30'28.69"E

Տէր-Կարապետեան՝ 10 ծուխ։

Արեգդէմ, Արիգդէմ [Այլ հաւանական անուն՝ Meşeli]

38°24'56.47"N, 41°29'34.64"E

Տեւկանց՝ 40 բնակիչ, Տէր-Կարապետեան՝ 10 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 21 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 45 բնակիչ։

Արծւիկ, Արծւի, Արծւիք [Dikmetaş]

38°28'53.67"N, 41°36'28.91"E

Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6654)՝ 15 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6654)՝ 5 ծուխ, Տէր-Կարապետեան՝ 10 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 325 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 360 բնակիչ, Սասունի՝ 30 ծուխ։

Առւըտոց, Առւտոց, Առւտնոց, Արւտուց, Առւտնաց գիւղ [Sarıyayla]

38°25'16.37"N, 41°35'15.29"E

Տեւկանց՝ 40 բնակիչ, «Արաքս»՝ 22 ծուխ, Տէր-Կարապետեան՝ 10 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 42 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 85 բնակիչ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մկրտիչ Թորոսեան՝ 5 ծուխ։

Դալարձոր, Դալրձոր, Դալըրձոր, Դալարաձոր [Çakırpınar]

38°27'21.45"N, 41°31'23.72"E

«Արաքս»՝ 22 հայ եւ քիւրտ ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6654)՝ 22 ծուխ, Տէր-Կարապետեան՝ 6 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 35 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 115 բնակիչ, Պետոյեան՝ 15 բնակիչ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մկրտիչ Թորոսեան՝ 5 ծուխ։

Ջալալիք Վերին, Ջալալեք Վերին [Այլ անուն՝ Celali]

Մօտաւոր դիրքը՝ 38°24'19.65"N, 41°29'36.35"E

«Արաքս»՝ 25 Armenian and Kurdish ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6654)՝ 25 ծուխ։

Ջալալիք Ստորին, Ջալալէք Ներքին [Այլ անուն՝ Celali]

Մօտաւոր դիրքը՝ 38°24'14.05"N, 41°29'37.63"E

«Արաքս»՝ 24 հայ եւ քիւրտ ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6654)՝ 25 ծուխ։

Ձորաղբի, Ջրաղբի, Ցորախպի [Yuvalar]

38°25'34.07"N, 41°31'21.87"E

Տեւկանց՝ 370 բնակիչ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6654)՝ 16 ծուխ, Տէր-Կարապետեան՝ 5 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 70 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 9 բնակիչ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մկրտիչ Թորոսեան՝ 4 ծուխ։

Գոմէք, Գոմըք, Գոմեր [Հաւանական անուն՝ Ekinlik, այլ անուն՝ Kömek]

38°23'44.51"N, 41°29'33.58"E

Տէր-Կարապետեան՝ 34 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 46 բնակիչ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մարտիրոս Համազասպեան-Թումասեան՝ 30 ծուխ։

Գոմրտեր, Գոմարտեր, Գոմըրդեր [Այլ անուններ՝ Kümürdir, Kömürdür]

38°25'53.12"N, 41°30'32.14"E

Տէր-Կարապետեան՝ 4 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 16 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 35 ծուխ։

Հաղթ, Հաղտ, Հաղ [Kınalı]

38°24'47.05"N, 41°28'19.62"E

Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6654)՝ 23 ծուխ, Տէր-Կարապետեան՝ 41 բնակիչ, Հայոց պատրիարքարան՝ 22 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 75 բնակիչ։

Հրեկոնք, Հրիկոնք, Հռեկոնք, Հրկոնք [Karaağaç]

38°24'49.27"N, 41°34'22.88"E

Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6654)՝ 18 ծուխ, Տէր-Կարապետեան՝ 4 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 23 բնակիչ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մկրտիչ Թորոսեան՝ 5 ծուխ։

Իրիցանք, Իրիցունք, Իրցանք [Örenağıl]

38°25'6.64"N, 41°30'39.97"E

Տէր-Կարապետեան՝ 2 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 18 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 60 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 17 ծուխ։

Քարերերման

Վայրը անյայտ։

Մարտիրոսեան՝ 75 բնակիչ։

Քարկից [Deliktaş]

38°27'45.33"N, 41°32'17.50"E

Տէր-Կարապետեան՝ 4 ծուխ, Մարտիրոսեան՝ 31 բնակիչ։

Խասոբի, Խասոփի, Խասուբի, Խասնփի, Խասորի [Dağlıca]

38°29'8.96"N, 41°33'32.05"E

«Արաքս»՝ 20 հայ եւ քիւրտ ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6654)՝ 20 ծուխ, Տէր-Կարապետեան՝ 3 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 42 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 70 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 10 ծուխ։

Խնձորտա, Խնծորտա, Խնձորտուն, Խծորտուն [Yıldızkaya]

38°26'28.74"N, 41°34'54.09"E

Խոջարինք, Խոջարենք, Խոճարենք, Խուջաինք, Խուճարինք, Խուջարինք [Yolaç]

38°27'17.11"N, 41°34'17.29"E

Տեւկանց՝ 161 բնակիչ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6654)՝ 10 ծուխ, Մայեւսկի՝ 15 ծուխ, Տէր-Կարապետեան՝ 14 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 54 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 130 բնակիչ։

Կորդեր, Կուռթեր, Կոռթեր [Հաւանական անուններ՝ Yukarıbalcılar եւ Aşağıbalcılar, այլ անուն՝ Korteylan]

38°28'38.59"N, 41°34'10.10"E and 38°28'27.65"N, 41°33'31.32"E

Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6654)՝ 15 ծուխ, Տէր-Կարապետեան՝ 8 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝45 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 110 բնակիչ։

Կոշակ, Գոշակ [Հաւանական անուն՝ Taşlıca]

38°24'45.87"N, 41°30'24.24"E

Տէր-Կարապետեան՝ 6 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 30 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 210 բնակիչ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մկրտիչ Թորոսեան՝ 5 ծուխ։

Մանշկուտ, Մանըշկուտ [Bayramlar]

38°29'42.52"N, 41°35'24.45"E

Տեւկանց՝ 160 բնակիչ։

Փիրշենք, Փիշենք [Kayadibi]

38°24'26.03"N, 41°31'20.18"E

Տեւկանց՝ 160 բնակիչ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6654)՝ 27 ծուխ, Տէր-Կարապետեան՝ 160 բնակիչ, Հայոց պատրիարքարան՝ 155 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 150 բնակիչ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մկրտիչ Թորոսեան՝ 400 բնակիչ։

Ռշնիկ, Ռըշնիկ, Ըռշնիկ, Ռաշնիկ, Ռիշնիկ [Alagöz]

38°26'39.72"N, 41°33'14.80"E

Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6654)՝ 15 ծուխ։

Շիկալինք, Շեկալենք, Շիկալենք [Aykonak]

38°29'36.01"N, 41°37'0.65"E

Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6654)՝ 15 ծուխ, Տէր-Կարապետեան՝ 18 ծուխ։

Տնգետ, Տինկերտ, Տնգետք, Տնկետ, Տընգետ, Տնկիդ, Տանգերտ, Տինգերտ, Հռկանու [Karayün]

38°23'51.44"N, 41°35'2.46"E

Տեւկանց՝ 240 բնակիչ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6654)՝ 22 ծուխ, Տէր-Կարապետեան՝ 17 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 200 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 22 բնակիչ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մկրտիչ Թորոսեան՝ 10 ծուխ։

Թզի, Թըզի, Թազանք [Altıdere]

38°24'58.32"N, 41°31'23.30"E

Տեւկանց՝ 16 բնակիչ, «Արաքս»՝ 11 ծուխ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մկրտիչ Թորոսեան՝ 5 ծուխ։

Վարդնոց, Վարդինոս, Վարդենոց, Վարդինանց [Այլ անուն՝ Vartinang]

38°29'30.35"N, 41°33'48.78"E

«Արաքս»՝ 7 ծուխ, Տէր-Կարապետեան՝ 6 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 35 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 90 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 20 ծուխ, Սասունի՝ 26 ծուխ։

Վիժնանք, Վիժանք, Վիժնակ [Çukurca]

38°27'0.00"N, 41°30'37.53"E

Խիանք

Արխոնք, Արխոն, Արխոնգ, Արխոնդ, Արխոնտ, Արխունդ, Արխունթ, Արխունտ, Արքոտ, Հերենթ, Հրենթ [Acar]

38°17'32.70"N, 41°15'0.84"E

Սրուանձտեանց՝ 20 ծուխ, «Արձագանք» (թիւ 151)՝ 25 ծուխ, Տէր-Կարապետեան՝ 180 բնակիչ, Մայեւսկի՝ 20 ծուխ, Ա-Դօ՝ 50 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 438 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 360 բնակիչ։

Արս, Արըս, Արսան, Արսըգ, Արսըք, Արսըկ, Հարսըգ, Խարսխ, Խըրզը [Turucu]

38°22'56.37"N, 41°11'7.46"E

Սրուանձտեանց՝ 10 ծուխ, «Արաքս»՝ 20 ծուխ, Տէր-Կարապետեան՝ 95 բնակիչ, Մայեւսկի՝ 15 ծուխ, Ա-Դօ՝ 16 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 118 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 238 բնակիչ։

Ասպտուն

Վայրը անյայտ։

Պետոյեան՝ 43 ծուխ։

Աստղանբերդ, Աստղան բերդ, Աստղեան բերդ

Վայրը անյայտ։

Բացի, Բաց, Բաքըս [Şahinli]

38°21'47.31"N, 41°21'41.17"E

Սրուանձտեանց՝ 30 ծուխ, «Արձագանք» (թիւ 151)՝ 40 ծուխ, Տէր-Կարապետեան՝ 181 բնակիչ, Ա-Դօ՝ 5 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 195 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 215 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 25 ծուխ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Ստեփան Յարութիւնեան՝ 150 բնակիչ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մարտիրոս Համազասպեան-Թումասեան՝ 50 ծուխ։

Բահմեդա, Բահմդա, Բահմըտա, Բահմիտա, Բահմտա, Բահմըդա, Բահըմդա, Պահմըտա, Պահմտա, Պհամտա, Պըհամպա, Պհամպա, Բըհամբա, Բահմըդանք, Բահըմդանք, Պահմտանք [Ayhanköy]

38°18'40.52"N, 41° 9'40.32"E

Սրուանձտեանց՝ 30 ծուխ, «Արաքս»՝ 100 ծուխ, Տէր-Կարապետեան՝ 180 բնակիչ, Մայեւսկի՝ 20 ծուխ, Ա-Դօ՝ 25 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 200 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 254 բնակիչ, Պետոյեան՝ 28 ծուխ։

Բալորոնք, Փարկա Բալուրկա, Բահլուլուկ [Dutlu]

38°26'22.90"N, 41°10'9.98"E

Հայոց պատրիարքարան՝ 350 բնակիչ։

Բերմ, Բերմի, Պերմ, Բերըմ, Բարմըզ, Պարմըզ [Yeniçakmak, անունը ներկայիս անգործածելի է]

38°21'51.30"N, 41°18'43.69"E

Սրուանձտեանց՝ 96 ծուխ, «Արաքս»՝ 200 ծուխ, «Արձագանք» (թիւ 151)՝ 180 ծուխ, Տէր-Կարապետեան՝ 615 բնակիչ, Մայեւսկի՝ 80 ծուխ, Ա-Դօ՝ 100 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 1,025 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 1,120 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 40 ծուխ, Պետոյեան՝ 798 բնակիչ, Պետոյեան՝ 110 ծուխ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Բերբուշ Լատոյեան՝ 1,000 բնակիչ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մարտիրոս Համազասպեան-Թումասեան՝ 180 ծուխ։

Դառաշ Վերին, Թառաշ Վերին [Umurlu]

38°18'50.98"N, 41°18'16.55"E

Դառաշ Միջին, Թառաշ Միջին [Այլ անուն՝ Şeyhbalziyareti]

38°17'39.13"N, 41°18'20.98"E

Դառաշ Ներքին, Թառաշ Ներքին [Yeniköy]

38°17'28.04"N, 41°17'5.93"E

Ջաջաս, Ճաճանք, Ճաճանց, Ճահաս [Yücebağ]

38°23'38.80"N, 41°15'50.34"E

Ջըլկանց [Yuvalıçay]

38°21'58.11"N, 41°19'25.90"E

Դուրեր [Այլ անուն՝ Dürer]

38°24'43.69"N, 41°18'31.82"E

Գեղանի [Günlüce]

38°24'17.10"N, 41°17'39.99"E

Հարատ, Հրդա, Հըրդա, Հըրտա, Հերդա, Հրդան, Արտա [Güneşli]

38°17'11.34"N, 41°12'49.55"E

Ա-Դօ՝ 7 ծուխ, Մարտիրոսեան՝ 31 բնակիչ, Պետոյեան՝ 8 ծուխ։

ՀարենցՀարենցգոմեր [Ordu]

38°22'8.72"N, 41°14'6.02"E

Հարիպ, Հարիբ, Հրիպ, Հըրիպ, Սրեպա [Balbaşı]

38°19'0.92"N, 41°12'20.95"E

Հասամոնք [Sudöndü]

38°25'31.92"N, 41°12'37.87"E

Հեշտեր, Վանք [Koçkaya, անունը ներկայիս անգործածելի է]

38°24'2.48"N, 41°17'27.88"E

Հլիս, Հելիս, Հռիս, Հռիկ [Çağlı]

38°21'59.57"N, 41°16'46.12"E

Հոփեր, Խոփեր [Yayarlı]

38°25'8.33"N, 41°18'5.97"E

Կամուրջի գլուխ [Köprübaşı]

38°17'9.58"N, 41°18'4.15"E

Կարգ մը աղբիւրներ համանուն գիւղ մը կամ անուան տարբերակ մը՝ Կամուրջ, կը տեղադրեն Մոտկանի մէջ։

Կանիապամու, Կանիա Պամու, Կանիփամբու, Կանիեբամու, Գեանջէ բամիա, Բամբակաղբյուր [Kuzguncuk]

38°22'27.82"N, 41°16'22.78"E

Պետոյեան՝ 1 ծուխ։

Քարիք, Քարըք, Քարիկ, Խարզըկա [Tuzlaköy]

38°24'23.59"N, 41°10'59.20"E

Ա-Դօ՝ 2 ծուխ, Մարտիրոսեան՝ 22 բնակիչ։

Խայսեր, Գայսեր, Ղայսեր [Sarıçoban, վերացուած]

38°24'51.40"N, 41°14'43.51"E

Կրեխոխ, Գրեխոխ, Գրեխոխի, Գրեխոխեն [Güngeçti, վերացուած]

38°21'18.84"N, 41° 8'32.16"E

Տէր-Կարապետեան՝ 106 բնակիչ, Ա-Դօ՝ 3 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 27 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 46 բնակիչ։

Մամըկա, Մամըկան [Yeniyurt]

38°18'49.58"N, 41°16'52.71"E

Նավռօ [Sarıtaş, վերացուած]

38°24'58.57"N, 41°13'59.41"E

Ներքիթաղ [Yürüklü, անունը ներկայիս անգործածելի է]

38°24'55.77"N, 41°17'50.82"E

Փարկա, Փառկա, Մեծ Փառկա, Փարգահ, Փարգա, Պարգա, Բրուքան, Պրուգան, Ֆարք, Ֆըրկէ [Salkımlı]

38°23'41.01"N, 41° 9'28.10"E

Սրուանձտեանց՝ 105 ծուխ, «Արաքս»՝ 400 ծուխ, Տէր-Կարապետեան՝ 248 բնակիչ, Մայեւսկի՝ 40 ծուխ, Ա-Դօ՝ 350 բնակիչ,  Հայոց պատրիարքարան՝ 482 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 520 բնակիչ, Պետոյեան՝ 100 ծուխ։

Փոռա, Փոռան [Yolçatı]

38°21'3.34"N, 41°11'27.57"E

Սաղտուն, Սաղդուն, Սաղտու, Սըլտուն, Սըլտըն [Çiftlik, վերացուած]

38°27'0.14"N, 41° 8'0.03"E

Սրուանձտեանց՝ 38 ծուխ, «Արաքս»՝ 100 ծուխ, «Արձագանք» (թիւ 151)՝ 80 ծուխ, Տէր-Կարապետեան՝ 216 բնակիչ, Մայեւսկի՝ 30 ծուխ, Ա-Դօ՝ 50 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 369 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 580 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 40 ծուխ, Պետոյեան՝ 110 ծուխ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Գրիգոր Սարգիսեան՝ 600 բնակիչ։

Շեխըկան, Շեյխկան, Շեյխըկան, Շեյխըկա, Շեյխըկանք, Շեղկոնք, Շեխգոմք [Aydınlık, անունը ներկայիս անգործածելի է]

38°22'14.33"N, 41°17'42.12"E

Շեխհամզա, Շէյխ-Համզա [Hamzalı]

38°20'49.03"N, 41°10'7.44"E

Շմանանք, Շմանակ, Շըմունակ, Ճմար, Ջմար, Ջըմար, Ջումար, Ջումարա [Uzunova]

38°22'29.55"N, 41° 7'15.41"E

Սրուանձտեանց՝ 4 ծուխ, Ա-Դօ՝ 5 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 50 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 58 բնակիչ։

Սինոս, Սինոռ [Binekli]

38°24'11.41"N, 41°18'11.73"E

Սլոք, Սըլոխ, Սլոխ, Սըլոք, Սլուկ [Göçbeyli կամ Güçbeyli, անունը ներկայիս անգործածելի է]

38°20'27.48"N, 41°20'11.74"E

Ա-Դօ՝ 5 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 50 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 42 բնակիչ։

Սնդա [Այլ անուն՝ Sındı, վերացուած]

38°21'55.04"N, 41°13'8.66"E

Տանձի, Տանձ, Դանց, Դանձելի [Heybeli]

38°20'36.62"N, 41°15'11.39"E

Ա-Դօ՝ 2 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 19 բնակիչ, Պետոյեան՝ 4 ծուխ։

Խուլփ

Ահարոնք, Ահարոն, Ահրոնք, Հանձէ [Karlık]

38°31'58.82"N, 41° 4'20.49"E

Սրուանձտեանց՝ 60 ծուխ, «Արաքս»՝ 200 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6654)՝ 360 բնակիչ, Տէր-Կարապետեան՝ 405 բնակիչ, Ա-Դօ՝ 397 բնակիչ, Հայոց պատրիարքարան՝ 500 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 520 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 30-80 բնակիչ, Սասունի՝ 470 բնակիչ։

Արգու (հաւանական անուն) [Argunköy, այլ անուն՝ Kale-i Ulya]

38°29'13.26"N, 41° 4'40.17"E

Արխադին [Dolun]

38°33'11.17"N, 40°59'21.65"E

Արծւիկ, Արձւիգ

Վայրը անյայտ։

Հայոց պատրիարքարան՝ 123 բնակիչ։

Բանոկ, Փանոկ, Բանակ [Buğulu, վերացուած]

38°36'22.42"N, 41° 8'13.55"E

Բրնին, Բերնին, Բարենէ [Barın]

38°20'10.47"N, 41° 0'47.00"E

Բերդան [Այլ անուն՝ Gâliye Âliyan, հաւանական անուն՝ Tavaleali]

Մօտաւոր դիրքը՝ 38°29'5.30"N, 40°59'38.80"E

Չրսիկ, Չըրսիկ, Ջսըկ, Չրըսկ [Çukurca]

38°24'24.18"N, 40°56'38.77"E

Դելեթ Վերին, Դելիթ Վերին [Aşağıpolat, վերացուած]

38°22'59.56"N, 40°57'47.65"E

Դելեթ Ներքին, Դելիթ Ներքին [Yukarıpolat, վերացուած]

38°23'39.99"N, 40°57'33.73"E

Դմըլկեր, Դմլկեր, Դմլգեր, Դմբուլիան [Baloğlu]

38°28'7.39"N, 41° 6'57.92"E

Դուդերիկ, Դուդերան, Դուդիրան, Դուդերիան, Դուդարիան, Դուդերվան, Տատերվան [Konuklu]

38°24'2.32"N, 41° 5'41.11"E

Ձորթաղ, Թախանաուալ, Թախանավալ, Թաղանավալէ [Այլ անուններ՝ Takvali, Taknaval, Tağa Nâwâle]

Մօտաւոր դիրքը՝ 38°29'33.08"N, 41° 5'16.53"E

Էհուբ, Էհոբ, Էհուպ, Ըհուպ, Իհուպ, Էյուբ, Էրուբ, Էհուր [Այլ անուն՝ Ihup, այլ հաւանական անուն՝ Hop]

38°32'40.20"N, 41° 3'11.26"E

Սրուանձտեանց՝ 20 ծուխ, «Արաքս»՝ 35 ծուխ, Տէր-Կարապետեան՝ 218 բնակիչ, Մայեւսկի՝ 30 ծուխ, Ա-Դօ՝ 204 բնակիչ, Հայոց պատրիարքարան՝ 316 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 340 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 30-80 բնակիչ։

Ընձքար, Ընծքար, Ինձքար, Ինցքար, Հնձքար, Ընձաքար [Այլ անուն՝ Askar]

38°36'16.89"N, 41° 5'8.43"E

Սրուանձտեանց՝ 55 ծուխ, Տէր-Կարապետեան՝ 485 բնակիչ, Մայեւսկի՝ 80 ծուխ, Ա-Դօ՝ 1,015 բնակիչ, Հայոց պատրիարքարան՝ 1,012 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 1,180 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 30-80 բնակիչ,Սասունի՝ 1,200 բնակիչ։

Ընձքարի թաղ գիւղակներ՝

 • Խեչեր, Խաչուկներ [Այլ անուններ՝ Haçuka, Hoca]
  «Մուրճ»՝ 20 ծուխ։
 • Վանք [Այլ անուն՝ Derik]
  38°36'28.89"N, 41° 7'31.05"E
 • Ձմաթաղ
  38°36'34.47"N, 41° 4'12.32"E
 • Ձորավանք [Այլ անուն՝ Sorevank]
 • Ցուրտնակ [Այլ հաւանական անուն՝ Seyrek]
 • Մազրէք [Mezraa]
 • Ռմբիկ

Գառըկան, Գառըգան, ԳեռըգանԿըրնկան, Գյառընկան [Kurudere, վերացուած]

38°25'6.83"N, 40°55'38.71"E

Գազկէ, Գասկէ, Գասգէ, Կասքէ, Կասգէ, Գասկու, Չիքսի [Ağaçlı]

38°30'55.37"N, 40°54'44.49"E

Տէր-Կարապետեան՝ 332 բնակիչ, Մայեւսկի՝ 50 ծուխ, Ա-Դօ՝ 360 բնակիչ, Հայոց պատրիարքարան՝ 476 բնակիչ,  Մարտիրոսեան՝ 764 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 30-80 բնակիչ։

Գազկէի թաղ՝

 • Ապիզողէ, Աւիզողէ

Գեղրվան, Գեղըրվան, Գեղրվանք, Գեղերվան, Գեղերվանք, Քեղերվան, Քեղիրվանք, Կեգերվանկ, Կեգիրվան, Կեգըրվան [Yüklüce, վերացուած]

38°33'25.70"N, 41° 6'11.07"E

Սրուանձտեանց՝ 58 ծուխ, «Արաքս»՝ 100 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6959)՝ 530 բնակիչ, Տէր-Կարապետեան՝ 540 բնակիչ, Մայեւսկի՝ 80 ծուխ, Ա-Դօ՝ 383 բնակիչ, Հայոց պատրիարքարան՝ 472 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 394 բնակիչ։

Գրեմորի, Գրեմորե, Կրեմորի [Sivrice, վերացուած]

38°22'17.13"N, 41° 6'4.75"E

Սրուանձտեանց՝ 10 ծուխ, «Արաքս»՝ 30 ծուխ, «Արձագանք» (թիւ 151)՝ 35 ծուխ, Տէր-Կարապետեան՝ 58 բնակիչ, Ա-Դօ՝ 43 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 63 բնակիչ։

Գրնդիս, Գիրինդիս, Գերենդիս, Կիլդիզ, Գինդիս [Oymak, վերացուած]

38°31'9.44"N, 41° 4'8.57"E

Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6654)՝ 10 ծուխ։

Հացկոտ [Այլ անուն՝ Haskot]

Մօտաւոր դիրքը՝ 38°29'3.12"N, 41° 7'18.26"E

Հաջանա, Հաջանան [Bağcılar]

38°25'19.90"N, 40°57'50.06"E

Հարբաթ, Գարբատ, Հարվիթօ, Ռաբաթ, Ռաբատ [Yeşilköy]

38°30'28.57"N, 41° 0'55.24"E

Հաւետեկ, Հաւետան [Korukçu, վերացուած]

38°20'50.50"N, 40°59'22.48"E

Հաւրք, Հաւրիկ, Հաւրիք, Հաւրկ, Հաւըրք, Հաւլըք, Հաւրուկ [Yeşilce, վերացուած]

38°26'5.97"N, 40°54'35.33"E

Տէր-Կարապետեան՝ 88 բնակիչ, Հայոց պատրիարքարան՝ 136 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 120 բնակիչ, Պետոյեան՝ 138 բնակիչ։

Իննակնեան [Kayacık]

38°32'57.03"N, 41°10'20.31"E

Կակուաս, Կակվաս, Գագվաս, Կաղվաս [Akdoruk]

38°33'53.61"N, 40°55'58.87"E

Կապրնին, Գաբռնին, Գաբրնին, Կեապերներ, Գաբովարտ, Գաբով արտ [Այլ անուն՝ Kepir]

Մօտաւոր դիրքը՝ 38°39'12.52"N, 41°12'25.01"E

Սրուանձտեանց՝ 5 ծուխ, «Արձագանք» (թիւ 151)՝ 40 ծուխ, Տէր-Կարապետեան՝ 121 բնակիչ, Պետոյեան՝ 3 ծուխ։

Քևէ, Քուէ, Քևակ [Այլ անուն՝ Kifak]

38°35'25.89"N, 41° 3'47.48"E

Սրուանձտեանց՝ 12 ծուխ, Պետոյեան՝ 3 ծուխ։

Խջըղ, Խըճըղ, Խճըղ, Խճըք, Խըճըք, Խըրճք, Կըճըկ, Կըժիկ [Sivriyayla, վերացուած]

Մօտաւոր դիրքը՝ 38°37'10.94"N, 41°10'59.39"E

Տէր-Կարապետեան՝ նախապէս հայերէ բնակուած, բայց 1902-ին ամայացած, Մայեւսկի՝ 15 ծուխ, Սասունի՝ 65 բնակիչ։

Խնձորակ [Այլ անուն՝ Hınzırak]

Մօտաւոր դիրքը՝ 38°28'47.72"N, 41° 4'45.54"E

Խոխան, Կոկան [Güllük, վերացուած]

38°28'9.74"N, 40°54'5.91"E

Խրոճ, Խռուճ, Խրուջ, Խոռոչ [Kaynak]

38°31'10.80"N, 40°55'54.91"E

Սրուանձտեանց՝ 5 ծուխ, Տէր-Կարապետեան՝ 3 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 32 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 30 բնակիչ։

Կից [Այլ անուն՝ Kiz]

38°34'34.21"N, 41° 4'27.78"E

Կնտիք, Կընտիք

Վայրը անյայտ։

Կոճըկա, Խոշըկան, Խոշկան, Խոշրկան, Խոշիկան [Kepezkaya]

38°30'35.54"N, 41° 4'56.74"E

Կոկնաձոր, Կոյնաձոր

Մօտաւոր դիրքը՝ 38°36'37.96"N, 41° 3'17.55"E

Սասունի՝ 110 բնակիչ։

Կրման, Գոման [Çömlekçi, վերացուած]

38°27'49.16"N, 41° 7'28.03"E

Մալա Աւտօ, Մալա Աւդօ [Aktulum, վերացուած]

38°37'49.66"N, 41° 9'31.58"E

Սասունի՝ 30 բնակիչ։

Մալա Գրքօ, Մալա Գրքէ

Վայրը անյայտ։

Մալա Մլքէ, Մալէ-Մըլքօ

38°21'18.24"N, 40°58'58.13"E

Մաշտակ, Մաշդակ [Çotuk, վերացուած]

38°34'19.93"N, 40°50'49.34"E

Տէր-Կարապետեան՝ 58 բնակիչ, Ա-Դօ՝ 47 բնակիչ, Հայոց պատրիարքարան՝ 72 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 74 բնակիչ։

Մելիքան, Մելիխան, Մելիկան, Միլըգան, Միլըքան, Միլիգան [Düzce]

38°22'43.99"N, 40°58'19.55"E

Տեւկանց՝ 200 բնակիչ։

Մոսրտօ, Մասրդօ, Մասրթօ, Մսըրթօ [Այլ անուն՝ Macota]

38°30'15.17"N, 41° 2'28.42"E

Մսրձոր, Մսըրձոր, Մորձոր [Այլ անուն՝ Mezraaisur]

38°36'33.25"N, 41° 3'32.37"E

Սասունի՝ 120 բնակիչ։

Նադարան [Alaca]

Մօտաւոր դիրքը՝ 38°36'31.53"N, 41°10'37.37"E

Նեխիկ [Այլ անուն՝ Nihik]

Մօտաւոր դիրքը՝ 38°27'55.61"N, 41° 4'14.37"E

Ներջիկ, Ներճիգ, Ներճիկ, Ներջիք, Ներջըք, Ներջիգ, Ներհիգ, Ներհիկ, Ներջք, Ներջքի, Ներք[Karabulak, վերացուած]

38°30'17.65"N, 41° 3'35.20"E

Պապեջանիս, Պապաջանիս, Բաբրջան, Բաբրջանց, Բաբաջանիս, Բաբաջանըկա [Savaş, վերացուած]

38°22'47.36"N, 41° 4'54.65"E

«Մուրճ»՝ 8 ծուխ։

Փասուր, Փասոր, Բասուր, Բասոր, Պասուր, Փսուր, Կողբ [Kulp]

38°29'59.94"N, 41° 0'35.31"E

Սրուանձտեանց՝ 15 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6959)՝ 216 բնակիչ, Տէր-Կարապետեան՝ 286 բնակիչ, Մայեւսկի՝ 40 ծուխ, Ա-Դօ՝ 296 բնակիչ, Հայոց պատրիարքարան՝ 382 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 215 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 30-80 բնակիչ, Պետոյեան՝ 200 ծուխ։

Պերոկ, Բերոկ, Պեյրոկ [Ağaçkorur]

Մօտաւոր դիրքը՝ 38°35'3.36"N, 41° 6'36.41"E

Սասունի՝ 30 բնակիչ։

Պհնին, Բհնին [Karaağaç]

38°25'54.51"N, 40°51'47.53"E

Փոշկանձիք, Փոշկանցիք, Գյալեպոշկանց, Գելիեփոշկանց [Այլ հաւանական անուն՝ Keliboçkan ormanı]

Մօտաւոր դիրքը՝ 38°39'19.68"N, 41°16'30.68"E

Սադըկան [Arık, վերացուած]

38°21'40.78"N, 41° 5'25.56"E

Սազրկան, Նազրկան [Cebeci, վերացուած]

38°20'25.97"N, 41° 5'45.08"E

Շամշան, Շենշան, Շավըշան, Սավուշան [Güleç]

38°21'34.87"N, 41° 1'4.84"E

Պետոյեան՝ 350 ծուխ։

Շեն, Շին, Շենիք [Şenyayla, վերացուած]

38°40'31.85"N, 41°11'52.36"E

Շէնի թաղեր՝

 • Դալավա կաժէ, Տալավէ Գաժէ, Տալավաքեաժէ, Տլավակաժէ, Դալավաքաժէ, Տալավեգոմ [Այլ անուն՝ Diyagiviji]
  Մօտաւոր դիրքը՝ 38°41'6.44"N, 41°13'42.27"E
  Հայոց պատրիարքարան՝ 58 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 10 ծուխ, Պետոյեան՝ 7 ծուխ, Սասունի՝ 60 բնակիչ։
 • Քելաոշկ (հաւանական անուն) [Այլ հաւանական անուններ՝ Kilihisk, Qâlê hošîk]
  Մօտաւոր դիրքը՝ 38°40'50.07"N, 41°12'53.39"E

Շուղեք, Շաուլեք, Շրուղեք, Շուղեգ, Շուղեկ, Շողեք, Շուղըք, Շուղիկ, Շողեկ, Շողք [Այլ անուններ՝ Şenoba, Şînas, վերացուած]

38°28'52.65"N, 41° 5'25.67"E

Սրուանձտեանց՝ 15 ծուխ, «Արաքս»՝ 70 ծուխ, Տէր-Կարապետեան՝ 180 բնակիչ, Ա-Դօ՝ 217 բնակիչ, Հայոց պատրիարքարան՝ 214 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 160 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 30-80 բնակիչ, Պետոյեան՝ 120 ծուխ։

Տելիդ, Դելիթ [Այլ անուն՝ Dalit]

Մօտաւոր դիրքը՝ 38°32'22.10"N, 40°59'39.00"E

Թիախս, Թիախա, Թիաս [Narlıca]

38°31'35.52"N, 40°56'54.92"E

Տէր-Կարապետեան՝ 45, մէկ այլ տեղ՝ 131 բնակիչ, Հայոց պատրիարքարան՝ 77 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 96 բնակիչ։

Թլթըր, Թըլթըր, Թլըթը, Թլթավ, Թըլթաւ, Թըլթըֆ, Թլթըվ [Zümrütlü, վերացուած]

38°24'0.50"N, 40°56'33.60"E

Տէր-Կարապետեան՝ 85 բնակիչ, Հայոց պատրիարքարան՝ 94 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 95 բնակիչ։

Ծմակ [Bahçebaşı]

38°34'55.14"N, 41° 4'17.25"E

Փսանք

Արիկտենք [Այլ անուն՝ Aruktem]

38°26'51.39"N, 41°19'45.67"E

Բլոյենք, Բըլոյենք, Պլոյենք, Պելոյենք, Պալոյենք [Yorganlı]

38°24'27.96"N, 41°25'35.43"E

Տեւկանց՝ 120 բնակիչ, «Արձագանք» (թիւ 147)՝ 20 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6654)՝ 25 ծուխ, Տէր-Կարապետեան՝ 91 բնակիչ, Հայոց պատրիարքարան՝ 52 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 96 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 13 ծուխ, Սասունի՝ 100 բնակիչ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Տիգրան Ամիրխանեան՝ 86 բնակիչ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Ստեփան Յարութիւնեան՝ 80 բնակիչ։

Բվի, Բըվի, Պվի, Բվին [Gençler]

38°26'59.10"N, 41°26'55.70"E

Տեւկանց՝ 70 բնակիչ, «Արձագանք» (թիւ 147)՝ 12 հայ եւ քիւրտ ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6654)՝ 12 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6695)՝ 30 ծուխ, Տէր-Կարապետեան՝ 65 բնակիչ, Հայոցպատրիարքարան՝ 10 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 20 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 6 ծուխ, Սասունի՝ 100 բնակիչ։

Ճամ, Ճըմ, այլ հաւանական անուններ՝ Ձորնթափ, Ձորընթափ, Ձորընթապ, Ձորընթան [Այլ անուն՝ Cem]

38°24'31.48"N, 41°27'49.07"E

Մարտիրոսեան՝ 32 բնակիչ, Սասունի՝ 20 բնակիչ (եթէ Ճամ-Ձորընթափի նոյնականացումը ճիշդ է), Ցեղասպանութենէն վերապրող Ստեփան Յարութիւնեան՝ 40 բնակիչ։

Դալհոր, Թալհոր, Թալղուր, Տալհոր [Gümeçli]

38°23'47.15"N, 41°25'55.83"E

Տեւկանց՝ 123 բնակիչ, «Արձագանք» (թիւ 147)՝ 15 ծուխ, Տէր-Կարապետեան՝ 87 բնակիչ, Մայեւսկի՝ 3 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 75 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 250 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 11 ծուխ, Պետոյեան՝ 350 բնակիչ, Սասունի՝ 360 բնակիչ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Ստեփան Յարութիւնեան՝ 200 բնակիչ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մարտիրոս Համազասպեան-Թումասեան՝ 40 ծուխ։

Դաժբատրիկ, Դաժբետրիկ, Թասջբադրիկ, Թաջպատրիկ, Թաշպատրիկ, Դաշտպատրիկ, Տաժպատրիկ, Թաճպատրիկ, Տաշբադրիկ, Տաշպատրիկ [Oyaca, անունը ներկայիս անգործածելի է]

38°20'31.23"N, 41°24'22.56"E. Հաւանաբար միացած է Սասոնի քաղաքային համայնքին։

Տեւկանց՝ 56 բնակիչ, Տէր-Կարապետեան՝ 81 բնակիչ, Մայեւսկի՝ 4 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 45 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 98 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 17 ծուխ, Պետոյեան՝ 7 բնակիչ, Սասունի՝ 200 բնակիչ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Ստեփան Յարութիւնեան՝ 80 բնակիչ։

Դաժբատրիկի թաղ՝

 • Ցիցնկար, Ցնցկար, Ցեցնկար, Ցիցինկար, Սիսենկար, Սիսկար [Çayırlı, այլ անուն՝ Sisinkâr]
  38°20'41.03"N, 41°24'32.44"E
  Տէր-Կարապետեան՝ 57 բնակիչ, Հայոց պատրիարքարան՝ 22 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 20 բնակիչ, Պետոյեան՝ 3 ծուխ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Ստեփան Յարութիւնեան՝ 30 բնակիչ։

Ջմալենք, Ջամալենք, Ջեմալան, Դամլենք [Dörtbölük]

38°27'10.05"N, 41°24'28.60"E

Պետոյեան՝ 20 հայ եւ քիւրտ ծուխ, Սասունի՝ 24 ծուխ։

Ջոջենք, Հաջենք [Այլ հաւանական անուն՝ Kijigan]

38°24'16.84"N, 41°25'26.68"E

«Արձագանք» (թիւ 147)՝ 16 ծուխ, Մարտիրոսեան՝ 38 բնակիչ, Սասունի՝ 20 բնակիչ։

Ջրկից [Bozdoğan Mezra]

38°26'1.73"N, 41°22'13.03"E

Ջրթնիկ, Ջըրթնիկ, Ջթնիկ, Ջրդնիք, Ջրթնից, Ճրթնիկ, Ճրթինք, Ցրդնիք, Ձրթնիկ [Dağçatı]

38°25'7.50"N, 41°24'59.67"E

Տեւկանց՝ 110 բնակիչ, «Արձագանք» (թիւ 147)՝ 20 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6654)՝ 150 ծուխ, Տէր-Կարապետեան՝ 145 բնակիչ, Հայոց պատրիարքարան՝ 180 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 350 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 21 ծուխ, Պետոյեան՝ 210 բնակիչ, Սասունի՝ 390 բնակիչ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Ստեփան Յարութիւնեան՝ 450 բնակիչ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մարտիրոս Համազասպեան-Թումասեան՝ 70 ծուխ։

Գոմաց վանք, Գոմոց վանք, Գոմուց վանք, Ճկութի ս Պետրոս, Ճկութ վանք, Ճկոյթ վանք, ՄատինԱռաքեալ վանք, Մատէն Առաքելո վանք, Մատին Առաքելոյ վանք, Մատնի Առաքելոյ վանք, Պետրոս Առաքելոյ վանք, ս Պետրոս Առաքեալ, ս Պետրոսի ճկութի վանք, Պուքէ Ջեննեթէ [Komikkilisesi]

38°24'45.35"N, 41°27'42.71"E

Ըստ Տէր-Կարապետեանի վանքը ունէր 3 ծուխ Մեզրէի մէջ (Վանից թաղ), 2 ծուխ Ճամի մէջ եւ 3 ծուխ Գրըձորի մէջ։ Ըստ Թէոդիկի վանքը ունէր 30 ծուխ (մօտակայ չյստակացուած գիւղերու մէջ)։

Գոմք, Գոմ, Գոմա գիւղ, Կոմք, Քոմ, Կոնք [Turnalı]

38°25'34.00"N, 41°27'9.77"E

Տեւկանց՝ 210 բնակիչ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6654)՝ 25 ծուխ, Տէր-Կարապետեան՝ 158 բնակիչ, Մայեւսկի՝ 18 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 160 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 300 բնակիչ, Սասունի՝ 250 բնակիչ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Ստեփան Յարութիւնեան՝ 400 բնակիչ։

Հաւկունք, Հաւկոնք [Այլ անուն՝ Havingok]

38°26'45.03"N, 41°18'56.83"E

Սրուանձտեանց՝ 8 ծուխ, «Արձագանք» (թիւ 147)՝ 18 ծուխ, Տէր-Կարապետեան՝ 113 բնակիչ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 424-208)՝ 45 բնակիչ, Մայեւսկի՝ 6 ծուխ, Թէոդիկ՝ 15 ծուխ, Պետոյեան՝ 5 ծուխ, Սասունի՝ 10 ծուխ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Ստեփան Յարութիւնեան՝ 200 բնակիչ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մարտիրոս Համազասպեան-Թումասեան՝ 35 ծուխ։

Հոլօ [İncesu]

38°25'13.14"N, 41°22'20.18"E

Հոսներ, Խոսներ [Uluağaç]

38°25'53.96"N, 41°20'0.11"E

Տեւկանց՝ 105 բնակիչ, Սրուանձտեանց՝ 8 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6695)՝ 20 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 424-208)՝ 80 Խլհովիտի եւ Քարավանքի հետ, Մայեւսկի՝ 1 ծուխ, Մարտիրոսեան՝ 360 բնակիչ, Պետոյեան՝ 4 ծուխ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մարտիրոս Համազասպեան-Թումասեան՝ 25 ծուխ։

Քաջառինք, Քաջառենք, Քաջարենք, Քաջրինք, Քաջռինք, Քաջռենք, Քաջըռենք, Քաչռենք [Gürgenli]

38°22'38.85"N, 41°23'27.05"E

Տէր-Կարապետեան՝ 148 բնակիչ, Հայոց պատրիարքարան՝ 162 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 400 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 21 ծուխ, Սասունի՝ 260 բնակիչ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Ստեփան Յարութիւնեան՝ 350 բնակիչ։

Քարավանք [Yumruca]

38°25'31.95"N, 41°20'46.92"E

Մայեւսկի՝ 3 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 424-208)՝ 80 բնակիչ Խլհովիտի եւ Հոսների հետ։

Խնձորիկ, Խինձոր, Խնձոր, Խնծորիք, Խնձորեկ, Խնձորենք, Խնձորեք, Խնձորիք, Խնձորենց [Soğanlı]

38°24'14.87"N, 41°24'55.46"E

Տեւկանց՝ 136 բնակիչ, «Արձագանք» (թիւ 147)՝ 24 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6654)՝ 75 ծուխ, Տէր-Կարապետեան՝ 217 բնակիչ, Հայոց պատրիարքարան՝ 242 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 430 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 31 ծուխ, Սասունի՝ 240 բնակիչ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Ստեփան Յարութիւնեան՝ 500 բնակիչ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մարտիրոս Համազասպեան-Թումասեան՝ 50 ծուխ։

Քիսթաղ, Քիսթախ [Yağcılı]

38°26'42.84"N, 41°23'44.10"E

Համատեղ տեղեկագիր՝ 4 ծուխ, Տէր-Կարապետեան՝ 45 բնակիչ, Հայոց պատրիարքարան՝ 20 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 28 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 5 ծուխ, Պետոյեան՝ 8 ծուխ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մարտիրոս Համազասպեան-Թումասեան՝ 30 ծուխ։

Կորնկեզ, Կորնկես, Կորընկես, Կոռնկես, Կոռնգես, Կորնգես [Güvercinlik]

38°21'49.80"N, 41°24'56.56"E

Տեւկանց՝ 30 բնակիչ, «Արձագանք» (թիւ 147)՝ 16 ծուխ, Տէր-Կարապետեան՝ 98 բնակիչ, Մայեւսկի՝ 7 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 35 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 200 բնակիչ, Սասունի՝ 100 բնակիչ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Ստեփան Յարութիւնեան՝ 100 բնակիչ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մարտիրոս Համազասպեան-Թումասեան՝ 25 ծուխ։

Քրդամանք, Քրտամանք, Քրդաման, Քրթամանք [Ambarlı]

38°26'50.35"N, 41°21'34.51"E

Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6823)՝ 20 ծուխ, Տէր-Կարապետեան՝ 152 բնակիչ, Մայեւսկի՝ 15 ծուխ, Ա-Դօ՝ 11 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 45 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 145 բնակիչ, Պետոյեան՝ 9 ծուխ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մարտիրոս Համազասպեան-Թումասեան՝ 25 ծուխ։

Կրեձոր, Կրիձոր, Մզրեն-Կրեձոր, Մգրէ-Կրեձոր [Հաւանական անուն՝ Güleç, այլ անուններ՝ Girisur, Giresun]

38°24'34.53"N, 41°26'50.05"E

Տեւկանց՝ 32 բնակիչ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6654)՝ 23 ծուխ, Մայեւսկի՝ 12 ծուխ, Մարտիրոսեան՝ 34 բնակիչ, Սասունի՝ 180 բնակիչ։

Քսրոնք

Վայրը անյայտ։

Մարտիրոսեան՝ 30 բնակիչ։

Լսոնք, Լըսոնք

Վայրը անյայտ։

Մարտիրոսեան՝ 84 բնակիչ։

Մարսթօ, Մարստօ, Մարըսթօ, Մարսթա, Մարստա, Մարսթու [Dereköy]

38°21'14.65"N, 41°23'28.39"E

Տեւկանց՝ 40 բնակիչ, Տէր-Կարապետեան՝ 93 բնակիչ, Մայեւսկի՝ 10 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 102 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 180 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 13 ծուխ, Պետոյեան՝ 20 ծուխ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Ստեփան Յարութիւնեան՝ 250 բնակիչ։

Մջգեղ, Միջգեղ, Մըջգեղ, Մըշգեղ, Մըշկեղ, Մշգեղ, Մշկեղ, Մշգիւղ [Kulaksız]

38°24'37.46"N, 41°25'3.80"E

Տեւկանց՝ 210 բնակիչ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6654)՝ 25 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6654)՝ 119 ծուխ, Տէր-Կարապետեան՝ 276 բնակիչ, Հայոց պատրիարքարան՝ 430 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 520 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 38 ծուխ, Պետոյեան՝ 409 բնակիչ, Սասունի՝ 500 բնակիչ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Ստեփան Յարութիւնեան՝ 900 բնակիչ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մարտիրոս Համազասպեան-Թումասեան՝ 100 ծուխ։

Մեզրէ, Մզրեն, Վանից թաղ, Վանքի մզրեն [Kilis, Çayırlıkilis]

38°24'45.47"N, 41°27'42.73"E

Տեւկանց՝ 56 բնակիչ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6654)՝ 15 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 95 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 42 բնակիչ, Սասունի՝ 20 բնակիչ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Ստեփան Յարութիւնեան՝ 60 բնակիչ։

Մկթենք, Մկդենք, Մկթինք, Մկտենք, Մըկթենք, Մգդենք, Մկդենք, Միկտենք, Մքթենք [Topluca]

38°23'3.89"N, 41°22'59.85"E

«Արձագանք» (թիւ 151)՝ 30 ծուխ, Տէր-Կարապետեան՝ 241 բնակիչ, Մայեւսկի՝ 22 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան 276 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 480 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 35 ծուխ, Պետոյեան՝ 277 բնակիչ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Ստեփան Յարութիւնեան՝ 500 բնակիչ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մարտիրոս Համազասպեան-Թումասեան՝ 110 ծուխ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Խազօ Գրիգորեան՝ 300 ծուխ։

Փսանք, Պսանք, Փըսանք, Բսանք [Այլ հաւանական անուն՝ Psank]

38°24'10.95"N, 41°27'52.49"E

Տեւկանց՝ 161 բնակիչ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6654)՝ 15 ծուխ, Տէր-Կարապետեան՝ 62 բնակիչ, Մայեւսկի՝ 9 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 112 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 170 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 20 ծուխ, Սասունի՝ 150 բնակիչ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Ստեփան Յարութիւնեան՝ 200 բնակիչ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մարտիրոս Համազասպեան-Թումասեան՝ 30 ծուխ։

Պսետուն, Պսետու, Պազէիտուն, Պըսէ տու

Վայրը անյայտ։

Տեւկանց՝ 40 բնակիչ։

Փշուտ, Պշուտ, Փրշուտ [Erikli]

38°23'57.73"N, 41°27'35.53"E

Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6654)՝ 14 ծուխ, Տէր-Կարապետեան՝ 73 բնակիչ, Հայոց պատրիարքարան՝ 65 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 110 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 10 ծուխ, Սասունի՝ 150 բնակիչ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Ստեփան Յարութիւնեան՝ 150 բնակիչ։

Սիսռոնք, Սիսռոնգ [Karşıyaka]

38°21'8.98"N, 41°24'53.84"E

Մարտիրոսեան՝ 50 բնակիչ։

Թաթանք, Թաթան, Թաթունք, Թափունք [Dibek]

38°26'3.05"N, 41°24'6.97"E

Համատեղ տեղեկագիր՝ 8 ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6654)՝ 22 ծուխ, Տէր-Կարապետեան՝ 121 բնակիչ, Մայեւսկի՝ 6 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 60 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 170 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 16 ծուխ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մարտիրոս Համազասպեան-Թումասեան՝ 40 ծուխ։

Թաթուկ, Թարոք, Թարուք, Թարուկ, Դարուք, Թարուք-Փսանք [Geçitli]

38°23'6.80"N, 41°25'36.16"E

Տեւկանց՝ 161 բնակիչ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6654)՝ 12 ծուխ, Տէր-Կարապետեան՝ 136 բնակիչ, Մայեւսկի՝ 14 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 175 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 450 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 18 ծուխ, Պետոյեան՝ 145 բնակիչ, Սասունի՝ 210 բնակիչ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Ստեփան Յարութիւնեան՝ 400 բնակիչ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մարտիրոս Համազասպեան-Թումասեան՝ 70 ծուխ։

Զանդուս, Զանտուս, Զընդուս [Bozdoğan]

38°26'16.36"N, 41°22'46.39"E

Խութ-Բռնաշէն

Ագարակ, Ագրակ, Աղբակ [Այլ հաւանական անուն՝ Bulgurlu]

38°28'52.22"N, 41°49'31.95"E

Տեւկանց՝ 140 բնակիչ, Տէր-Կարապետեան՝ 185 բնակիչ, Մայեւսկի՝ 210 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 168 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 235 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 16 ծուխ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մխիթար Հազրոյեան՝ 20 ծուխ։

Ագրակամեզրէ, Ագրակա մեզրէ [Mezraa]

38°29'6.72"N, 41°49'26.58"E

Ակներ

Վայրը անյայտ։

Տէր-Կարապետեան՝ նախապէս հայերէ բնակուած, բայց 1902-ին ամայացած։

Ալահկ, Ալախ, Ալախկ, Հալախ [Այլ անուն՝ Alahik]

38°29'11.59"N, 41°47'39.42"E

Տէր-Կարապետեան՝ 52 բնակիչ։

Արինոք, Արենոք, Արիգոնք [Uğur]

38°33'58.48"N, 41°38'9.06"E

Տէր-Կարապետեան՝ 94 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 69 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 12 ծուխ, Պետոյեան՝ 15 ծուխ, Սասունի՝ 47 բնակիչ։

Արուկ, Արուք, Արունք [Onbaşı]

38°32'7.65"N, 41°37'11.05"E

Տէր-Կարապետեան՝ 96 բնակիչ, Մայեւսկի՝ 14 ծուխ, Ա-Դօ՝ 47 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 13 ծուխ, Սասունի՝ 48 բնակիչ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մխիթար Հազրոյեան՝ 5 ծուխ։

Արծւիկ, Արծւիք, Կրպնիկ-Արծւիկ, Կրպնիք-Արծւիք [Esen]

Մօտաւոր դիրքը՝ 38°34'57.73"N, 41°42'42.22"E

Տէր-Կարապետեան՝ նախապէս հայերէ բնակուած, բայց 1902-ին ամայացած։

Աւարք, Հաւըրք, Հաւաք, Հաւարգ, Խներգս [Erler, այլ անուն՝ Erler Havarik]

38°28'47.46"N, 41°43'56.08"E

Տէր-Կարապետեան՝ 45 բնակիչ, Հայոց պատրիարքարան՝ 48 բնակիչ։

Բաբնթաղ, Բաբընթաղ, Բաբնդաղ, Բաբթաղ, Բաբըթաղ, Պապըթաղ [Kuşdili]

38°29'11.37"N, 41°43'23.89"E

Տեւկանց՝ 21 բնակիչ, Տէր-Կարապետեան՝ 68 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 154 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 7 ծուխ, Սասունի՝ 60 բնակիչ։

Բարձան, Փարիզան, Պարիզան [Այլ անուն՝ Parizan]

38°34'16.88"N, 41°47'24.69"E

Տէր-Կարապետեան՝ նախապէս հայերէ բնակուած, բայց 1902-ին ամայացած։

Բլոկանք, Բլոկան, Բլոգանք, Բըլոկան, Բլըկան, Բըլկան [Bozburun]

38°32'23.24"N, 41°39'39.70"E

Տէր-Կարապետեան՝ 168 բնակիչ, Ա-Դօ՝ 78 բնակիչ, Հայոց պատրիարքարան՝ 47 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 245 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 20 ծուխ, Պետոյեան՝ 178 բնակիչ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մխիթար Հազրոյեան՝ 15 ծուխ։

Բլրիկ, Բլուրեկ, Բլուրիկ, Բառոժ [Göztepe]

38°33'12.14"N, 41°36'21.68"E

Տեւկանց՝ 29 բնակիչ, Տէր-Կարապետեան՝ 40 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 6 ծուխ, Պետոյեան՝ 10 ծուխ։

Բռնաշէն [Ocaklı]

38°28'16.67"N, 41°52'56.45"E

Ցղորս, Ցգորս, Ծղորս, Սղորս, Սխուրս [Kayabaşı]

38°30'16.55"N, 41°48'49.63"E

Տէր-Կարապետեան՝ նախապէս հայերէ բնակուած, բայց 1902-ին ամայացած։

Չեմ, Շաբեչեմ [Այլ անուն՝ Çem]

38°32'40.95"N, 41°39'0.78"E

Դարնջի կհոր, Դառնչի կհոռ

Վայրը անյայտ։

Տէր-Կարապետեան՝ նախապէս հայերէ բնակուած, բայց 1902-ին ամայացած։

Դաշտադէմ, Տաշտադէմ [Çukurca]

38°33'30.07"N, 41°38'33.96"E

Տեւկանց՝ 40 բնակիչ, Տէր-Կարապետեան՝ 154 բնակիչ, Մայեւսկի՝ 27 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 137 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 174 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 21 ծուխ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մխիթար Հազրոյեան՝ 15 ծուխ։

Դաշտամիրան, Դաշտամիր, Իշխանաց բերդ, Մեզրէ [Akçaağaç]

38°32'50.21"N, 41°40'16.50"E

Պետոյեան՝ 10 ծուխ։

Ընկուզէք, Ընկուզակ, Ընկուզիկ, Ընկուզեկ, Ընկուզնակ, Ենկեզիկ, Ընկեզըկ, Ինգուզինք, Ինգուզնակ, Ինկուզնակ, Հինգուզակ, Ընկուզանկ, Հաւատուս [Kocainiş]

38°32'39.69"N, 41°36'26.78"E

Տեւկանց՝ 84 բնակիչ, Մայեւսկի՝ 10 ծուխ, Տէր-Կարապետեան՝ 140 բնակիչ, Հայոց պատրիարքարան՝ 138 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 84 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 18 ծուխ, Սասունի՝ 238 բնակիչ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մխիթար Հազրոյեան՝ 5 ծուխ։

Գիլոնք, Գելոնք, Գեղոնք, Գղոն, Գիլանի, Կիրոնդ [Akpınar]

38°30'24.84"N, 41°43'9.30"E

Տեւկանց՝ 42 բնակիչ, Տէր-Կարապետեան՝ 61 բնակիչ, Մայեւսկի՝ 8 ծուխ, Մարտիրոսեան՝ 148 բնակիչ, Հայոց պատրիարքարան՝ 68 բնակիչ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մխիթար Հազրոյեան՝ 10 ծուխ։

Գոմըկան, Գոմըկանք, Գոմիկան, Կոմիկան [Այլ անուն՝ Komik]

38°33'46.86"N, 41°42'19.46"E

Տէր-Կարապետեան՝ նախապէս հայերէ բնակուած, բայց 1902-ին ամայացած։

Գործվար, Գործըվար, Գործվա, Գործվարք, Գորձավրա, Գորձվար, Գործվանք [Yenidoğan]

38°29'20.27"N, 41°46'24.32"E

Տէր-Կարապետեան՝ նախապէս հայերէ բնակուած, բայց 1902-ին ամայացած, Մարտիրոսեան՝ 172 բնակիչ։

Հաւաստիկ

Վայրը անյայտ։

Տէր-Կարապետեան՝ նախապէս հայերէ բնակուած, բայց 1902-ին ամայացած։

Հնդունիք, Հնդըկան, Հնդըկանք [Այլ անուն՝ Hindanik]

38°35'13.26"N, 41°42'29.35"E

Հնդձոր, Հնդկձոր, Հնդըկձոր, Հնտսոր, Հընտսոր, Հնդկըձոր, Հինդձոր, Հնձօ [Այլ [Հաւանական անուն՝ Çatalmeşe, այլ անուն՝ Hindiksor]

38°32'46.89"N, 41°38'27.22"E

Տեւկանց՝ 21 բնակիչ, Տէր-Կարապետեան՝ 41 բնակիչ, Հայոց պատրիարքարան՝ 12 բնակիչ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մխիթար Հազրոյեան՝ 6 ծուխ։

Իշկ, Հիշկ, Խիշկ, Խիշկ [Այլ անուն՝ Hisk]

Մօտաւոր դիրքը՝ 38°31'6.91"N, 41°49'57.73"E

Քեռվու, Քերվու, Քեռվա, Կարվու, Քեյվու [Այլ հաւանական անուն՝ Gözelik]

38°27'21.87"N, 41°47'25.45"E

Տեւկանց՝ 28 բնակիչ, Տէր-Կարապետեան՝ հայաբնակ, սակայն չի նշեր բնակչութեան թիւ, Թէոդիկ՝ 7 ծուխ։

Խաչդաղ, Խաշդաղ, Հաշտաղ, Խաչտաղ, Խաչթաղ, Խաշթաղ, Խաշտա [Çatalsöğüt]

38°26'33.83"N, 41°54'15.16"E

Տէր-Կարապետեան՝ նախապէս հայերէ բնակուած, բայց 1902-ին ամայացած։

Խիվերք, Խիվերգս [Հաւանական անուն՝ Kuyucak, այլ անուն՝ Hirvik]

38°28'38.71"N, 41°50'11.56"E

Տէր-Կարապետեան՝ նախապէս հայերէ բնակուած, բայց 1902-ին ամայացած, Մայեւսկի՝ 20 ծուխ։

Կնոտ, Քնոտ, Գնոտ, Կիրթնոտ [Serince]

38°34'11.06"N, 41°41'27.32"E

Պետոյեան՝ 7 ծուխ։

Կոստ [Yiğitler]

38°32'0.83"N, 41°37'52.20"E

Տեւկանց՝ 60 բնակիչ, Տէր-Կարապետեան՝ 62 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 8 ծուխ, Պետոյեան՝ 5 ծուխ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մխիթար Հազրոյեան՝ 3 ծուխ։

Կոռք, Կոռ, Կորդ, Գոռտ [Çığır]

38°27'53.80"N, 41°49'49.43"E. No longer a separate locality, merged into Çığır.

Տեւկանց՝ 28 բնակիչ, Տէր-Կարապետեան՝ 41 բնակիչ, Մայեւսկի՝ 74 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 48 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 5 ծուխ։

Կոտըշկան, Կոտըշկանք [Alıcık]

38°31'31.24"N, 41°47'21.74"E

Տէր-Կարապետեան՝ նախապէս հայերէ բնակուած, բայց 1902-ին ամայացած։

Կծանք, Կիձանկ [İkizler]

38°33'52.70"N, 41°36'33.60"E

Տեւկանց՝ 95 բնակիչ, Տէր-Կարապետեան՝ 158 բնակիչ, Մայեւսկի՝ 21 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 101 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 172 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 18 ծուխ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մխիթար Հազրոյեան՝ 10 ծուխ։

Լորտնձոր, Լորդնձոր, Լորաձոր, Լորդընձոր, Լորտունձոր, Լոդըձոր,Լեռնաձոր [Beşevler]

38°31'14.31"N, 41°43'11.28"E

Տեւկանց՝ 132 բնակիչ, Տէր-Կարապետեան՝ 84 բնակիչ, Մայեւսկի՝ 16 ծուխ, Թէոդիկ՝ 14 ծուխ, Պետոյեան՝ 25 ծուխ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մխիթար Հազրոյեան՝
10 ծուխ։

Մահբուբանք, Մախբուբանկ, Մահբբանք, Մահբուբան, Մահպապանք, Մահպուպանք, Մահրբանք, Մահրուբան, Մապուպենք, Մաճպուպան [Özenli]

38°33'37.45"N, 41°34'57.11"E

Տէր-Կարապետեան՝ 35 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 5 ծուխ, Պետոյեան՝ 60 ծուխ։

Մարաթոկ վանք, Մարատոկ-վանք, Մուրատոկ վանք

Մօտաւոր դիրքը՝ 38°28'44.95"N, 41°49'44.10"E

Թէոդիկ՝ 13 ծուխ։

Մզրէ-Շիլգ, Մզրէ-Շլիգ [Այլ անուններ՝ Mezraa, Mzre Şlig]

38°34'1.09"N, 41°35'58.53"E

Պետոյեան՝ 60 ծուխ։

Օխնա, Օխին, Հոխին, Հախին [Koyunlu]

38°29'50.50"N, 41°51'23.04"E

Տէր-Կարապետեան՝ 71 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 9 ծուխ։

Օշուտ, Հուշուտ, Եուշուտ, Ուշուտ, Աշուտ, Օղուտ [Balkaya]

38°33'54.40"N, 41°36'20.12"E

Տեւկանց՝ 140 բնակիչ, Տէր-Կարապետեան՝ 218 բնակիչ, Մայեւսկի՝ 37 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 211 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 32 ծուխ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մխիթար Հազրոյեան՝ 30 ծուխ։

Ուշաթափ, Ուշթափ, Ուշտափ [Այլ անուն՝ Uştap]

38°32'1.36"N, 41°37'52.60"E

Պետոյեան՝ 20 ծուխ։

Պարծղենք, Բարձղենք, Պարզղինք [Boğazönü]

38°27'43.03"N, 41°46'22.90"E

Տէր-Կարապետեան՝ նախապէս հայերէ բնակուած, բայց 1902-ին ամայացած, Մայեւսկի՝ 30 ծուխ։

Փղոնք, Պղոնք, Փեղոնք [Arpalıseki]

38°29'50.94"N, 41°47'55.28"E

Տեւկանց՝ 21 բնակիչ, Տէր-Կարապետեան՝ 40 բնակիչ, Հայոց պատրիարքարան՝ 120 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 10 ծուխ։

Փիջոնք, Պիջոնկ, Փիճոնք [Ozanlı]

38°29'50.55"N, 41°46'58.37"E

Տեւկանց՝ 98 բնակիչ, Տէր-Կարապետեան՝ 152 բնակիչ, Մայեւսկի՝ 21 ծուխ, Մարտիրոսեան՝ 260 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 21 ծուխ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մխիթար Հազրոյեան՝ 15 ծուխ։

Փիրիվանք, Փիրհվանք, Փրեվանք, Պիրիվանք [Այլ անուն՝ Pirigan]

38°30'49.68"N, 41°48'8.00"E

Տէր-Կարապետեան՝ նախապէս հայերէ բնակուած, բայց 1902-ին ամայացած, Հայոց պատրիարքարան՝ 8 բնակիչ։

Ռաբաթ, Ռաբատ, Ռապաթ, Ռապատ, Ռապետ, Խութ, Խութադատվան, Խութա Դատվան [Rabat]

38°31'17.67"N, 41°45'4.30"E

Տէր-Կարապետեան՝ նախապէս հայերէ բնակուած, բայց 1902-ին ամայացած, Հայոց պատրիարքարան՝ 101 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 72 բնակիչ։

Սալաբոս, Սալաբուզ, Սալաբոստ, Սալապոստ, Սալաբոզ, Սալապար [Dağarcık]

38°29'45.10"N, 41°43'14.70"E

Տէր-Կարապետեան՝ 38 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 5 ծուխ։

Սարենգոլէ, Սարընգոլ, Սարեգոլէ, Սալաջոնք [Sarıçiçek]

38°27'4.54"N, 41°47'48.31"E

Հայոց պատրիարքարան՝ 136 բնակիչ։

Շահվերտ, Շահվերդի, Շահվերտի [Şahverdi]

38°33'31.72"N, 41°35'38.01"E

Տէր-Կարապետեան՝ 36 բնակիչ, Հայոց պատրիարքարան՝ 192 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 10 ծուխ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մխիթար Հազրոյեան՝ 5 ծուխ։

Շամեանք, Շամիանք, Շամիան, Շամեան, Շամիեանկ [Güvenli]

38°32'56.73"N, 41°41'4.21"E

Տէր-Կարապետեան՝ 40 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 38 բնակիչ, Պետոյեան՝ 30 ծուխ։

Շամիանամզրէ, Շամիանա մեզրէ [Այլ անուն՝ Şamiyan mezra]

38°32'36.22"N, 41°40'19.16"E

Մարտիրոսեան՝ 25 բնակիչ։

Շէն [Ulaş]

38°29'8.33"N, 41°47'7.42"E

Տեւկանց՝ 96 բնակիչ, Մայեւսկի՝ 20 ծուխ, Տէր-Կարապետեան՝ 252 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 280 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 35 ծուխ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մխիթար Հազրոյեան՝ 40 ծուխ։

Շիրոմզրա, Շիրոմգրա, Շիրօ Մեզրէ, Մեզրա-շիր [Այլ անուններ՝ Mezra Şiro, Mezreaşiro]

38°31'36.28"N, 41°40'0.90"E

Տէր-Կարապետեան՝ նախապէս հայերէ բնակուած, բայց 1902-ին ամայացած, Թէոդիկ՝ 8 ծուխ։

Շնիստ Վերին, Շնիսդ, Շենիստ Վերի, Շինիստ, Շենիստ [Dağlık, այլ անուն՝ Şinistislam]

38°31'46.52"N, 41°38'52.62"E

Տէր-Կարապետեան՝ 114 բնակիչ, Հայոց պատրիարքարան՝ 24 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 108 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 15 ծուխ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մխիթար Հազրոյեան՝ 3 ծուխ։

Շնիստ Ներքին, Շնիստ Վարի, Շնիստ Ստորին, Շնիսդ, Շինիստ, Շենիստ [Erler, այլ անուն՝ Şinisthiristiyan]

38°30'29.96"N, 41°44'6.83"E

Տեւկանց՝ 145 բնակիչ, Տէր-Կարապետեան՝ 180 բնակիչ, Հայոց պատրիարքարան՝ 301 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 310 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 25 ծուխ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մխիթար Հազրոյեան՝ 40 ծուխ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Վարդան Մխիթարեան՝ 50 ծուխ։

Թաղ [Yumrumeşe]

38°26'51.37"N, 41°51'58.83"E

Տէր-Կարապետեան՝ նախապէս հայերէ բնակուած, բայց 1902-ին ամայացած։

Թաղվանք, Թաղավանք, Թաղավան [Uran]

38°31'0.58"N, 41°41'50.08"E

Տեւկանց՝ 224 բնակիչ, Տէր-Կարապետեան՝ 186 բնակիչ, Մայեւսկի՝ 48 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 269 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 649 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 25 ծուխ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մխիթար Հազրոյեան՝ 40 ծուխ։

Թաղվըձոր, Թաղըվըձոր, Թաղվձոր, Թախիձոր, Թաղիձոր, Թաղվաձոր, Թաղվու, Թաղվուն, Թաղու, Թողու, Թաղուձոր, Թաղուպձոր, Թաղուա ձոր [Çıtlıyol]

38°30'8.87"N, 41°45'28.85"E

Տեւկանց՝ 105 բնակիչ, Տէր-Կարապետեան՝ 45 բնակիչ, Մայեւսկի՝ 28 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 47 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 121 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 6 ծուխ, Պետոյեան՝ 18 ծուխ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մխիթար Հազրոյեան՝ 15 ծուխ։

Թաղվիկ, Թխպիկ, Թըխպիկ [Այլ հաւանական անուն՝ Küllüce]

38°25'54.95"N, 41°53'5.44"E

Թաղվու, Թաղու, Թաղլու, Թողու [Ekizler]

38°31'17.33"N, 41°41'11.31"E

Տեւկանց՝ 175 բնակիչ, Տէր-Կարապետեան՝ 130 բնակիչ, Մայեւսկի՝ 20 ծուխ, Մարտիրոսեան՝ 84 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 18 ծուխ, Պետոյեան՝ 25 ծուխ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Թորոս Մրտոյեան՝ 400 բնակիչ (եթէ Թաղվու-Անդիի թաղ նոյնականացումը ճիշդ է. Թորոս այս վայրի բնակիչ էր), Ցեղասպանութենէն վերապրող Մխիթար Հազրոյեան՝ 20 ծուխ (Եթէ Թաղվու-Անդիի թաղ նոյնականացումը ճիշդ է)։

Տափ, Տափէ, Խութ [Kavakbaşı]

38°28'52.13"N, 41°48'49.42"E

Տեւկանց՝ 140 բնակիչ, Տէր-Կարապետեան՝ նախապէս հայերէ բնակուած, բայց 1902-ին ամայացած, Մայեւսկի՝ 180 ծուխ։

Եղիանք, Եղիան, Եղան, Եդիանք, Եզիանք, Եզիան [Oluklu]

38°31'36.92"N, 41°40'41.64"E

Մարտիրոսեան՝ 76 բնակիչ, Պետոյեան՝ 60 ծուխ։

Զորավիգ, Զորավիկ, Զորավա, Զորովա, Զօրավար [Yalıntaş]

38°32'49.55"N, 41°39'36.06"E

Տեւկանց՝ 45 բնակիչ, Տէր-Կարապետեան՝ 55 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 7 ծուխ, Պետոյեան՝ 30 ծուխ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մխիթար Հազրոյեան՝ 2 ծուխ։

Հազօ-Խաբլջօզ

Ասու, Ասսու, Ասի, Ասսի, Ասիբերդ, Ասի բերդ [Yenidağan]

38°16'31.69"N, 41°34'16.76"E

Տէր-Կարապետեան՝ 20 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 24 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 1,150 բնակիչ։

Այմերկ, Այմարո, Այմոր, Այնմար, Այն Մար, Ամերիկ, Ամերիգ [Pınarbaşı]

38°10'43.32"N, 41°27'48.37"E

Տեւկանց՝ 41 բնակիչ, Սասունի՝ 35 բնակիչ։

Այնարաս, Այնրաս [Tosunpınar]

38°13'14.10"N, 41°29'14.64"E

Բադրմուտ, Բադըրմուտ, Բադրամուտ, Բաղըրմուտ, Պատրմուտ, Պատըրմուտ [Çınarlı-Taşyuva]

38°21'51.46"N, 41°28'37.54"E

Տեւկանց՝ 96 բնակիչ, «Արաքս»՝ 23 հայ եւ քիւրտ ծուխ, Մեծն Բրիտանիոյ ԱԳՆ (FO 881-6654)՝ 23 ծուխ, Տէր-Կարապետեան՝ 158 բնակիչ, Հայոց պատրիարքարան՝ 175 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 200 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 24 ծուխ, Պետոյեան՝ 75 բնակիչ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մկրտիչ Թորոսեան՝ 30 ծուխ։

Բախռնաս, Բախըռնաս [Danagöze]

38°14'14.66"N, 41°19'9.74"E

Բաշտրում, Բաշտըրամ, Բաշտըրամ Վերին, Պաշտըրամ Վերին [Yukarıkıratlı]

38°13'5.21"N, 41°22'52.34"E

Տեւկանց՝ 160 բնակիչ վերի եւ վարի բնակավայրերուն համար։

Բաշտրում, Բաշտըրամ, Բաշտըրամ Ներքին, Պաշտըրամ Ստորին, Պաշտըրամ Վարի [Aşağıkıratlı]

38°11'42.18"N, 41°22'46.17"E

Բենինու, Բինունի, Բինունիկ, Բնունիկ, Պնունիկ [Okçular]

38°13'45.61"N, 41°20'58.07"E

Դամմոխ, Դամոխ, Տամմոխ, Տամոխ, Տմոխ, Տիմոկ [Gümüşörgü]

38°15'53.07"N, 41°23'27.33"E

Դարակուզէ, Դարագուզէ [Yolaltı]

38°11'39.20"N, 41°26'31.59"E

Դըլպի, Դըլբի, Դլպի [Keseli]

38°15'32.06"N, 41°34'18.30"E

Դերա, Տերա, Դերաւ [Dereköy]

38°13'25.08"N, 41°22'18.59"E

Տեւկանց՝ 70 բնակիչ։

Ջակուր, Ճակուտ, Ջակուտ, Ջողուտ [Kayadüzü]

38°21'19.81"N, 41°27'56.26"E

Տեւկանց՝ 18 բնակիչ, «Արաքս»՝ 20 հայ եւ քիւրտ ծուխ, Տէր-Կարապետեան՝ 5 ծուխ, Թէոդիկ՝ 15 ծուխ, Սասունի՝ 15 բնակիչ։

Ջաւզիկ, Ճաւզիկ [Cevizli]

38°16'50.27"N, 41°16'20.07"E

Դոդնուկ, Տոտնուկ [Այլ հաւանական անուն՝ Dodinik]

Մօտաւոր դիրքը՝ 38°11'34.19"N, 41°29'37.31"E։ Հաւանաբար միացած է Kozluk-ի քաղաքային համայնքին։

Տէր-Կարապետեան՝ 3 ծուխ։

Ձման, Ձըման, Ծման [Atalar]

38°15'35.48"N, 41°34'59.29"E

Թէոդիկ՝ 5 ծուխ։

Ձողուտ, Ձորուտ, Զողուտ [Այլ անուն՝ Sihot]

38°18'41.18"N, 41°33'32.51"E

Մարտիրոսեան՝ 15 ծուխ։

Ձորք, Զորք, Ծորք, Ձորիկ, Զորիկ [Ergünü]

38°21'33.42"N, 41°27'34.23"E

Թէոդիկ՝ 10 ծուխ։

Ընկուզենք, Ընկուզէք [Այլ անուն՝ Ayınkozik]

38°15'41.87"N, 41°32'18.17"E

Տէր-Կարապետեան՝ նախապէս հայերէ բնակուած, բայց 1902-ին ամայացած։

Գելհասանան, Գելհասան, Կելհասան, Կելհասանան [Kelhasan]

38°18'24.75"N, 41°22'56.93"E

Տեւկանց՝ 20 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 22 բնակիչ։

Գելիէ Սնդուս, Գելիեսնդուս, Կելիէ Սնդուս

Վայրը անյայտ։

Պետոյեան՝ 22 բնակիչ։

Գետեր, Գետկից [Yolüstü]

38°23'3.90"N, 41°28'8.42"E

Տեւկանց՝ 16 բնակիչ, Տէր-Կարապետեան՝ 37 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 27 բնակիչ։

Ղրնադր, Ղըրնադըր, Ձրնախէթ, Զռնախէթ, Ձռնախէթ, Զըրնախէթ, Զռնախէտ, Զըռնախէթ, Զըկռնակէտ, Զկռնակէտ, Զանակերտ [Kalkancık]

38°12'31.61"N, 41°24'18.70"E

Տեւկանց՝ 18 բնակիչ։

Գոմէք, Գոմըկան [Kumlupınar]

38° 8'4.05"N, 41°30'10.32"E

Պետոյեան՝ 36 բնակիչ։

Հաղորդա, Հաղորթա, Հազորտա, Հազորթա, Հազորդա [Այլ անուն՝ Hazorta]

38°19'56.67"N, 41°26'22.83"E

Հապշտուղ, Հապըշտուղ, Հապշտափ

Վայրը անյայտ։

Պետոյեան՝ 15 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 15 բնակիչ։

Հարգամօ Վերին [Bölükkonak]

38°14'19.54"N, 41°24'51.92"E

Հարգամօ Ներքին [Bölükkonak]

38°13'38.67"N, 41°25'18.63"E

Հարնուվանք, Հարնվանք

Վայրը անյայտ։

Հաթնի, Հարնի, Հառնի, Հառթնի [Çalışırlar]

38°22'30.73"N, 41°29'35.90"E

Տեւկանց՝ 48 բնակիչ, Տէր-Կարապետեան՝ 9 ծուխ, Մարտիրոսեան՝ 30 բնակիչ, Պետոյեան՝ 70 բնակիչ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մկրտիչ Թորոսեան՝ 60 ծուխ։

Հազզօ, Խազօ, Խարզօ, Հազօ, Հազոյի քաղաք, Հազրօ, Հզու [Kozluk]

38°11'38.82"N, 41°29'18.65"E

Տէր-Կարապետեան՝ 856 բնակիչ, Հայոց պատրիարքարան՝ 742 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 1,180 բնակիչ, Պետոյեան՝ 3,000 բնակիչ, Սասունի՝ 1,000 բնակիչ։

Հեղին [Ziyaret]

38°14'24.10"N, 41°15'7.26"E

Հով [Այլ անուն՝ Hov]

38°18'1.11"N, 41°28'23.73"E

Տեւկանց՝ 48 բնակիչ, Տէր-Կարապետեան՝ 16 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 72 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 200 բնակիչ, Սասունի՝ 75 բնակիչ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մկրտիչ Թորոսեան՝ 10 ծուխ։

Հրուտ, Հռուտ, Հռութ, Հրուտվանք, Արուտենք, Արութենք, Արոթիմ [Yürekli]

38°23'50.93"N, 41°29'57.82"E

Տեւկանց՝ 120 բնակիչ, Տէր-Կարապետեան՝ 86 բնակիչ, Հայոց պատրիարքարան՝ 60 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 50 բնակիչ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մկրտիչ Թորոսեան՝ 20 ծուխ։

Քանլմանք, Քանլման [Այլ հաւանական անուն՝ Ekinlik]

Վայրը անյայտ։

Խաբլջօզ, Խաբըլջօզ, Խաբլճօզ, Խաբիլճօզ, Խաբլշօզ, Գաբլջօզ, Գաբլճօզ, Գապլճօզ, Խաբիըլճօզ, Կաբիլջօս, Գապըլճօզ-կենտրոն, Սասուն [Sason]

38°20'1.50"N, 41°25'13.00"E

Տեւկանց՝ 160 բնակիչ, Տէր-Կարապետեան՝ 251 բնակիչ, Ա-Դօ՝ 198 բնակիչ, Հայոց պատրիարքարան՝ 364 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 410 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 35 ծուխ։

Խալիլան [Tunçbilek]

38°13'48.73"N, 41°29'50.01"E

Թէոդիկ՝ 9 ծուխ։

Խալիլենք, Խալիլան, Փսանք

38°22'27.52"N, 41°25'23.53"E

Խարվեր, Խալվեր, Խարվինք [Այլ անուն՝ Harvink]

38°21'21.93"N, 41°27'45.05"E

Մարտիրոսեան՝ 90 բնակիչ, Պետոյեան՝ 52 բնակիչ։

Խըզըխտան [Այլ անուն՝ Kızıkda]

38°19'35.05"N, 41°34'46.26"E

Խոփեր, Էրուր [Այլ հաւանական անուն՝ Yelek]

38°21'56.70"N, 41°27'9.70"E

«Արաքս»՝ 23 հայ եւ քիւրտ ծուխ, Պետոյեան՝ 30 բնակիչ։

Խորան, Հորանք, հաւանական այլ անուն՝ Քորոնք [Այլ հաւանական անուն՝ Havri]

38°18'56.66"N, 41°20'48.45"E

Պետոյեան՝ 41 բնակիչ, Սասունի՝ 10 բնակիչ։

Կող, Գող [Geçitaltı]

38°16'57.56"N, 41°28'53.11"E

Տեւկանց՝ 220 բնակիչ, Տէր-Կարապետեան՝ 20 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 200 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 260 բնակիչ։

Կորով, Գորով [Akyemiş]

38°23'24.69"N, 41°29'56.76"E

Տէր-Կարապետեան՝ 52 բնակիչ, Հայոց պատրիարքարան՝ 34 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 70 բնակիչ։

Կուսգետ, Կուցգետ, Գուսկետ [Akçalı]

38°19'13.88"N, 41°34'25.84"E

Տէր-Կարապետեան՝ 30 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 610 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 1,580 բնակիչ, Պետոյեան՝ 50 ծուխ։

Կուսգետի թաղ գիւղակներ՝

 • Գոմք
  Տէր-Կարապետեան՝ 8 ծուխ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մկրտիչ Թորոսեան՝ 5 ծուխ։
 • Կոտրծեր, Կոտըրծեր
  Տէր-Կարապետեան՝ 12 ծուխ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մկրտիչ Թորոսեան՝ 10 ծուխ։
 • Օղնգեջ, Օղնքեշ
  Տէր-Կարապետեան՝ 12 ծուխ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մկրտիչ Թորոսեան՝ 4 ծուխ։
 • Ներքիթաղ, Ներքին թաղ
  Տէր-Կարապետեան՝ 7 ծուխ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մկրտիչ Թորոսեան՝ 7 ծուխ։
 • Քարծեր
  Տէր-Կարապետեան՝ 10 ծուխ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մկրտիչ Թորոսեան՝ 20 ծուխ։
 • Գոմք Կուսգետի
  Տէր-Կարապետեան՝ 15 ծուխ։
 • Վերիթաղ, Վերընթաղ, Վերին թաղ
 • Արևկոնք
 • Արմոքնին

Լրփնեք, Լհնեք, Լըփնեք, Բինիկ [Yazılı]

38°14'57.12"N, 41°32'42.64"E

Տէր-Կարապետեան՝ նախապէս հայերէ բնակուած, բայց 1902-ին ամայացած։

Մաներա, Մաներան [Այլ անուն՝ Maneyran]

38°14'59.13"N, 41°25'49.73"E

Մաներա Ներքին, Ներքին Մաներան [Այլ անուն՝ Maneyran]

38°14'45.47"N, 41°25'58.85"E

Մանկիկ, Մանգիկ [Geyikli]

38°13'0.90"N, 41°26'0.74"E

Հայոց պատրիարքարան՝ 40 բնակիչ, Սասունի՝ 42 բնակիչ։

Մազրախալք, Մզրեխալք, Մեզրեխալք [Gündüzlü]

38°11'46.96"N, 41°24'45.52"E

Մերգան, Մերկա [Çayırlı]

38°13'30.63"N, 41°33'40.85"E

Մերգի, Մարջի, Մերկա, Մարղէ [Değirmendere]

38°12'8.21"N, 41°28'40.27"E

Հայոց պատրիարքարան՝ 12 բնակիչ։

Մշկատար, Մշկադար [Budak]

38°19'45.94"N, 41°32'36.39"E

Տէր-Կարապետեան՝ 10 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 65 բնակիչ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մկրտիչ Թորոսեան՝ 15 ծուխ։

Մշրիդա, Մշրիտա, Մշրիղա [Yedibölük]

38°14'8.56"N, 41°23'28.94"E

Մտղի, Մրտղի, Մատղի, Մըթղի [Arslanlı]

38°12'28.51"N, 41°18'19.27"E

Նադոբան, Նադոպա, Նադոպան, Նոդոբան, Նատոպան [Kayabaşı]

38°19'29.38"N, 41°26'39.49"E

Տեւկանց՝ 80 բնակիչ, Տէր-Կարապետեան՝ 15 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 70 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 270 բնակիչ, Սասունի՝ 10 ծուխ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Մկրտիչ Թորոսեան՝ 10 ծուխ։

Ներքիթաղ [Aşağı mahalle]

Մօտաւոր դիրքը՝ 38°19'41.89"N, 41°24'49.34"E. Հաւանաբար միացած է Sasonի քաղաքային համայնքին։

Նորգեղ, Նորգիւղ, Նոր գիւղ, Գունդենու, Գոնդենու, Ենիկէօյ [Tekevler]

38°18'46.27"N, 41°23'13.05"E

Տեւկանց՝ 120 բնակիչ, Տէր-Կարապետեան՝ 151 բնակիչ, Հայոց պատրիարքարան՝ 139 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 22 ծուխ։

Նորշէն, Նորաշէն [Alıçlı]

38°12'36.57"N, 41°31'4.57"E

Հայոց պատրիարքարան՝ 15 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 5 ծուխ։

Պալօ, Բալօ, Պալու [İnişli]

38°14'17.54"N, 41°29'53.01"E

Տեւկանց՝ 160 բնակիչ։

Փափուր, Փափուրա [Kayadibi]

38°15'43.98"N, 41°26'0.74"E

Պելաւ Վերին, Բելաւ Վերին, Բիլաւ Վերին [Kilimli]

38°18'16.67"N, 41°21'20.79"E

Տէր-Կարապետեան՝ 90 բնակիչ հաւանաբար վարի եւ վերի բնակավայրերուն համար։

Պելաւ Ներքին, Պելաւ Վարի, Բելաւ Ներքին, Բիլաւ Ներքին [Kilimli]

38°17'33.07"N, 41°22'55.86"E

ՓսեարՓըսեար, այլ հաւանական անուն՝ Կամուրջի գլուխ [Köprübaşı]

38°11'6.24"N, 41°31'8.65"E

Ռաբաթ, Ռաբադ, Ռապաթ, Ռուբաթ, Ռուբբատ, Ռաբա [Yanıkkaya]

38°14'52.55"N, 41°18'15.88"E

Սրուանձտեանց՝ 5 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 112 բնակիչ։

Ռաբի [Arkbaşı, Yukarırabiye եւ Aşağırabiye]

38°14'10.58"N, 41°32'20.23"E and 38°14'28.45"N, 41°32'9.92"E

Տէր-Կարապետեան՝ նախապէս հայերէ բնակուած, բայց 1902-ին ամայացած։

Ռաշիկ, Ռաշեդարա, Ռաշադարան, Ռաշեկ, Ռաշըկ, Ռաշըքներ, Ռեշիկ [Çayönü]

38° 7'33.33"N, 41°30'43.93"E

Ռըմխանք, Ռմխանք, Ռըմկանք, Ռըմգանք

Վայրը անյայտ։

«Արաքս»՝ 8 ծուխ։

Շաթ [Kumrular]

38°14'47.41"N, 41°28'7.59"E

Շաթ Ներքին [Derincik]

38°12'28.70"N, 41°28'51.61"E

Շավըլկան [Այլ անուն՝ Şevlikân]

38°17'6.92"N, 41°16'55.20"E

Սեմպան [Karameşe]

38°17'29.00"N, 41°19'59.63"E

Շեխան, Շեյխան, Շեխանք, Շեխեր [Erdemli]

38°19'38.36"N, 41°23'51.84"E

Տեւկանց՝ 38 բնակիչ, Սասունի՝ 11 ծուխ։

Շելմա, Շէլմօ, Շելմօ, Շալմօ [Ulaşlı]

38°10'30.62"N, 41°19'15.97"E

Տեւկանց՝ 170 բնակիչ։

Շուվարինք, Շաուրանք [Այլ անուն՝ Şevorik]

38°18'1.14"N, 41°28'23.65"E

Տաղաներ, Տաղըներ, Դաղըներ, Տազաներ [Boğazkapı]

38°21'27.04"N, 41°26'38.74"E

Թէոդիկ՝ 14 ծուխ։

Տերճոճ, Դերջոջ, Տերճուճ [Dutluca]

38°14'33.32"N, 41°34'57.73"E

Թիլ, Թըլը, Թլա, Թուլ, Տիլ, Թըլլի

Վայրը անյայտ։

Թէոդիկ՝ 2 ծուխ։

Զանգովիկ, Զընգովի, Զնգովիկ, Զնկովիկ [Kocabey]

38° 8'10.53"N, 41°29'3.95"E

Ժռենց, Ժռեցվանք

Մօտաւոր դիրքը՝ 38°23'38.69"N, 41°28'10.65"E

Մոտկան

Ալնցոփ

Վայրը անյայտ։

Արփի, Արբի, Հարփի [Ballı]

38°22'50.84"N, 41°38'55.80"E

Տեւկանց՝ 217 բնակիչ, «Արձագանք» (թիւ 18)՝ 99 բնակիչ, Մայեւսկի՝ 10 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 400 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 137 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 30 ծուխ, Պետոյեան՝ 100 ծուխ, Սասունի՝ 15 ծուխ։

Արծւիք, Արծիւ [Այլ անուն՝ Arziv]

Մօտաւոր դիրքը՝ 38°16'34.09"N, 41°36'55.81"E

Տէր-Կարապետեան՝ 10 ծուխ, Թէոդիկ՝ 30 ծուխ, Սասունի՝ 335 բնակիչ։

Արտրեր, Արդրեր, Արթրեր, Հարդրեր [Այլ անուն՝ Ertli]

38°18'21.15"N, 41°37'26.99"E

Տէր-Կարապետեան՝ 20 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 39 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 64 բնակիչ, Սասունի՝ 35 բնակիչ։

Ասպնջեր Վերին, Ասբիչեր Վերին, Ասպնջիր Վերին, Աշըբներ Վերին, Աշբներ Վերին, ԱղբներՎերին [Üstyayla]

38°23'55.00"N, 41°53'33.61"E

Տեւկանց՝ 142 բնակիչ, Մայեւսկի՝ 30 ծուխ, «Արձագանք» (թիւ 18)՝100 բնակիչ, Հայոց պատրիարքարան՝ 516 բնակիչ վերի եւ վարի գիւղերուն համար, Մարտիրոսեան՝ 316 բնակիչ (հաւանաբար վերի եւ վարի բնակավայրերուն համար), Թէոդիկ՝ 15 ծուխ, Պետոյեան՝ 80 ծուխ վերի եւ վարի գիւղերուն համար, Սասունի՝ 50 ծուխ (հաւանաբար վերի եւ վարի բնակավայրերուն համար)։

Ասպնջեր Ներքին, Ասբիչեր Ներքին, Ասպնջիր Ներքին, Աշըբներ Ստորին, Աշբներ Ստորին, Աղբներ Ներքին [İnişli]

38°23'57.70"N, 41°52'49.16"E

Տեւկանց՝ 150 բնակիչ, «Արձագանք» (թիւ 18)՝ 91 բնակիչ, Մայեւսկի՝ 20 ծուխ, Թէոդիկ՝ 15 ծուխ։

Բաթըլմեզ [Akıncı]

38°25'20.26"N, 41°54'3.20"E

Բնավոկ [Այլ անուն՝ Banavoç]

38°16'33.75"N, 41°40'58.39"E

Բոյնուտ, Բոկնոտ, Պոկնուտ, Բողնուտ, Բոզնուտ, Բուկնոտ, Բողնարդ, Պուգնոտ [Punut]

38°23'28.34"N, 41°43'18.35"E

Տեւկանց՝ 108 բնակիչ, «Արձագանք» (թիւ 18)՝ 97 բնակիչ, Հայոց պատրիարքարան՝ 300 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 78 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 11 ծուխ, Պետոյեան՝ 30 ծուխ, Սասունի՝ 10 ծուխ։

Բրուդք, Բրուդկ, Բրուտք [Yeniköy]

38°23'12.60"N, 41°58'46.66"E

Տեւկանց՝ 149 բնակիչ, «Արձագանք» (թիւ 18)՝ 84 բնակիչ, Տէր-Կարապետեան՝ 15 ծուխ, Մայեւսկի՝ 20 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 155 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 138 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 27 ծուխ, Պետոյեան՝ 25 ծուխ, Սասունի՝ 8 ծուխ։

Ճաման, Ճըման, Ճըմի [Çaygeçit]

38°24'40.58"N, 41°50'20.88"E

Թէոդիկ՝ 3 ծուխ։

Ճոման Վերին [Yanıkçakır]

38°16'37.44"N, 41°45'57.96"E

Ճոման Ներքին [Yanıkçakır]

38°16'4.74"N, 41°45'59.23"E

Դատվան, Բախշան [Sekiliyazı]

38°25'30.91"N, 41°53'20.58"E

Պետոյեան՝ 60 ծուխ։

Ջրդօ, Ջրտօ, Ջրտու, Ճրտու, Ճրթօ Արթրէ, Ճրտօ Արթրէ [Seyrantepe]

38°18'0.60"N, 41°38'14.11"E

Մարտիրոսեան՝ 108 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 15 ծուխ, Պետոյեան՝ 30 ծուխ։

Դոլակ, Դոլաք, Դոլգ [Esenyurt]

38°18'11.89"N, 41°46'1.78"E

Տեւկանց՝ 49 բնակիչ։

Դոլան, Դոլանք [Yağlıca]

38°23'57.80"N, 41°45'0.98"E

Տեւկանց՝ 180 բնակիչ։

Ձորք [Այլ անուն՝ Sork]

38°16'54.49"N, 41°34'48.96"E

Տէր-Կարապետեան՝ 2 ծուխ։

Էղգիկ, Էդգիկ, Եղիկ, Էղիգ [Çiğdemalan]

38°16'30.93"N, 41°47'16.14"E

«Արձագանք» (թիւ 18)՝ 96 բնակիչ Հեղի համար (եթէ Էղգիք-Հեղ նոյնականացումը ճիշդ է)։

Էրախ, Երախ [Հաւանական անուն՝ Uzunyol, այլ անուն՝ İrak]

38°22'44.16"N, 41°47'41.64"E

Գելհոք, Գելհոգ, Գելհոկ, Գլհուկ, Գեալհոք, Գալհոք, Կալհոկ, Կալհոք, Կեալհոք, Կեալհոկ, Կալհոքեան, Կալահոկ, Կելհոկ [Başçavuş]

38°25'38.47"N, 41°44'45.80"E

Գզեխ, Գզեղ, Գզեղխ, Նիզեն [Yenibağ]

38°24'16.04"N, 41°55'39.49"E

Տեւկանց՝ 140 բնակիչ, «Արձագանք» (թիւ 18)՝ 106 բնակիչ, Տէր-Կարապետեան՝ 15 ծուխ, Մայեւսկի՝ 26 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 130 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 142 բնակիչ, Պետոյեան՝ 60 ծուխ, Սասունի՝ 14 ծուխ։

Հաշկադարան, Հաշկատարան, Ըշկըդարա [Հաւանական անուն՝ Damlacık, այլ անուններ՝ Hişketvan, Hişkederan]

38°14'50.90"N, 41°39'30.62"E

Թէոդիկ՝ 6 ծուխ, Պետոյեան՝ 7 ծուխ, Սասունի՝ 5 ծուխ։

Հաւութաղ, Խաւութաղ, Աբութաղ, Հաւթաղ [Taşlıpınar]

38°24'35.51"N, 41°55'11.15"E

Տեւկանց՝ 105 բնակիչ, «Արձագանք» (թիւ 18)՝ 70 բնակիչ, Տէր-Կարապետեան՝ 8 ծուխ, Մայեւսկի՝ 13 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 55 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 90 բնակիչ, Պետոյեան՝ 15 ծուխ, Սասունի՝ 10 ծուխ։

Հերսան, Հերսանք, Երսանք [Kayran]

38°16'8.14"N, 41°43'34.62"E

Հորմիզ, Հորմեզ, Հորմեց, Հորմըզ, Խորմիզ, Խորմուզ, Հումըզ, Հորմյուզ, Հորմուզ, Հուրմուզ, Հարփուս, Արբուս [Taşboğaz]

38°24'11.91"N, 41°46'21.02"E

Տեւկանց՝ 120 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 132 բնակիչ, Պետոյեան՝ 60 ծուխ։

Հրորք [Damarlı]

38°15'52.74"N, 41°36'38.37"E

Թէոդիկ՝ 15 ծուխ, Պետոյեան՝ 40 ծուխ։

Քարաբոյ Վերին [Karaboy, Yukarıkaraboy]

38°27'50.09"N, 41°58'57.84"E

Քարաբոյ Ներքին [Karaboy, Aşağıkaraboy]

38°28'7.25"N, 41°58'8.30"E

Կարփ, Կարբք, Կարբ, Կառպ, Քարբ [Konuksayar]

38°24'24.43"N, 42° 0'59.87"E

«Արձագանք» (թիւ 18)՝ 42 բնակիչ, Հայոց պատրիարքարան՝ 82 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 88 բնակիչ, Պետոյեան՝ 10 ծուխ, Սասունի՝ 6 ծուխ։

Քաշախ, Քաշաղ, Քոշախ [Kaşak]

38°19'51.33"N, 41°54'30.20"E

Տեւկանց՝ 175 բնակիչ, «Արձագանք» (թիւ 18)՝ 146 բնակիչ, Մայեւսկի՝ 35 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 500 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 354 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 27 ծուխ, Պետոյեան՝ 200 ծուխ, Սասունի՝ 30 ծուխ, Ցեղասպանութենէն վերապրող Աւետ Գասպարեան՝ 30 ծուխ։

Քճոթան, Քճիթան [Այլ անուն՝ Keçutan]

Մօտաւոր դիրքը՝ 38°30'35.71"N, 41°52'16.43"E

Քեբուրցիք, Քեյբուրան, Քերվու, Կորվու [Gümüşkanat]

38°24'21.10"N, 41°43'59.92"E

Պետոյեան՝ 20 ծուխ։

Կեսք, Կիսք [Yuvalı]

38°23'37.24"N, 41°45'35.90"E

Խաթք [Այլ անուն՝ Hatik]

38°23'23.15"N, 41°49'3.80"E

Խլորիկ, Հլորինք [Kömüryakan]

38°25'57.65"N, 41°58'56.71"E

Խուր [Aydın]

38°25'14.39"N, 41°54'43.11"E

«Արձագանք» (թիւ 18)՝ 97 բնակիչ, Մայեւսկի՝ 20 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 105 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 127 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 13 ծուխ, Սասունի՝ 10 ծուխ։

Խուր, Խուրտյանք, Գուրտիան [Kapıkaya]

38°16'36.00"N, 41°48'9.89"E

Պետոյեան՝ 30 ծուխ։

Կնծու, Կընձու, Կնձու, Գինծու, Գնձու, Գընձու, Գնծու, Կծու, Կսու, Կըսու, Կնծաւ [Salman]

38°21'27.25"N, 41°51'12.45"E

Տեւկանց՝ 315 բնակիչ, «Արձագանք» (թիւ 18)՝ 173 բնակիչ, Մայեւսկի՝ 30 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 500 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 530 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 49 ծուխ, Պետոյեան՝ 50 ծուխ, Սասունի՝ 40 ծուխ։

Կոռ [Ünlü]

38°22'11.61"N, 41°46'14.22"E

Հայոց պատրիարքարան՝ 30 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 27 բնակիչ։

Կոծոնք, Քուսենք [Այլ անուն՝ Kosunkköy]

38°23'1.94"N, 41°48'12.07"E

Քոյանս, Քոլանս, Գոլանց, Քոլանիս [Geyikpınar]

38°19'8.53"N, 41°48'6.81"E

Կրխու, Կըռխու, Կրխո, Քրխո, Գրխու [Taşyol]

38°18'35.19"N, 41°40'0.98"E

Տեւկանց՝ 460 բնակիչ, «Արձագանք» (թիւ 18)՝ 310 բնակիչ, Հայոց պատրիարքարան՝ 400 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 68 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 40 ծուխ, Պետոյեան՝ 100 ծուխ, Սասունի՝ 10 ծուխ։

Քուխեք, Քորխինք [Այլ հաւանական անուն՝ Cevizli]

38°24'54.46"N, 41°45'6.64"E

Մարմանդ, Մարմանտ, Մարմանդու գիւղ, Մարմանտա գիւղ, Նարմանդ, Նարմանտ [Bağarası]

38°21'25.50"N, 41°44'34.36"E

Հայոց պատրիարքարան՝ 11 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 3 ծուխ, Սասունի՝ 15 ծուխ։

Մցու, Մցի, Մցը [Açıkalan]

38°20'32.57"N, 41°49'53.45"E

Տեւկանց՝ 148 բնակիչ, «Արձագանք» (թիւ 18)՝ 109 բնակիչ, Մայեւսկի՝ 30 ծուխ, Հայոց պատրիարքարա՝ն 300 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 223 բնակիչ, Պետոյեան՝ 120 ծուխ, Սասունի՝ 25 ծուխ։

Մեղքար, Մեղվաքար [Mikar]

38°24'16.83"N, 41°50'12.21"E

Մերեթաղ, Մերէ-թաղ, Միրի թաղ, Մերետաղ, Միրթաղ, Վերինգեղ [Mutki]

38°24'30.86"N, 41°55'20.37"E

Տեւկանց՝ 41 բնակիչ, «Արձագանք» (թիւ 18)՝ 26 բնակիչ, Տէր-Կարապետեան՝ 7 ծուխ, Մայեւսկի՝ 17 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 73 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 96 բնակիչ, Պետոյեան՝ 10 ծուխ։

Մերքոխ, Վերքոխ [Çanaklı]

38°24'39.01"N, 41°48'51.52"E

Մեծ ձոր, Մեծձոր [Alkoyun]

38°27'32.49"N, 41°42'17.91"E

Տեւկանց՝ 35 բնակիչ, «Արձագանք» (թիւ 18)՝ 21 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 22 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 10 ծուխ, Սասունի՝ 3 ծուխ։

Մեյդան, Մեյտան [Meydan]

38°21'39.54"N, 41°46'19.56"E

Մեզրեմիրան [Այլ հաւանական անուն՝ Kayadağ, այլ անուններ՝ Mezre Mîran, Mızremiran]

38°16'11.52"N, 41°49'54.03"E

Մրցանք, Մրձանք [Այլ հաւանական անուն՝ Örencik]

38°25'36.73"N, 41°41'54.04"E

Տեւկանց՝ 105 բնակիչ, «Արձագանք» (թիւ 18)՝ 35 բնակիչ, Հայոց պատրիարքարան՝ 50 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 74 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 5 ծուխ, Պետոյեան՝ 25 ծուխ։

Մզուք, Մզուկ, Մզրուկ, Մզունք, Մզոնք, Մզրեն, Մըզրեն [Dereyolu]

38°23'23.95"N, 41°57'59.24"E

Տեւկանց՝ 75 բնակիչ, «Արձագանք» (թիւ 18)՝ 84 բնակիչ, Տէր-Կարապետեան՝ 13 ծուխ, Մայեւսկի՝ 21 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 188 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 135 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 16 ծուխ, Պետոյեան՝ 30 ծուխ, Սասունի՝ 20 ծուխ։

Նիչ, Նիջ, Նին, Նիշ, Նչէ, Նէյջք, Նէջք [Çatalerik]

38°22'3.40"N, 41°42'38.17"E

Հայոց պատրիարքարան՝ 200 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 218 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 25 ծուխ, Պետոյեան՝ 40 ծուխ, Սասունի՝ 15 ծուխ։

Ուրուս [Ocaklı]

Մօտաւոր դիրքը՝ 38°20'9.25"N, 41°50'4.30"E

Հայոց պատրիարքարան՝ 100 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 49 բնակիչ, Պետոյեան՝ 10 ծուխ։

Ուսխօ, Ուսխա, Օխսա [Tosunlar]

38°23'12.58"N, 41°52'19.97"E

Սալնաձոր, Սալանաձոր, Սալնոձոր, Սալընձոր [Alatoprak]

38°25'22.09"N, 41°49'12.34"E

Սամբու, Սամպու [Yaygın]

38°26'48.44"N, 41°57'5.42"E

Սղունդ, Սղունտ, Սըլնդ, Սելենդ [Yazıcık]

38°16'24.72"N, 41°40'58.60"E

Հայոց պատրիարքարան՝ 400 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 328 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 23 ծուխ, Պետոյեան՝ 70 ծուխ, Սասունի՝ 70 ծուխ։

Շէն, Շէնըք [Karabudak]

38°25'56.39"N, 41°39'39.17"E

Տեւկանց՝ 176 բնակիչ, Հայոց պատրիարքարան՝ 650 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 242 բնակիչ։

Շէն, Շին [Kaşıklı]

38°22'41.84"N, 41°49'38.19"E

«Արձագանք» (թիւ 18)՝ 292 բնակիչ, Հայոց պատրիարքարան՝ 280 բնակիչ, Թէոդիկ՝ 50 ծուխ, Պետոյեան՝ 60 ծուխ։

Սիսար, Սեսոր [Sivrice]

Մօտաւոր դիրքը՝ 38°20'5.76"N, 41°51'10.47"E

Սպիտակ ջուր, Սպիտակջուր, Աւսպի [Այլ անուններ՝ Avesipi, Ava spî]

38°15'23.48"N, 41°41'57.01"E. Գիւղը ներկայիս գոյութիւն չունի։

Տանձի, Տանձիկ [Yıldız]

38°25'42.07"N, 41°42'39.27"E

Տափլեր [Bekçiler]

38°21'57.00"N, 41°43'34.02"E

Տարեկաւան, Դարեգաւան [Üçadım]

38°21'27.87"N, 41°47'25.43"E

Տեւկանց՝ 9 բնակիչ։

Տաթերք [Այլ անուն՝ Talirk]

38°22'30.22"N, 41°47'4.78"E

Տղտեք [Aydınlık]

38°26'30.04"N, 41°38'46.96"E

Տորխ, Քորխ [Yuvalıdam]

38°15'11.27"N, 41°44'15.29"E

Որձենք, Օրձենք, Օրձանք, Ուրձենք, Հորսենք [Aydemir]

38°23'42.87"N, 41°56'35.18"E

Տեւկանց՝ 71 բնակիչ, «Արձագանք» (թիւ 18)՝ 60 բնակիչ, Տէր-Կարապետեան՝ 10 ծուխ, Մայեւսկի՝ 20 ծուխ, Հայոց պատրիարքարան՝ 90 բնակիչ, Մարտիրոսեան՝ 115 բնակիչ, Պետոյեան՝ 15 ծուխ։

ԵրկանգօտիԵրկայնգօտի [Kovanlı]

38°23'7.65"N, 41°41'41.87"E

Զանդեր, Զանդար, Ղանտար [Հաւանական անուն՝ Esen, այլ անուն՝ Zinder]

38°17'43.38"N, 41°52'19.85"E

Տեւկանց՝ 84 բնակիչ։

Զիարէթ [Ziyaret]

38°17'8.21"N, 41°51'15.78"E

Տեւկանց՝ 902 բնակիչ։

 • [1] Henry Finnis Blosse Lynch, Armenia: Travels and Studies, vol. 2: The Turkish Provinces (London; New York: Longmans, Green, & Co., 1901), p. 429.
 • [2] Սասնոյ մաս կազմող մեկ այլ գավառակի՝ Խարզանի (որ կը գտնուի Սղերդի մէջ), հայ ազգբնակչութիւնըբացառուած է այս ուսումնասիրութենէն:
 • [3] Արիստակէս Տէր Սարգսեանց (Տեւկանց), «Այցելութիւն ի Հայաստան», 1878, Երեւան, ՀՍՍՀ Գիտութիւններու Ակադեմիա, 1985:
 • [4] Արձագանգ (Թիֆլիս), համարներ 18 (1882), 147 (1894), 150 (1894) եւ 151 (1894): 
 • [5] Գարեգին Սրուանձտեանց, «Թորոս Աղբար, Հայաստանի ճամբորդ», Պոլիս. Գ. Պաղտատլեան (Արամեան), 1884:
 • [6] Արաքս, հատոր 1 (Սէն Փեթերսպուրկ, 1894-1895), էջ 65-95:
 • [7] Մուրճ, թիւ 8 (Թիֆլիս, 1895), էջ 1154-1155:
 • [8] 20 Յուլիս 1895-ի Սասնոյ Յանձնաժողովի հիւպատոսական պատուիրակներու Համատեղ տեղեկագիրը, որ Լորտ Սալիզպըրիի փոխանցուած է 16 Հոկտեմբեր 1895-ին, Խորհրդրանական Փաստաթուղթերու մէջ, Թուրքիա, թիւ 1, 1895:
 • [9] FO 881-6654 Յաւելեալ Թղթակցութիւն ասիական Թուրքիոյ վերաբերեալ, Յունուարէն Մարտ 1895, Լոնտոն, Յուլիս 1895: FO 881-6695 Յաւելեալ Թղթակցութիւն ասիական Թուրքիոյ վերաբերեալ, Ապրիլէն Յունիս1895, Լոնտոն, Սեպտեմբեր 1895: FO 881-6823 Յաւելեալ Թղթակցութիւն ասիական Թուրքիոյ վերաբերեալ, Յունուարէն Մարտ 1896, Լոնտոն, Մարտ 1897: FO 881-6959 Յաւելեալ Թղթակցութիւն ասիական Թուրքիոյ վերաբերեալ, Յուլիսէն Դեկտեմբեր 1897, Լոնտոն, Ապրիլ 1899: FO 424-208 Յաւելեալ Թղթակցութիւն ասիական Թուրքիոյ վերաբերեալ, Լոնտոն, 1905:
 • [10] Պոլսոյ հայոց պատրիարքարանի 1902-ի մարդահամարը՝ Մշոյ դաշտին եւ անոր շրջակայ քաղաքներու եւ գիւղերու բնակչութեան վերաբերեալ, հաւաքուած՝ Գեղամ Տէր Կարապետեանի կողմէ:
 • [11] Vladimir Mayewski, The Military Statistics of the Van and Bitlis Provinces. Tiflis: Caucasus Military District Headquarters, 1904.
 • [12] Յովհաննէս Տէր Մարտիրոսեան (Ա-Դo), «Վանի, Պիթլիսի եւ Էրզրումի նահանգները», Երեւան, Տպարան Կուլտուրա, 1912:
 • [13] Պոլսոյ հայոց պատրիարքարանի 1913-1914-ի մարդահամարը, Փարիզ, ՀԲԸՄ-ի «Նուպար» գրադարան:
 • [14] Raymond Kévorkian and Paul Paboudjian, Les Arméniens dans l’Empire Ottoman à la veille du genocide. Paris: ARHIS, 1992.
 • [15] Նազարէթ Մարտիրոսեան, «Համաեւրոպական պատերազմի ընթացքում ամայացած Արեւելեան Հայաստանի գաւառների վիճակագրութիւնը», Վան-Տոսպ, համարներ՝ 13, 14, 15 (1916) եւ 7 (1917):
 • [16] Թէոդորոս Լապճինճեան (Թէոդիկ), «Գողգոթա թրքահայ հոգեւորականութեան եւ իր հօտին աղէտալի 1915 տարին», Թեհրան, ա.տ., 2014։
 • [17] Վարդան Պետոյեան, «Սասունի բարբառը», Երեւան, ՀՍՍՀ Գիտութիւններու Ակադեմիա, 1954:
 • [18] Կարօ Սասունի, «Պատմութիւն Տարօնի աշխարհի», Անթիլիաս, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Հայոց Կաթողիկոսութիւն, 2013 [1957]:
 • [19] Ամատունի Վիրաբեան (խմբ.), «Հայոց ցեղասպանութիւնը Օսմանեան Թուրքիայում. Վերապրածների վկայութիւններ. Փաստաթղթերի ժողովածու», հատոր 2, Պիթլիսի նահանգ, Երեւան, «Զանգակ-97» հրատարակչութիւն, 2012։ 
 • [20] Փրօ Արմենիա, թիւ 82 (Փարիզ, 1904), էջ 472-474: Այս պարբերականին մէջ լոյս տեսած թիւերը իրենց կարգին փոխ առնուած են Հայրենիքէն, թիւ 244 (Պոսթըն, 1904), էջ 3-4:
 • [21] Տե՛ս, օրինակ, 1902-ի Պոլսոյ Հայոց պատրիարքարանի մարդահամարը, էջ 153:
 • [22] Այս տեղեկութիւնը տրամադրած է Ամսթերտամի համալսարանէն Եէլլէ Վերհէյը, որուն շնորհակալութիւն կը յայտնեմ՝ Մեծ Բրիտանիոյ Արտաքին գործոց նախարարութեան նիւթերը տրամադրելու եւ Սասնոյ գիւղերու արդի անունները ստուգելու աշխատանքին մէջ իր ցուցաբերած օժանդակութեան համար:
 • [23] Մասիս, 5 (17) Փետրուար (Պոլիս, 1881):
 • [24] Մշակ, թիւ 28, (Թիֆլիս, 1895), էջ 1:
 • [25] Տէր Գրիգոր Տէր Գրիգորեանի 25 Յունուար 1917-ի ամփոփ տեղեկագիրը Մուշի եւ Սասունի գիւղերուն մէջ կատարուած թրքական եւ քրտական խժդժութիւններուն մասին, Վիրաբեան (խմբ.), «Հայոց ցեղասպանութիւնը Օսմանեան Թուրքիայում.....», էջ 26: