Palu kaza of Van

Van Vilayeti, XX. yy. başı

Van Osmanlı Vilayeti'nden resimler

Bu bölümde Van Vilayeti'nde çekilen, çoğunluğu Osmanlı dönemine ait resimler sunuyoruz. Burada çoğunlukla eski fotoğraflar ve gravürler bulacaksınız. Resimleri daha erişilebilir kılmak amacıyla, Vilayeti çeşitli alt bölümleri ile birlikte sunduk. Gelecekte, bu resimlerin yanı sıra, editörler kurulumuz tarafından Van Vilayeti hakkında farklı konularda makaleler de hazırlanacaktır. Öyle ki, bu sunum şekli makaleler hazırlanana kadar geçici nitelikte olacaktır. Bu bölümdeki eski fotoğrafların rengini, tonunu ve kalitesini iyileştirmek amacıyla üzerlerinde çalıştığımızı da belirtelim.

Gevaş/Vosdan Kazası

(Resim açıklamaları ve kaynaklar için aşağıdaki bölüme bakınız)

Açıklamalar ve kaynaklar:
1) Pelu / Pelli / Alacabük: Ermeni köyü (Kaynak: Eberhard-Joachim Graf von Westarp, Unter Halbmond und Sonne, Berlin)
2) Nareg Manastırı (Kaynak: Vasbouragan, Venedik, Aziz Lazarus, 1930)

Van Kazası

(Resim açıklamaları ve kaynaklar için aşağıdaki bölüme bakınız)

Açıklamalar ve kaynaklar:
1) Van Şehri'nden bir manzara (Kaynak: P. Müller-Simonis, Durch Armenien, Kurdistan und Mesopotamien, Mainz, 1897)
2) Varaka Manastırı (Yedikilise) (Kaynak: P. Müller-Simonis, Durch Armenien, Kurdistan und Mesopotamien, Mainz, 1897)
3) Varaka Manastırı (Yedikilise) (Kaynak: P. Müller-Simonis, Durch Armenien, Kurdistan und Mesopotamien, Mainz, 1897)
4) Aziz Kevork Koghtants; Varaka Dağı'nda (Kaynak: P. Müller-Simonis, Durch Armenien, Kurdistan und Mesopotamien, Mainz, 1897)
5) Varaka Manastırı'nın (Yedikilise) içinde din adamları Kral Senekerim'in tahtının etrafında (Kaynak: P. Müller-Simonis, Durch Armenien, Kurdistan und Mesopotamien, Mainz, 1897)
6) Van: Dominikan rahiplerin evi (Kaynak: P. Müller-Simonis, Du Caucase au Golfe Persique, à travers l’Arménie, le Kurdistan et la Mésopotamie, Washington D.C., 1892)
7) Van'lı Ermeniler (Kaynak: P. Müller-Simonis, Du Caucase au Golfe Persique, à travers l’Arménie, le Kurdistan et la Mésopotamie, Washington D.C., 1892)
8) Ardamed /Edremit: Şamiram kanalının yakınında çivi yazısı ile hazırlanmış kitabeler (Kaynak: P. Müller-Simonis, Du Caucase au Golfe Persique, à travers l’Arménie, le Kurdistan et la Mésopotamie, Washington D.C., 1892)
9) Aziz Kevork Koghtants; Varaka Dağı'nda (Kaynak: P. Müller-Simonis, Du Caucase au Golfe Persique, à travers l’Arménie, le Kurdistan et la Mésopotamie, Washington D.C., 1892)
10) Van'lı bir Ermeni kadın (Kaynak: P. Müller-Simonis, Durch Armenien, Kurdistan und Mesopotamien, Mainz, 1897)
11) Van: Gakavyan ailesi: Pamuktan iplik hazırlama esnasında (Kaynak: Cristine Gardon arşivi)
12) Akhtamar Adası Surp Khaç Kilisesi ve Manastırı (Kaynak: Earl Percy, Highlands of Asiatic Turkey, Londra, 1901)

Açıklamalar ve kaynaklar:
13) Van: Gakavyan ailesi: Dokuma tezgâhında çalışırken (Kaynak: Cristine Gardon arşivi)
14) Van. Gakavyan ailesi (Kaynak: Cristine Gardon arşivi)
15) Van; Gakavyan ailesi, 2 Nisan 1908. Oturanlar, soldan sağa: Vosgehad (büyük anne), Harutyun (baba), Agahvni (anne), büyük annenin ve büyük babanın ayaklarının dibinde duran: Vahram. Ayaktakiler, soldan sağa: Harutyun'un kardeşleri: Dikran, Set, Hrant (Kaynak: Cristine Gardon arşivi)

Açıklamalar ve kaynaklar:
16) Akhtamar Adası ve Manastırı (Kaynak: Walter Bachmann, Kirchen und Moscheen in Armenien und Kurdistan, Leipzig, 1913)
17) Van: Dominikan rahiplerin evi (Kaynak: Henry Binder, Au Kurdistan, en Mésopotamie et en Perse, Paris, 1887)
18) Van pazarından bir manzara (Kaynak: Henry Binder, Au Kurdistan, en Mésopotamie et en Perse, Paris, 1887)
19) Van: Dominikan rahiplerin evi (Kaynak: Henry Binder, Au Kurdistan, en Mésopotamie et en Perse, Paris, 1887)
20) Van Kalesi (Kaynak: Henry Binder, Au Kurdistan, en Mésopotamie et en Perse, Paris, 1887)
21) Akhtamar Adası'ndaki Manastır (Kaynak: Eberhard-Joachim Graf von Westarp, Unter Halbmond und Sonne, ca 1913, Berlin)

Van (Kaynak: Victor Pietschmann, Durch kurdische Berge und armenische Städte, Viyana, 1940)

Açıklamalar ve kaynaklar:
23) Van Gölü'nde Akhtamar Adası (Kaynak: Walter Bachmann, Kirchen und Moscheen in Armenien und Kurdistan, Leipzig, 1913)
24) Van Kalesi (Kaynak: Henry Binder, Au Kurdistan, en Mésopotamie et en Perse, Paris, 1887)
25) Van: Genel manzara (Kaynak: Henry Binder, Au Kurdistan, en Mésopotamie et en Perse, Paris, 1887)

Varaka Manastırı (Yedikilise) (Kaynak: Vaspuragan, Venedik, Aziz Lazarus, 1930)

Açıklamalar ve kaynaklar:
27) Van: Aziz Bedros Kilisesi'nin yıkıntıları (Kaynak: C.F. Lehmann-Haupt, Armenien Einst und Jetzt, Berlin / Leipzig, 1926)
28) Van Şehri'nden bir manzara (Kaynak: C.F. Lehmann-Haupt, Armenien Einst und Jetzt, Berlin / Leipzig, 1926)
29) Van: Bir Ermeni yetimhanesinin öğrencileri (Kaynak: C.F. Lehmann-Haupt, Armenien Einst und Jetzt, Berlin / Leipzig, 1926)
30) Van: Ermeni çingeneler (Kaynak: C.F. Lehmann-Haupt, Armenien Einst und Jetzt, Berlin / Leipzig, 1926)
31) Van Şehri'nden bir manzara (Kaynak: C.F. Lehmann-Haupt, Armenien Einst und Jetzt, Berlin / Leipzig, 1926)
32) Van Gölü (Kaynak: H.F.B. Lynch, Armenia. Travels and Studies, Vol. II, Londra, 1901)
33) Van Gölü'nün kuzeyindeki Gıduts (Çarpanak) Adası ve Aziz Yohannes Manastırı (Kaynak: H.F.B. Lynch, Armenia. Travels and Studies, Vol. II, Londra, 1901)
34) Aziz Yohannes Manastırı'nın içi; Gıduts (Çarpanak) Adası (Kaynak: H.F.B. Lynch, Armenia. Travels and Studies, Vol. II, Londra, 1901)
35) Varaka Dağı'nın tepesinden Van'ın genel görünümü. Sağda Süphan Dağı, solda ise Gıduts Adası bulunmaktadır (Kaynak: H.F.B. Lynch, Armenia. Travels and Studies, Vol. II, Londra, 1901)
36) Van: Şehir planı (Kaynak: H.F.B. Lynch, Armenia. Travels and Studies, Vol. II, Londra, 1901)
37) Van: Bir Ermeni tüccarın evi (Kaynak: H.F.B. Lynch, Armenia. Travels and Studies, Vol. II, Londra, 1901)
38) Van: Haygavank Mahallesi'nde Aziz Meryem Ana Kilisesi'nin içi (Kaynak: H.F.B. Lynch, Armenia. Travels and Studies, Vol. II, Londra, 1901)
39) Van Kalesi ve surlarla çevrili şehir içi (Kaynak: H.F.B. Lynch, Armenia. Travels and Studies, Vol. II, Londra, 1901)
40) Van: Surlarla çevrili şehir içinden bir manzara (Kaynak: H.F.B. Lynch, Armenia. Travels and Studies, Vol. II, Londra, 1901)
41) Surp Khaç Kilisesi; Akhtamar Adası (Kaynak: H.F.B. Lynch, Armenia. Travels and Studies, Vol. II, Londra, 1901)

Van Gölü (Kaynak: Victor Pietschmann, Durch kurdische Berge und armenische Städte, Viyana, 1940)

Açıklamalar ve kaynaklar:
43) Gıduts (Çarpanak) Adası, Van Gölü (Kaynak: Victor Pietschmann, Durch kurdische Berge und armenische Städte, Viyana, 1940)
44) Van Şehri'nden genel bir manzara (Kaynak: Victor Pietschmann, Durch kurdische Berge und armenische Städte, Viyana, 1940)
45) Van (Kaynak: Victor Pietschmann, Durch kurdische Berge und armenische Städte, Viyana, 1940)
46) Van Kalesi (Kaynak: Victor Pietschmann, Durch kurdische Berge und armenische Städte, Viyana, 1940)
47) Van Kalesi (Kaynak Victor Pietschmann, Durch kurdische Berge und armenische Städte, Viyana, 1940)
48) Van Şehri: Birinci Dünya Savaşı sırasında askere alma işlemleri (Kaynak: Victor Pietschmann, Durch kurdische Berge und armenische Städte, Viyana, 1940)
49) Van: Büyük bir olasılıkla bir yetimhanedeki Ermeni yetim kızlar. Bilgi Yok (Kaynak: Barry Dukes arşivi)
50) Van: Bir okuldan mezun olan Ermeniler. Bilgi yok (Kaynak: Barry Dukes arşivi)
51) Van: Bir okuldan mezun olan Ermeniler. Bilgi yok (Kaynak: Barry Dukes arşivi)
52) Van: Bir okulun veya yetimhanenin Ermeni öğrencileri. Bilgi yok (Kaynak: Barry Dukes arşivi)
53) Varaka Manastırı (Kaynak: NAASR arşivi)

Varaka Manastırı, 1895 (Kaynak: Delores Oro-Bedrosyan arşivi)

Hakkari Sancağı

(Resim açıklamaları ve kaynaklar için aşağıdaki bölüme bakınız)

Khoşab Kalesi (Khoşab Kazası) (Kaynak: Henry Binder, Au Kurdistan, en Mésopotamie et en Perse, Paris, 1887)

Açıklamalar ve kaynaklar:
2) Amadya / Amedi. Nasturilerin yaşadığı bir kasaba (Kaynak: Henry Binder, Au Kurdistan, en Mésopotamie et en Perse, Paris, 1887)
3) Khoşab Kalesi (Kaynak: Henry Binder, Au Kurdistan, en Mésopotamie et en Perse, Paris, 1887)
4) Akra: Nasturilerin yaşadığı bir kasaba (Kaynak: Mark Sykes, Dar-ul-Islam, Londra, 1904)

Khoşab Kalesi (Kaynak: Noel Buxton, Harold Buxton, Travel and politics in Armenia, Londra, 1914)