Khorkom/Van - Papure (dans)

Çeviren: Arlet İncidüzen, 06/06/23 (Güncelleme 06/06/23)

Bu bölümde ABD’deki Ermeni toplulukları tarafından yaşatılmış çeşitli geleneksel Ermeni danslarının kayıt altına alınması ve sergilenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla Huşamadyan bu Ermeni danslarının notasyonlarını çıkarmak üzere çalışan bir grup uzmanla işbirliği yapmaktadır. Bu uzmanlar: Carolyn Rapkievian (Bar Harbor, Maine), Susan ve Gary Lind-Sinanian (Watertown, Massachusetts), Tom Bozigian (Los Angeles, California), Robert Haroutunian (Sunyside, NY).

Papure (Papuri, Pamphorig, Pompore, Pompureg), Van’da, Muş ovasında, Bitlis’te, Sasun’da ve Ermeni Yaylalarının birçok yerinde oynanan, bölgesel varyasyonları olan bir danstır. Telaffuzun ve dolayısıyla bu dansın adının yazılışının birden çok versiyonu vardır. Tom Bozigian’a göre “m” ile olan adı, dansta “Pamp, Pamp, Pampore” nidalarıyla yapılan vuruşlardan geliyor olabilir.

Papure’nin bu versiyonu, Khorkom (bugünkü Dilkaya) köyünden gelen geleneksel bir erkek dansıdır. Dans, ilk olarak 1939’da ünlü ressam Arshile Gorky’nin (Adoyan) amcası Arşag Muradyan tarafından New York Ermeni Halk Dansları Derneği’nde ilgililere öğretilmiştir. Bu dans ABD’deki Ermeni diaspora topluluklarında karışık figürlerle yaşatılmaya devam etmektedir ve Ermenistan Cumhuriyeti’ndeki dans gruplarının repertuarına dahil olmuştur.

Kaynaklar: Margaret Tellalian Kyrkostas, Eddie Keosian, Arsen Anoushian, Hourig Sahagian, John & Sossy Kadian, Harout Derderian.

Diziliş: Bu Papure’nin üç bölümü vardır: Birincisi, halay başı sağda olacak şekilde açık bir daire içinde dans edilir, dansçılar elleri omuz hizasında serçe parmaklarını tutarlar. İkinci bölüm, düz kollar sallanarak el ele tutuşarak bir daire içinde dans edilir. Üçüncü bölümde eller kalçadadır.

Ritim: 2/4, 6/8, 2/4.

Papure - Dans | Gösterimi ve Eğitimi