Հաճըն, 1914 (Աղբիւր՝ Հ. Գրիգորիս Պալաքեան, Հայ Գողգոթան, հտր. Ա., 1922, Վիեննա)

Հաճըն - Տնտեսութիւն

Այս ընդհանուր վերնագիրին տակ կը ներկայացուին ձեր ընտրելիք տեղավայրին արհեստները, երկրագործութիւնը, ճարտարարուեստն ու առեւտուրը, շուկան եւ արհեստակցական միութիւնները։