Հաճըն - Կրօնական բարքեր

Հէճընցիք թիւմ աղօ են - Բարբառ եւ բարքեր

Յղացք եւ խմբագրում՝ Սիլվինա Տէր Մկրտիչեան։

Մօտաւորապէս 11 վայրկեան տեւող ֆիլմ մըն է, որ յատկացուած է Հաճընի բարբառին եւ հաճընցիներու զանազան սովորութիւններուն։ Անիկա բազում հետազօտութիւններու արդիւնքն է եւ աշխարհի տարածքին տարտղնուած նիւթերու՝ մէկտեղում մը։ Հոս կ՚երեւին մարդիկ, որոնք կ՚ապրին Լիբանան կամ Արժանթին։ Կը տեսնենք լուսանկարներ, որոնք մեզի ղրկուած են Լիբանանէն, Միացեալ Նահանգներէն, Արժանթինէն կամ Ֆրանսայէն։ Կ՚ունկնդրենք երաժշտութիւն, որ մեզի հասած է Նիւ Ճըրսիէն, Պուէնոս Այրէսէն կամ Պերլինէն։

Բոլորին հասարակաց յայտարարը Հաճընն է, Հաճընի բարբառը կամ Հաճընի աւանդութիւններն ու տեղական մշակոյթը։