Հայոց կաթողիկոսարանը ի Սիս (Աղբիւր՝ ՀԲԸՄ, Նուպարեան գրադարանի հաւաքածոյ, Փարիզ)

Սիս- Կրթութիւն եւ մարզանք

Այս ընդհանուր վերնագիրին տակ կը ներկայացուին ձեր ընտրած տեղավայրին հայկական կրթական հաստատութիւնները, կրթասիրաց միութիւնները, մարզական կեանքը։